16.8.17

MŠMT: Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018
Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT pro školní rok 2017/2018:
– vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
– vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří)
se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.
MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2018. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru,
na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a nese označení soutěže typu C.
V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy organizátorů.


1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2017/2018 následující soutěže:
  1. Soutěže typu A
   1. Předmětové soutěže
A 1) Matematická olympiáda (67. ročník) – 5 kategorií dle ročníku školní docházky Z5 až Z9 pro ZŠ, pro SŠ 3 matematické kategorie A, B, C a 1 informatická kategorie P
ZŠ Z5 – Š (do 5. 1. 2018), O (24. 1. 2018)
ZŠ Z6, Z7 a Z8 – Š (do 28. 3. 2018), O (17. 4. 2018)
ZŠ Z9 – Š (do 5. 1. 2018), O (24. 1. 2018), K (27. 3. 2018)
SŠ A – Š (12. 12. 2017), K (16. 1. 2018), Ú (18. – 21. 3. 2018)
SŠ B a C – Š (30. 1. 2018), K (10. 4. 2018)
SŠ P – Š (do 15. 11. 2017, K (23. 1. 2018), Ú (21. 3. – 24. 3. 2018)
Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1, tel. +420 606 728 516, fax: 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.math.muni.cz/mo, www.jcmf.cz
A 2) Fyzikální olympiáda (59. ročník) – 4 kategorie dle ročníku střední školy a další 3 kategorie pro soutěžící základní školy
Soutěž začíná jednotně v kategoriích A až F 11. 9. 2017, v kategorii G 1. 2. 2018.
SŠ A – D (do 10. 1. 2018), K (24. 1. 2018), Ú (27. 2. – 1. 3. 2018)
SŠ B, C, D – D (3. 4. 2018), K (25. 4. 2018)
ZŠ E – D (7. 3. 2018), O (4. 4. 2018), K (27. 4. 2018)
ZŠ F – D (7. 3. 2017), O (4. 4. 2018)
ZŠ G – Š (do 4. 5. 2017), O (14. 5. – 25. 5. 2018)
Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190, mob. 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, www.fyzikalniolympiada.cz, www.jcmf.cz
A 3) Chemická olympiáda (54. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy
SŠ A – Š (15. 11. 2017), K (8. 12. 2017), Ú (29. 1. – 1. 2. 2018)
B – Š (10. 4. 2018), K (10. 5. 2018)
C – Š (22. 3. 2018), K (12. 4. 2018)
ZŠ D – Š (5. – 13. 2. 2018), O (2. – 6. 3. 2018), K (21. 3. 2018)
SŠ s odb. zaměř. E – Š (8. 11. 2017), K (29. 11. 2017), Ú (29. 1. – 1. 2. 2018)
Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser. PhD., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 724 515 589, e-mail: holzhaup@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz
A 4) Biologická olympiáda (52. ročník) 4 kategorie dle ročníku školy (A, B, C a D)
SŠ A – Š (do 23. 2. 2018), K (28. 3. 2018), Ú (23. – 27. 4. 2018)
B – Š (do 23. 2. 2018), K (6. 4. 2018)
ZŠ C – Š (do 9. 2. 2018), O (23. 4. 2018), K (17. 5. 2018)
D – Š (do 9. 2. 2018), O (12. 4. 2018), K (25. 5. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Matušek, Sekretariát Biologické olympiády, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol, tel. 725 483 557, e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz, www.czu.cz
A 5) Soutěže v cizích jazycích (49. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy
N: ZŠ I. A – Š (do 16. 1. 2018), O (do 13. 2. 2018)
ZŠ II. A – Š (do 16. 1. 2018), O (do 13. 2. 2018), K (do 13. 3. 2018), Ú (4/2018, Praha)
G I. B – Š (do 16. 1. 2018), O (do 13. 2. 2018)
G II. B – Š (do 16. 1. 2018), O (do 13. 2. 2018) – dle rozhodnutí krajů, K (do 13. 3. 2018), Ú (4/2018, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 16. 1. 2018), K (do 13. 3. 2018), Ú (4/2018, Praha)
SŠ III. A – Š (do 16. 1. 2018), O (do 13. 2. 2018), K (do 13. 3. 2018), Ú (4/2018, Praha)
SŠ III. B – Š (do 16. 1. 2018), K (do 13. 3. 2018), Ú (4/2018, Praha)
A: ZŠ I. A – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018)
ZŠ II. A – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú 4-5/2018, Praha)
G I. B – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018)
G II. B – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (4-5/2018, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 30. 1. 2018),  K (do 31. 3. 2018), Ú (5/2018, Praha)
SŠ III. A – Š (do 30. 1. 2018), O (do 27. 2. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (4-5/2018, Praha)
SŠ III. B – Š (do 30. 1. 2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (4-5/2018, Praha)
F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2018), K (3/2018), Ú (5/2018, Praha)
Š: SŠ I, II, III. – Š (1/2018), K (3/2018), Ú (4/2018, Praha)
R: ZŠ – Š (2/2018), K (3/2018)
SŠ I, II, III – Š (2/2018), K (do 25. 3. 2018), Ú (4/2018, Praha)
L: SŠ A, B – Š (1/2018), zemské kolo (2 – 3/2018), Ú (4/2018, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, (N), tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215; e-mail: steflova@nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, www.nidv.cz, www.talentovani.cz
A 6) Olympiáda v českém jazyce (44. ročník) – 2 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ – Š (11 – 12/2017), O (2/2018), K (4/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce
A 7) Dějepisná olympiáda (47. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy
ZŠ – Š (11/2017), O (1/2018), K (3/2018), Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada
A 8) Zeměpisná olympiáda (20. ročník) – 4 věkové kategorie
ZŠ A,B (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do 31. 1. 2018), O (20. 2. 2018), K (28. 3. 2018)
ZŠ C (8. – 9. roč.), SŠ D – Š (do 31. 1. 2018), O (20. 2. 2018), K (28. 3. 2018), Ú (23. a 24. 4. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221 951 351, mob. 728 368 944, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz
A 9) Středoškolská odborná činnost (40. ročník) – 18 oborů
SŠ – Š (2 – 3/2018), O (4/2018), K (4 – 5/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, mob. 733 125 984,  e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz, www.nidv.cz
A 10) Matematický klokan (24. ročník) – mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru – 6 kategorií dle ročníku školy
Cvrček (2. a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamín (6. a 7. roč. ZŠ a prima a sekunda osmiletých gymnázií), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií), Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Student (3. a 4. roč. SŠ)
ZŠ, SŠ – Š, O, K, Ú (16. 3. 2018)
Kontaktní adresa: Silvie Zatloukalová, Katedra Algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 651, e-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz, www.matematickyklokan.net
A 11) Astronomická olympiáda (15. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy: AB (3. a 4. roč. SŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ), EF (8. a 9. roč. ZŠ a VG), GH (6. a 7. roč. ZŠ a VG)
AB: Š (18. 9. – 22. 12. 2017), K (do 18. 1. 2018), Ú (21. 3. – 23. 3. 2018)
CD: Š (18. 9. – 21. 12. 2017), K (do 23. 3. 2018), Ú (9. 5. – 11. 5. 2018)
EF, GH: Š (18. 9. – 22. 12. 2017), K (23. 3. 2018), Ú (17. 5. – 19. 5. 2018)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, mob. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, www.olympiada.astro.cz
A 12) Turnaj mladých fyziků (31. ročník) – 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ)
Š (písemná řešení do 31. 1. 2018), R (26. – 27. 3. 2018), Ú (11. – 13. 4. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Český výbor TMF, Žitná 3264/12A, 466 04 Jablonec nad Nisou, tel. 608 510 655, e-mail: stanislav.panos@seznam.cz, www.jcmf.cz/tmf
A 13) Pythagoriáda (41. ročník) – 4 kategorie dle ročníku ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
ZŠ (5. roč. - 8. roč. a odp. ročníky víceletých gymnázií) – Š (duben 2018), O (květen 2018)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 14) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (26. ročník) – 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ)
Š, Ú (3/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 555 555, mob. 731 617 763, e-mail: ales.kubicek@oavm.cz, www.oavm.cz/cms/index.htm
   1. Umělecké soutěže
A 15) Soutěže žáků základních uměleckých škol (51. ročník) – 6 soutěžních zaměření
a) sólový a komorní zpěv hra na klavír, b) hra na dechové nástroje, c) hra smyčcových souborů a orchestrů, d) hra na bicí nástroje, e) hra na cimbál, hra na dudy, komorní hra s cimbálem, s dudami, hra souborů lidové hudby, f) taneční obor.
a) Š, O (do 28. 2. 2018), K (do 20. 3. 2018), Ú (20. – 23. 4. 2018), ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5, 511 01 Turnov
b) Š (2/2018), O (2/2018), K (do 15. 3. 2018), Ú (11. – 14. 5. 2018), ZUŠ J. Hanuše, Praha 6
c) Š (2/2018), O (2/2018), K (do 15. 3. 2018), Ú (18. – 21. 5. 2018), ZUŠ Žerotín Olomouc
d) Š (2/2018), O (2/2018), K (do 31. 3. 2018), Ú (26. – 27. 5. 2018), ZUŠ Holice
e) Š (2/2018), O (2/2018), K (do 21. 4. 2018), Ú (1 –  3. 6. 2018), ZUŠ Mikulov
f) Š, O (do 13. 4. 2018), K (do 30. 4. 2018), Ú (31. 5. – 3. 6. 2018), ZUŠ Uherské Hradiště
Kontaktní adresa: Mgr. Zdeňka Kšírová, oddělení 210 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 234 812 131, e-mail: zdenka.ksirova@msmt.cz
A 16) Evropa ve škole (27. ročník)výtvarná a literární soutěž – 4 kategorie dle věku
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – Š (do 28. 2. 2018), K (do 21. 4. 2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 215, doplnit mobil  e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 17) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna 2018 (47. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ Š (do 18. 2. 2018), O (19. 2. – 28. 3. 2018), K (3. 4. – 1. 5. 2018), Ú (8. – 14. 6. 2018, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS – ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21, Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
A 18) Pedagogická poema (50. ročník) – 3 disciplíny (četba, přednes a improvizace)
SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické (8. – 11. 11. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22. 570 12 Litomyšl, tel. 603 753 521, e-mail:liskova@vospspgs.cz
   1. Ostatní soutěže
A 19) Česká liga robotiky – FLL 2018 (13. ročník) – soutěž v robotice pro pěti až desetičlenné týmy dětí ve věku 10 – 16 let, 4 disciplíny (Robotgame, Robot Design, Prezentace výzkumného úkolu, Týmová spolupráce)
ZŠ, SŠ – Ú (12/2017, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Mgr. Libor Bezděk, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, tel. 222 333 813, mob. 777 665 533, e-mail: info@spddm.org, www.firstlegoleague.cz
A 20) Daniel (15. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž na téma holocaust
a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)
ZŠ, SŠ: Ú (uzávěrka 27. 1. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 21) Finanční gramotnost (10. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)
všechny kategorie: Š (11. 9. 2017 – 15. 12. 2017), O (2. 1. 2018 – 16. 2. 2018), K (26. 2. 2018 – 29. 3. 2018), Ú (24. 4. 2018, Praha)
Kontaktní adresa: Vlasta Škrabalová, Finanční gramotnost, o. p. s., 150 00 Praha 5,  mob. 770 648 923, e-mail: fingramot@seznam.cz, www.fgsoutez.cz
A 22) Soutěž v programování (32. ročník) – 4 kategorie
programovací jazyky žáci – ZŠ a odpovídající ročníky VG – O (3/2018), K (4/2018), Ú (6/2018)
programovací jazyky mládež – pro žáky SŠ – O (3/2018), K (4/2018), Ú (6/2018)
programování mikrořadičů – ZŠ a odpovídající ročníky VG, SŠ – O (3/2018), K (4/2018), Ú (6/2018)
aplikovaný SW - tvorba webových stránek – pro žáky SŠ -  O (3/2018), K (4/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 23) Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (40. ročník) – obory – hra na housle a violoncello, violu a kontrabas
Ú (24. – 26. 11. 2017, Praha)
Kontaktní adresa: MgA. Aleš Kaňka, Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1, tel. 222319102, mob. 739 034 319, e-mail: kanka@prgcons.cz, www.prgcons.cz
A 24) Mistrovství ČR v grafických předmětech (26. ročník) – 4 obory – psaní na klávesnici, korektury textu, wordprocessing, záznam mluveného slova
SŠ: Š (2/2018), K (3/2018), Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Jaroslav Studnička, OA, SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové, tel. 731 162 913, e-mail:oahk.skola@oahk.cz, www.oahk.cz
Soutěže typu B
   1. Předmětové soutěže
B 1) Pohár vědy – NEWTON 2018 (7. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (A: 2 – 6 let, B: 7 – 10 let, C: 11 –15 let a D: 16 – 19 let)
ZŠ, SŠ – O (10 – 12/2017), K (1 – 4/2018), Ú s mezinárodní účastí (6/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Igor Naď, AMD ČR, U Olšavy 2453, 688 01 Uherské Hradiště, tel.  605 287 556, e-mail: nad@debrujar.cz, www.debrujar.cz/
B 2) Matematická soutěž Náboj (14. ročník) – matematická soutěž určená pro pětičlenná družstva SŠ, 2 kategorie dle ročníku: SŠ Senioři (3. a 4. roč.) a SŠ Junioři (1. a 2. roč.)
Ú (23. 3. 2018)
Kontaktní adresa: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., Informatický ústav Univerzity Karlovy, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, tel. 951 554 326, mob. 731 738 952, e-mail: robert.samal@mff.cuni.cz, www.math.naboj.org
B 3) SAPERE – vědět, jak žít (8. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)
všechny kategorie: Š (11. 9. 2017 – 15. 12. 2017, O (2. 1. 2018 – 16. 2. 2018), K (26. 2. 2018 – 29. 3. 2018), Ú (25. 4. 2018, Praha)
Kontaktní adresa: Vlasta Škrabalová, Finanční gramotnost, o. p. s., 150 00 Praha 5,  mob. 770 648 923, e-mail: fingramot@seznam.cz, www.fgsoutez.cz
B 4) Soutěž první pomoci (23. ročník) – soutěž zaměřena na oblast zdravotnictví a první pomoci – 2 kategorie – A (střední zdravotnické školy) a B (vyšší zdravotnické školy)
Ú (11. 12. 6. 2018)
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, tel. 541 247 112, mob. 736 625 555, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz
B 5) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (17. ročník) – Celostátní soutěž v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů pro žaky 3. –  4. ročníků denního studia studijního oboru Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství
Ú (21. 3. – 23. 3. 2018)
Kontaktní adresa: Ing. Hana Konečná, Střední průmyslová škola stavební, Reslova 2, 372 11 České Budějovice, tel. 387 001 416, mob. 606 877 673, e-mail: konecna@stavarna.eu, www.stavarna.eu
B 6) FYKOSí Fyziklání (12. ročník) – fyzikální soutěž vyžadující kreativitu, 3 kategorie SŠ, G, v případě zájmu i ZŠ, pětičlenné týmy
Ú A, B, C (16. 2. 2018)
Kontaktní adresa: Daniel Dupkala, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 722 045 434, email: daniel.dupkala@fykos.cz, www.fyziklani.fykos.cz/
B 7) Bobřík informatiky (10. ročník) – 4 věkové kategorie: Mini (4. – 5. roč. ZŠ), Benjamin (pro 6. – 8. roč. ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Junior (pro 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Senior (pro 2. – 4. ročník SŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), soutěž probíhá online
všechny kategorie (6. – 10. 11. 2017), Senior Ú (1/2018)
Kontaktní adresa: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387 773 074, mob. 736 734 333, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz, www.ibobr.cz
B 8) Fyziklání online (7. ročník) – internetová fyzikální soutěž určená pro týmy do pěti členů, 3 kategorie, studenti G a odpovídajících ročníků VG, případně studenti technických lyceí SPŠ
ÚM A, B, C (29. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Oldřich Holcner, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 221 912 526, mob. 730 174 930, e-mail: holcner@fykos.cz, www.online.fyziklani.cz
B 9) Logická hra BRLOH (8. ročník) – soutěž určena pro nejvýše čtyřčlenné týmy tvořené žáky druhého stupně ZŠ a žáky odpovídajících nižších ročníků VG
ZŠ, VG: (11 – 12/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pupík, Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel. 549 495 464, mob. 777 182 312, e-mail: petr.pupik@gmail.com, www.brloh.math.muni.cz
B 10) ChemQuest (6. ročník) – týmová soutěž žáků ZŠ a SŠ prezentujících chemické experimenty a soutěžní video
Š (11/2017), Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: RNDr. Petr Holzhauser. PhD., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 724 515 589, e-mail: holzhaup@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz
B 11) Česká lingvistická olympiáda (7. ročník) – pro studenty SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se zaměřením na lingvistiku, fonetiku, fonologii, syntax, morfologii, komputační lingvistiku, analytické myšlení
Š (11/2017), K (2/2018), Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Michal Láznička, Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel. 731 414 997, e-mail: michal.laznicka@ff.cuni.cz, www.lingol.cz
B 12) Autoopravář junior 2018 (24. ročník) – soutěží obory - automechanik, karosář, autolakýrník, autotronik
Š (3/2018), K (4/2018), Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Milan Chylík, Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 Brno, tel. 777 295 142, e-mail: milan.chilik@issabrno.cz, www.issabrno.cz
B 13) Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO (22. ročník) – soutěž žáků 2. ročníků SOU, OU a SOŠ – obor zedník, truhlář, suchá výstavba, kameník a kamenosochař
K (1/2018, Praha a střední Čechy; 3/2018, Ostrava; 3/2018, Hradec Králové; 3/2018, České Budějovice), Ú (9/2018, PVA EXPO PRAHA)
Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 225 291 197, mob. 739 003 174, e-mail: surmaj@abf.cz, www.suso.cz
B 14) Náboj Junior 2017 (6. ročník) – soutěž v řešení matematických a fyzikálních úloh, čtyřčlenné týmy, žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídající ročníky VG
ZŠ: Ú (11/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Patrik Švančara, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 55 2 705, mob. 607 064 672, e-mail: svancara@naboj.org, https://junior.naboj.org/
B 15) Matematická soutěž Pangea (5 ročník) – matematická soutěž pro 4. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky VG
Š (2/2018), Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Marek Kovář, Meridian International School s.r.o., Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8, tel. 775 581 518, e-mail: pangea.cz@gmail.com, www.pangeasoutez.cz
B 16) Ekonomický tým 2017 (15. ročník) – týmová soutěž z ekonomických disciplín: projektová práce, test, prezentace předem neznámého tématu (podnikatelského záměru)
SŠ: K (10/2017), Ú (12/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Mgr. Jiří Haičman, OA, SOŠK a VOŠ Brno o. p. Kotlářská 263/9, 611 53 Brno, tel. 549240393, mob. 727 969583, e-mail:haicman@oabrno.cz, www.heroldovysady.cz
B 17) Chemiklání (3. ročník) – soutěž pro 3 - 5 členné týmy žáků SŠ, kterých mají zájem o chemii, řešení netradičních úkolů z oblasti chemie
Ú (2/2018)
Kontaktní adresa: Jan Hrubeš, Alumni Scientiae Bohemicae, z.s. Na domovině 692/18, 142 00 Praha 4, tel. 608 825 687, e-mail: jan.hrubes@student.upce.cz, www.asb-alumni.cz
B 18) Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (6. ročník) – vědomostní soutěž
jednotlivců z teoretické a praktické chemie, žáci 8. a 9. tříd ZŠ
ZŠ: Š, K (10/2017 – 3/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kvarda, Svaz chemického průmyslu České republiky, Rubešova 393/7, 19000 Praha 9, tel. 283 290 786, mob. 739 463 499, e-mail: jan.kvarda@schp.cz, www.mladychemikcr.cz
B 19) Robotiáda (5. ročník) – tři kategorie dle věku 6-9 let, 9-19 let, 16-19 let, soutěž v dovednosti robotů vlastnoručně sestavených žáky
Ú (16. 2. 2018, Brno)
Kontaktní adresa: Ivo Hopp, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel. 732728590, e-mail: ivo.hopp@jsmm.cz, www.robotiada.cz
B 20) N-trophy (8. ročník) – žáci SŠ v oborech biologie, chemie, fyzika a logika provádějí experiment a výzkum a výsledky prezentují
Ú ( 3/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Milan Linkesch, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel. 602 602 069, e-mail: milan.linkesch@jsmm.cz, www.ntrophy.cz
B 21) Frankofonie 2018 (16. ročník) – 2 kategorie pro školy s výukou francouzštiny (ZŠ, SŠ), ZŠ – Š (do 31. 1. 2018, Ú (do 28. 2. 2018) SŠ – Ú (do 28. 2. 2018)
Vyhlášení vítězů soutěže dne 20. 3. 2018.
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, mob. 733 125 984,  e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz, www.nidv.cz


Umělecké soutěže
B 22) Mladý módní tvůrce ČR (30. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka, čtyři sekce: oděvní, kadeřnická, kosmetická, Gastro
SOU, SOŠ, OU a U – Ú (12/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Vondrušková, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 587 449, mob. 603 877 496, e-mail: jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz, www.ozs-ji./mmtcr
B 23) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2018 (46.  ročník) – děti a mládež od 4 do 16 let
MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: uzávěrka ročníku 28. 2. 2018, Ú (2 – 5/2018), expozice v Lidické galerii 31. 5. – 30. 11. 2018
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice,
tel. 312 253 702, mob. 736 642 318, e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz
B 24) Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna 2018 (47. ročník) – postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (26. 2. – 18. 3. 2018, K (19. 3. – 22. 4. 2018), Ú (8. – 14. 6. 2018, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 25) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2018 (35. ročník) – postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
ZŠ, ZUŠ, SVČ: K (3 – 4/2018), Ú (5/2018, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, mob. 778 702 492, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 26) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (28. ročník) – 2 kategorie
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: K (3 – 4/2018), Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 977, mob. 778 702 491, e-mail: kralova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 27) Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2018 (61. ročník) 3 věkové kategorie sólových recitátorů (15 – 17, 17 – 20, nad 20 let) a kategorie souborů (nad 15 let)
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (do 28. 2. 2018), K (1. 3. – 9. 4. 2018), Ú (6/2017, Prostějov)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Lubinová, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 970, mob. 778 702 493,  e-mail: lubinova@nipos-mk.cz, www.klubduha.cz/wp/
B 28) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna 2018 (16. ročník) – postupová přehlídka studentských divadelních souborů
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: K (do 15. 4. 2018), Ú (20. - 24. 6. 2018, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 29) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2018 (10. ročník) – 2 kat.: soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní bez povinné skladby
K (1. 3. – 30. 4. 2018), Ú (11/2018, Opava)
Kontaktní adresa: Zuzana Kacafírková, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, mob. 778 702 375, e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 30) Komenský a my (16. ročník) – celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ, ZUŠ a SŠ – 3 kategorie dle věku
Kat. A (1. – 5. roč. ZŠ a ZUŠ do 11 let) výtvarné práce, kat. B (6. – 9. roč. ZŠ a ZUŠ do 15 let) literární práce a test z historie, kat. C (1. – 4. ročník SŠ) odborná literární práce (esej)
Š (11/2017 – 1/2018), Ú (3/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel. 465 544 218, mob. 603 889 433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz, www.zsbrandysno.cz
B 31) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (25. ročník) – soutěž pro studenty církevních škol, 1 kategorie v oborech: hudební, dramatický a taneční
SŠ – Ú (3. 4. – 6. 4. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel. 556 730 129, mob. 556 730 129, e-mail: ludmila.ondrova@cssodry.cz, www.cssodry.cz
B 32) Kocianova houslová soutěž (60. ročník) – soutěž houslistů do 16 let, 4 věkové kategorie: do 10, do 12, do 14, do 16 let
ZUŠ: ÚM (8. – 12. 5. 2018)
Kontaktní adresa: Karel Pokorný, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, mob. 606 684 449, e-mail: pokorny@klubcentrum.cz, www.kocianovo-usti.com
B 33) Studentský design 2018 (28. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka prací žáků a studentů SŠ a VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Š (12/2017 – 1/2018), Ú (3 – 4/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Martin Busta, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 711 417, mob. 601 588 038, e-mail: martin.busta@supsck.cz www.supsck.cz


   1. Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
B 34) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (54. ročník) – sportovní soutěž škol pro sluchově postižené žactvo, 4 disciplíny: lehká atletika, plavání, futsal, basketbal
ZŠ: Ú (13. – 16. 6. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Iva Rindová, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové, tel. 495272398, mob. 777 725 230, e-mail: iva.rindova@neslhk.com, www.neslhk.cz
B 35) Podzimní přebory v minikopané a vybíjené (20. ročník) – chlapci (minikopaná), kategorie dívky (vybíjená)
dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy – Ú (20. – 21. 9. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Václav Konopiský, DDŠ Hamr na Jezeře, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel. 487 851 808, mob. 776 580 919, e-mail: konopisky@seznam.cz, www.volny.cz/dvu_hamr
B 36) Letní olympiáda dívek DDŠ a VÚ (45. ročník) – čtyřdenní soutěž v atletických disciplínách, plavání, stolním tenisu, volejbalu a přírodním kros závodu
3 kategorie: žákyně, starší a mladší dorostenky
Ú (27. 5. – 30. 5. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Petra Šumova, Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburk 54, tel. 315 697 110, mob. 724 993615, e-mail: reditel@ddslibevhov.cz
B 37) Letní olympiáda výchovných ústavů (46. ročník) – kategorie dorostenci, disciplíny lehká atletika (běh, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, štafeta, trojskok), plavání, stolní tenis, míčové kolektivní hry (nohejbal, volejbal, malá kopaná)
Ú (20. – 24. 5. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Chlumák, Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, B. Smetany 474, 543 71 Hostinné, tel. 499 441 778, mob.723 261 823, e-mail: chlumakvuhostinne@seznam.cz, www.vuhostinne.cz
B 38) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (37. ročník) – 4 disciplíny (atletika – dívky, chlapci; volejbal – dívky; malá kopaná – chlapci; stolní tenis – smíšená družstva)
SŠ pro sluchově postižené: Ú (2. – 4. 5. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Lenka Čížková, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského, Olomouc - Hejčín, 779 00 Olomouc, Tomkova 42, tel. 739464936, e-mail: cizkova@szmsvejdovskeho.cz, www.szmsvejdovskeho.cz
B 39) Festival zájmové umělecké činnosti DÚ, DDŠ a VÚ (28. ročník) – kategorie: sólový zpěv, sólový tanec, sólová hra na hudební nástroj, výtvarná prezentace, recitace, sborový zpěv, skupinový tanec, hudební skupina, malá jevištní forma, malé jevištní formy
Ú (19. – 20. 4. 2018)
Kontaktní adresa: Aleš Bureš, DDŠ, SVP a ZŠ Býchory, Býchory 152, 280 02 Kolín, tel. 603 491  927, e-mail: domov@domov-bychory.org, www.domov-bychory.org
B 40) Celostátní sportovní hry zrakově postižené mládeže (23. ročník) – sportovní soutěž zrakově postižených žáků do 17 let kategorie zrakového postižení B1, B2, B3, B4; atletika, plavání, skok daleký a hod kriketovým míčkem, turnaj v goalballu a showdownu
Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Lenka Miklová, Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, Loretánská 19, 118 00 Praha 1, tel. 220515124, mob. 724117249, e-mail: lenka.miklova@skolajj.cz, www.skolajj.cz
B 41) Zimní olympiáda dětských domovů se školou a výchovných ústavů (45. ročník) 6 kategorií dle věku (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci a dorostenky), disciplíny severské lyžování a biatlon
Ú (3/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Gabriela Pohořalá, DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí, Al. Jiráska 617, 54301 Vrchlabí, tel. 499 421 173, mob. 724 994 003, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz, www.ddsvrchlabi.estranky.cz
B 42) Letní olympiáda chlapců dětských domovů se školou (46. ročník) – soutěž pro 7 členná družstva chlapců ve věkových kategoriích – starší žáci (2003 – 2004), mladší dorostenci (2001 – 2002), soutěže: lehká atletika, plavání, biatlon, stolní tenis, míčové kolektivní hry, tenis
Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Košíček, Výchovný ústav, dětský domov se školou, Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov, tel. 731654207, e-mail:vudds@seznam.cz, www.vuddmoravskykrumlov.cz
B 43) Celorepublikové finále sportovních her dětských domovů (27. ročník) – disciplíny: atletika, mini kopaná, stolním tenis a volejbal
K (4-5/2018), Ú (5.- 6. 6. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Martin Kropáč, Dětský domov Tachov, Petra Jilemnického 576, 347 07 Tachov, tel. 374 72 20 15, mob.:731 159 443, e-mail:z.kropac@centrum.cz, www.fddcr.cz
B 44) Ústřední kolo sportovních her dětských domovů s mezinárodní účastí (3. ročník) – atletika, kopaná, volejbal a stolní tenis.
ÚM ( 6/2018)
Kontaktní adresa: PaedDr. Jan Effenberger, DD a ŠJ, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, 710 00 Ostrava, tel. 739 666 412, e-mail: domov.vizina@seznam.cz, www.domov-vizina.cz
B 45) Nejmilejší koncert 2018 – finálová přehlídka zájmové umělecké činnosti DD – kategorie – hudební obor, taneční obor, literárně dramatický obor, Muzikál
Ú(6/2018)
Kontaktní adresa: Bc. Olga Lysá, DD Strážnice, Boženy Hejsové 1255, Strážnice, tel. 601581100, e-mail: reditel@domuvek.cz, www.domuvek.cz
B 46) Národní finále Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – pro žáky ve věku 13 – 15 let
Š, O, K (5/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Martina Kheilová, Základní škola a střední škola Karlovy Vary, Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary, tel. 353 561 766, e-mail: spec-skoly@volny.cz, www.specskoly.cz
B 47) Přebor DD se školou VÚ v letním biatlonu (13. ročník) – tři věkové kategorie – dle věku
Ú (10/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Gabriela Pohořalá, DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí, Aloise Jiráska 617, tel. 499421 173, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz, www: ddsvrchlabi.estranky.cz  


   1. Sportovní soutěže
B 48) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (50. ročník) – 2 kategorie dle věku
(III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ (III., IV.): SLZŠ – O (do 12. 5. 2018), K (26. 5. 2018), Ú (6. 6. 2018)
B 49) Basketbal (24. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 17. 3. 2018), K (31. 3. 2018), kvalifikace (14. 4. 2018),
Ú (4/2018)
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2018), kvalifikace (2/2018), Ú (2-3/2018)
B 50) Florbal (19. ročník) 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ (III.): O (do 15. 12. 2017), K (do 19. 1. 2018), kvalifikace (do 28. 2. 2018),
Ú (3/2018),
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 15. 12. 2017), K (do 19. 1. 2018),
kvalifikace (do 28. 2. 2018), Ú (3/2018)
B 51) Fotbal (24. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (28. 4. 2018), K (5. 5. 2018), kvalifikace (17. 5. 2018),
Ú (5/2018)
B 52) Házená (24. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 3. 2. 2018), K (do 24. 3. 2018), kvalifikace (7. 4. 2018),
Ú (4/2018)
B 53) Plavání (2 .ročník ) – (I.), 3. ročníky ZŠ, smíšená
SLZŠ: O (do 26. 6. 2018), Ú (9/2018)
B 54) Volejbal (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 21. 4. 2018), K (do 5. 5. 2018), kvalifikace (do 17. 5. 2018),
Ú (6/2018)
B 55) Minifotbal (21. ročník) McDonald’s Cup (I., II.), smíšená družstva
O (do 19. 5. 2018), K (do 20. 5. 2018), Ú (5/2018)
B 56) Přespolní běh – běháme s BK Tour (24. ročník) – 2 kategorie dle věku (III., VI.B),
chlapci a dívky
ZŠ (IV.): O (do 2. 10. 2017), K (do 9. 10. 2017), Ú (22. 10. 2017)
SŠ (VI.): O (do 2. 10. 2017), K (do 9. 10. 2017), Ú (22. 10. 2017)
B 57) Atletika - Středoškolský atletický pohár (36. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.)
dívky a chlapci
SŠ: O (20. 9. 2017), K (29. 9. 2017), Ú (10. 10. 2017)
B 58) Fotbal - Pohár Josefa Masopusta (7. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.), chlapci
SŠ (V.): O (do 20.4/2018), K (do 10.5/2018), kvalifikace (do 20.5/2018), Ú (6/2018)
B 59) Vybíjená (11 .ročník) – 1 kategorie dle věku (II.), dívky a otevřená
ZŠ (II.):  O (do 29. 4. 2018), K (do 27. 5. 2018), Ú (6/ 2018)


Kontaktní adresa u soutěží B 48 až B 59: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 269/31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: jansa@assk.cz , www.assk.cz


   1. Ostatní soutěže
B 60) Ekologická olympiáda (23. ročník) – celostátní soutěž středoškoláků v oblasti ekologie, ochrany přírody a životního prostředí (tříčlenná družstva)
SŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 1. 9. 2017 do 13. 5. 2018), Ú (do 31. 5. – 3. 6. 2018)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz, www.ekolympiada.cz   
B 61) Zlatý list (46. ročník) – soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů ekologie (ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému) – 2 kategorie pro žáky ZŠ do 15 let (mladší do 6. třídy ZŠ včetně, starší 7. – 9. třída ZŠ) + doplňková kategorie nejmladší 1. – 3. třída
ZŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 9. 4. do 20. 5. 2018), Ú (18. – 13. 6. 2018)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz, www.zlatylist.cz
B 62) Učeň instalatér 2018 (21. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér – jednotlivců i družstev
SOU: Š (8. 1. – 9. 2. 2018), K (12. 2. – 23. 3. 2018), ÚM (24. 4. – 27. 4. 2018)
Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 164/36g, 639 00 Brno, tel. 543 424 512, mob. 777 995 522, e-mail: bartos@jilova.cz, www.jilova.cz, www.cechtop.cz, www.ceskerucicky.org
B 63) Soutěž O putovní pohár SYSTHERMU (10. ročník) – týmová soutěž pro elektrikáře a instalatéry
Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Martina Hosnedlová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, tel. 739 968 979, e-mail: hosnedlova@sossusice.cz, www.sus susice.cz
B 64) CEMACH (7. ročník) – kreativní soutěž v poznávání moderního Izraele, 4 disciplíny: literární, výtvarná, výtvarná pro ZŠ, internetová, věková hranice od 15 do 21 let, ZŠ, SŠ, G, SPŠ, SPgŠ, VOŠ
Ú (1. 9. 2017 – 31. 3. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Andrej Čírtek, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel. 224 032 161, e-mail: sarka.stegbauerova@ciok.cz, www.cemach.cz.     
B 65) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání pokrývač (21. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-69-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2017), R (2/2018), ÚM (4/2018)
B 66) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání klempíř (12. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-55-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2017), R (2/2018), ÚM (4/2018)
B 67) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání tesař (16. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-64-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2017), R (2/2018), ÚM (4/2018)
B 68) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík (7. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-56-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (2/2018), ÚM (4/2018)
B 69) České ručičky 2018 (10. ročník) slavnostní ocenění vítězů celostátních kol vybraných soutěží v odborných dovednostech žaků ve školním roce 2017/2018
SOŠ, SOU, OU: Ú (6/2018)
Kontaktní adresa u soutěží B 65 – B 69: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz, www.ceskerucicky.org
B 70) České ručičky – obor elektro silnoproud (10. ročník) – pro žáky silnoproudých elektrotechnických oborů  
Š (1/2018), R (3/2018), Ú (4/2018)
B 71) České ručičky – obor elektro slaboproud (10. ročník) – pro žáky slaboproudých elektrotechnických oborů  
Ú (4/2018)
Kontaktní adresa na soutěže B 70 – B 71: Ing. Antonín Dušek, Ph.D., Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97, 612 00 Brno, tel. 541 649 225, mob. 702 026 842, e-mail: posta@sspbrno.cz, www.sspbrno.cz
B 72) Robotiáda (5. ročník) – tři kategorie dle věku 6-9 let, 9-19 let, 16-19 let, soutěž v dovednosti robotů vlastnoručně sestavených žáky
Ú (16. 2. 2018, Brno)
Kontaktní adresa: Ivo Hopp, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel. 732728590, e-mail: ivo.hopp@jsmm.cz, www.robotiada.cz
B 73) Eurorebus (23. ročník) vědomostní soutěž pro jednotlivce a školní třídy, 3 kategorie: 11 – 12 let, 13 – 14 let, 15 – 19 let
všechny kategorie: internetová kola (9/2017 – 5/2018), K (4/2018 – 5/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, Terra–klub, o.p.s., Soběslavská 34, 130 00 Praha 3, tel. 221 511 440, mob. 777 335 126, e-mail: terra@terra-klub.cz, www.eurorebus.cz
B 74) Zlatý oříšek 2018 (20. ročník) – soutěž o podporu a prezentaci mimořádně nadaných žáků ve věku 6 - 14 let
K, Ú (6-12/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Kotmel, Nadační fond Zlatý oříšek, Nad Rokoskou 27, Praha, tel. 602 201 488, e-mail: jiri.kotmel@zlaty-orisek.cz, www.zlaty-orisek.cz
B 75) Video pohlednice z mého města a písničky (17. ročník) – soutěž v anglickém jazyce, dvě části: Sing a song (5 kategorií – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ), Video pohlednice z mého města (4 kategorie – pro 1. a 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií)
uzávěrka (do 31. 3. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Norbert Tlustý, ZŠ Mládí 135, 155 00 Praha 5, tel. 235 515 464, mob. 775 999 531, e-mail: tlusty@zsmladi.cz, www.dis.cz/videopohlednice
B 76) Soutěž vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET (25. ročník) – soutěž projektů zpracovaných pomocí vědeckých postupů a metod
SŠ: Ú (4/2018) Praha
Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 266 710 246, mob. 602 408 418, e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz  
B 77) AHOL CUP 2018 (20. ročník) – soutěž zaměřena na gastronomii
Ú(28.2. 2018, Ostrava)
Kontaktní adresa: Mgr. Miriam Lacinová, AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice, tel. 773 977 036, e-mail: miriam.lacinova@ahol.cz
B 78) Telekomonikační a informační technologie (7. ročník) – soutěž zaměřená na oblast telekomunikací, informačních technologií a kybernetickou bezpečnost.
Ú (20. –  21. 3. 2018, Brno)
Kontaktní adresa: PaedDr. Vladimír Šimíček, Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikacích, peněžnictví, poštovnictví a logistiky, Čichnova 23, Brno, mob. 602821510, e-mail: olga.holzlova@cichnovabrno.cz, www.logistikjunior.cz
B 79) Náš svět (45. ročník) – soutěž dětského literárního projevu, 3 věkové kategorie a kategorie kolektivů
ZŠ: korespondenční soutěž (příspěvky jednotlivců i kolektivů do 13. 3. 2018 zaslat do NIDV)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215,  e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz
B 80) Debate League XXIII. (23. ročník) – soutěž v debatování v anglickém jazyce
Ú (10/2017 – 5/2018)
Kontaktní adresa: Jan Novotný, Asociace debatních klubů, z.s. Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, tel. 739903128, e-mail: prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
B 81) Logická olympiáda 2017 (10. ročník) – kategorie (MŠ: předškoláci, A1: 1. třída ZŠ, A: 2. – 5. třída ZŠ, B: 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, C: žáci SŠ)
Š: MŠ, A, A1, B, C (1. – 28. 10. 2017), K: A, B, C (3. 11. 2017), O: MŠ (13. 10. 2017)
K (3. 11. 2017), Ú (27. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Poláková, Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6  – Řepy, tel. 721 216 108, e-mail: zuzana.polakova@mensa.cz, www.logickaolympiada.cz
B 82) Gastro Mánes (12. ročník) – soutěž dvoučlenných družstev žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kuchařských dovednostech, 1. – 3. ročník, (15 – 19 let)
SŠ-OU: Ú (4. 4. 2018)
B 83) Sladké opojení (14. ročník) – soutěž žáků učebního oboru Potravinářská výroba
29-51-E/01(cukrářské práce), dvoučlenná družstva 1. – 3. ročníků SŠ/OU (15 – 19 let)
Ú (10. 5. 2018)
Kontaktní adresa u soutěží B 82 a B 83: Mgr. Svatava Mlčochová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, mob. 605 784 647, e-mail: svatava.mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz
B 84) Soutěž dovedností mladých grafiků (13. ročník) – soutěž dovedností mladých grafiků pro obory: 34-53-L/01 reprodukční grafik pro média, 34-53-H/01 reprodukční grafik, 34-41-M/01 polygrafie; soutěž dvoučlenných družstev
SŠ: Š (2 – 4/2018), Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Božena Kubaláková, Střední průmyslová škola polytechnická  - Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, tel. 577573 115, mob. 737 887 052, e-mail: bozena.kubalakova@spspzlin.cz
B 85) Enersol (14. ročník) – soutěž žákovských projektů ve spolupráci s odborníky na šetrné technologie v energetice, dopravě a výstavbě inteligentních domů
SŠ: (4/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Herodes, kancelář projektu Enersol, Ludslavice 133, 768 52 Míškovice, tel. 573 330 328, mob. 604 826 425, e-mail: j.herodes@tiscali.cz, www.enersolis.cz
B 86) Dopravní soutěž mladých cyklistů (39. ročník) – soutěž zaměřená na bezpečnost v dopravě, 2 kategorie (10 – 12 let a 13 – 16 let)
Š (10/2017 – 4/2018), O (4 – 5/2018), K (5 – 6/2018), ÚM (6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, mob. 772 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz, www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu
B 87) Autodesk Academia Design (24. ročník) – soutěž pro žáky 2. – 4. ročníků SŠ technických a stavebních oborů používajících digitální technologie Autodesku
Ú (3/2018, Strážnice)
Kontaktní adresa: Ing. Vít Vratislavský, Střední škola Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice, tel. 518 395 412, mob. 601 558 715, e-mail: vratislav.vit@stredniskolastraznice.cz, www.c-agency.cz/autodesk-academia/autodesk-academia-design
B 88) Talenty pro firmy (3. ročník) – odborná soutěž na podporu technického vzdělávání
ZŠ, SŠ: Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Ing Martin Frélich, Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 266 721 550, mob. 739 341 798, e-mail: frelich@komora.cz, www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/talenty/popis


 1. Soutěže typu C – další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru
   1. Umělecké soutěže
C 1) Virtuosi per musica di pianoforte (51. ročník) – mezinárodní klavírní soutěž do 16 let – 4 věkové kategorie (do 9 let, 10 a 11 let, 12 a 13 let, 14 a 15 let)
ZUŠ, konzervatoře: 2 kola (23. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Bc. Marek Korbélyi, ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, mob. 770 067 704, e-mail: korbelyi@zuserandove.cz, www.virtuosi-ipc.com
C 2) Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky (3. ročník) – soutěž pro děti ve věku 9 - 12 let
Ú (24. 3. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Čeněk Hlavatý, Ph.D., ZUŠ Mšeno, Nádražní 326, 277 35 Mšeno, tel. 315 693 088, mob. 775 277 918, email: sebesta@zusmseno.cz
C 3) Figura/Oskar (12. ročník) – soutěžní přehlídka prací žáků SOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory – téma figura a malba
Ú (10 -11/2018, Ostrava – soutěž Oskar, Český Krumlov – soutěž Figura)
Kontaktní adresa: Mgr. Martin Mikulášek, Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava, tel. 596 114 985, e-mail: info@sus-ostrava.cz, www.sus-ostrava.cz
C 4) Příroda objektivem (7. ročník) – digitální fotografická soutěž jednotlivců zaměřená na přírodu ČR, 3 kategorie: A do 13 let, B 14 – 18 let, C nad 18 let
Š (minimálně 14 dní před kolem Ú), Ú (15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 10.)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2, tel. 224 912 466, mob. 606 354 954, e-mail: CDM@emop.cz, www.ekosouteze.cz  
   1. Ostatní soutěže
C 5) Šachový turnaj středních škol (12. ročník) – pro tříčlenné týmy žáků SŠ
Š (1. 10. - 15. 11.2018), Ú (12/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Věra Nejedlá, Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady, tel. 725 777 096, e-mail: nejedla@sps-dopravni.cz, www.sps-dopravni.cz
C 6) Ústecký dent (2. ročník) – soutěž v modelovacích technikách pro studijní obory Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik
Ú: 16. - 17. l. 2018
Kontaktní adresa: Mgr. Břetislav Matyáš, VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, tel. 776 187 068, e-mail: berth@seznam.cz, www.szsvzs.cz
C 7) Gastro Kroměříž 2018 (7. ročník) – gastronomická soutěž v 6 kategoriích: kuchař junior (do 19 let), kuchař senior (nad 19 let), cukrář junior (do 19 let), cukrář senior (nad 19 let), barista, sommelier
Ú (22. – 23. 3. 2018)
Kontaktní adresa: Ing. Eva Kočířová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 00 Kroměříž, tel. 573 504 603, mob. 732 781 831, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 8) HARMONIE 2018 (15. ročník) – soutěž pro kadeřníky a kosmetičky, určená studentům SŠ daných oborů, 5 kategorií: účesová tvorba – dámská (živý model), účesová tvorba – pánská, fantazijní líčení v dekorativní kosmetice, nail-art 2D
Ú (23. 3. 2018, Brno)
Kontaktní adresa: Bc. Vladimíra Novotná, SŠ Brno, Charbulova, p. o., Charbulova 106, 618 00 Brno, tel. 602 289 226, e-mail: vl.novotna@ssposbrno.cz, www.akakos.cz


C 9) České ručičky 2018 – KOVO Junior 2018 (10. ročník) -  soutěžní obory - obráběč kovů, zámečník, mechanik seřizovač
Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702, 430 01 Chomutov, tel. 474 651 848, mail: tgacv@tgacv.cz, www:tgacv.cz


C 10) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž (19. ročník) – dovednostní soutěž pro jednotlivce se zaměřením na nápojovou gastronomii, 3 kategorie (Junior Cocktail Competition, Junior Mistr Kávy, Junior Teatender Competition)
Ú (7. 2. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Hašová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 511, mob. 604 531 029, e-mail: ivana.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 11) Žatecký CUP 2018 (10. ročník) – soutěž v přípravě nápojů pro žáky gastronomických oborů
Ú (24. 1. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. et Mgr. Stanislava Saidlová, SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o., Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec, tel. 732 124 488, e-mail: skola@sousozatec.cz, www. sousozatec.cz
C 12) Zelené podnikání (7. ročník) – soutěž učí žáky ZŠ a SŠ jak podnikat v souladu s přírodou
Š, K, Ú (9/2017 – 1/2018)
Kontaktní adresa: PaedDr. Karel Tomek, Asociace pedagogů základno školství o.p.s., Pod Marjánkou 1900, 169 00 Praha 6, tel. 607 871 049, e-mail: tomek.trebic@seznam.cz, www.apzs.cz
C 13) Prodavač 2018 (13. ročník) – soutěž žáků odborných škol pro obor 66-51-H/01 Prodavač (1. až 3. roč.) – v teoretických znalostech a praktických dovednostech
SŠ, SOU – Ú (5. 4. 2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Caitaml, Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 982, mob. 773 786 252, e-mail: erban@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz
C 14) Kalibr CUP 2018 (18. ročník) soutěž odborných dovedností středních škol pro obory kosmetička a kadeřník – kadeřnice, 4 kategorie: účesová tvorba, make-up, body-art a nail-art,
SŠ, SOU: Š (do 31. 12. 2017), Ú (8. 2. 2018), ÚM (10. 3. 2018)
Kontaktní adresa: Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 321 079, mob. 737 769 438, e-mail: ledl@spslan.cz, www.spslan.cz/index.php/souteze, www.kalibrcup.cz
C 15) Bible a my (24. ročník) – vědomostní soutěž jednotlivců, 4 kategorie dle ročníku: I. 4. – 5. roč. ZŠ; II. 6. – 7. roč. ZŠ; III. 8. – 9. roč. ZŠ; IV. SŠ)
ZŠ, SŠ: Š (do 31. 10. 2017), O (do 1. 12. 2017), Ú (23. 3. 2018, Kroměříž)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice, tel. 518 334 546, mob. 731 495 847, e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz, www.bibleamy.cz
C 16) YPEF - Mladí lidé v evropských lesích (8. ročník) – soutěž o vědomostech o významu a fungovaní lesních ekosystémů pro žáka ZŠ a SŠ
Š (1-3/2018), R (4/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Marek Šuba, Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice, tel.  737 966 077, e-mail: psuba@slshranice.cz, www.cesles.cz
C 17) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání čalouník (7. ročník) – soutěž pro žáky oboru 33-59-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š, Ú (11/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz
C 18) Mladý programátor 2018 (7. ročník) – soutěž v programování pro 1 – 3 členná družstva (od 6 do 18 let), 3 věkové kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ: Š (1 – 3/2018), K (4/2018), Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB, občanské sdružení, FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5, mob. 603 195 233, e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz, tib@tib.cz, www.soutez.tib.cz
C 19) Soutěž dětí a mládeže v elektronice (41. ročník) – 3 kategorie dle věku, disciplíny: domácí výrobek, teoreticky test a soutěžní výrobek
O, K, Ú (5-6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Vojtěch Horák, Dům děti a mládeže Hradec Králové, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové, tel. 495 514 531, mob: 777 758 440, e-mail: v.horak@barak.cz, www.crk.cz
C 20) Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU (3. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ v teoretických znalostech a praktických zkušenostech v oblasti civilní obrany a požární ochrany
Š (11. 9. – 15. 12. 2017), O (2. 1. - 16. 2. 2018), Ú (26. 4. 2018)
Kontaktní adresa: Vlasta Škrabalová, Finanční gramotnost, o.p.s. Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5, mob. 770 648 923, e-mail: fingramotnost@seznam.czu, www.tutaviavitae.cz
C 21) Debatní liga XXII. (23. ročník) – celostátní soutěž v debatování
SŠ: Ú (kvalifikační kola) 10/2017 – 5/2018
Kontaktní adresa: Jan Novotný, Asociace debatních klubů, z.s. Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 tel. 739 903 128, prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
C 22) Navrhni projekt (6. ročník) – týmová soutěž (2-5 žáků) na zpracování projektů podobných žádostem o dotace z fondů Evropské unie.
Š (1. 9. 2017 - 31. 1. 2018), R (19. - 31.3. 2018), Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Martina Wildtová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel. 224861 237, mob.: 736 758 384, e-mail: martina.wildtova@mmr.cz, www.navrhniprojekt.cz
C 23) Mladý zahrádkář (31. ročník) vědomostní soutěž pro mládež se zájmem o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny, 2 kategorie: mladší žáci (1. – 5. třídy ZŠ) a starší žáci (6. – 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky VG)
Š (do 3/2018), O (do 4/2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz
C 24) Floristická soutěž ČZS (7. ročník) – soutěž ve floristice pro mládež ve věku 12–18 let, 2 kategorie: ZŠ a SŠ
O (do 4/2018), K (do 6/2018), Ú (7/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, e-mail: vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz
C 25) Soutěž v ošetřovatelství (4. ročník) – celostátní soutěž pro zdravotnické školy, studijní obor zdravotnický asistent, SŠ
Ú (3/2018)
C 26) První pomoc pro obor bezpečnostněprávní činnost (4. ročník) – soutěž v poskytování první pomoci
SŠ: Ú (3 4/2018)
C 27) Ve zdravém těle zdravý duch (3. ročník) soutěž pro žáky SŠ 1. - 4. ročníku studijního oboru bezpečnostněprávní činnost, testovací a prezentační část
Ú (3/2018)
Kontaktní adresa u soutěží C 25 a C 28: PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD., Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10, tel. 246 090 804-5, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz
C 28) Logistika junior SŠ - 2018 (9. ročník) – soutěž zaměřena na obor logistika a doprava
Ú (10/2018, Brno)
C 29) Soutěž odborných dovedností žáků poštovních a finančních oborů (9. ročník) – soutěž v oborech poštovní a finanční služby
Ú (20.- 22. 3. 2018, Opava)
Kontaktní adresa C 28 – C 29: PaedDr. Vladimír Šimíček, Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikacích, peněžnictví, poštovnictví a logistiky, Čichnova 23, Brno, mob. 602821510, e-mail: olga.holzlova@cichnovabrno.cz, www.logistikjunior.cz
C 30) České ručičky 2018 – KOVO Junior 2018 (10. ročník) – soutěž v oborech obráběč kovů, zámečník, mechanik seřizovač
Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Václav Sailer, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702, Chomutov, tel. 474 651 848,  e-mail:tgacv@tgacv.cz, www.tgacv.cz
C 31) Elektrotechnická olympiáda (5. ročník) – soutěž pro ZŠ a SŠ z oblasti přírodních věd
Ú (9 - 12/2017)
Kontaktní adresa: prof. Ing. Dušan Maga, PhD., ČVÚT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice, tel. 607 740 255, e-mail: dusan.maga@fel.cvut.cz, www.go2.fel.cvut.cz
C 32) Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2018 (24. ročník) – soutěž v oborech kuchař, cukrář, číšník
Ú(1/2018, Brno)
Kontaktní adresa: Eliška Diernerová, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, z.s., U Krbu 521/45, Praha 10, tel. 775657217, e-mail: tajemnice@akc.cz, www.akc.cz  
C 33) Soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku (2. ročník) – pro žáky ZŠ a SŠ
Š (1-3/2018), R (2-4/2018), Ú (5/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Novotný, Ph.D., Hráčská asociace logických her a sudoku, Kosmonautů 416/5, 625 00 Brno, tel. 732 941 226, e-mail: krtekhonza@gmail.com, www.sudokualogika.cz  
C 34) Národní srovnávací zkoušky (6. ročník) – soutěž určena pro jednotlivce, kteří musí prokázat své znalosti v matematice, základech společenských věd nebo přírodních vědách (dle vlastní volby) a současně studijní dovednosti (předpoklady); prosinec 2017 až červen 2018 – konkrétní termíny uvedeny od 1. září na webu organizátora soutěže
K (do 31. 5. 2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Matyáš Bautz, SCIO, s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, tel. 234 705 581, mob. 604 823 191, e-mail: mbautz@scio.cz, www.scio.cz/soutez
C 35) Zlatý pohár Linde (22. ročník) – soutěž ve svařování pro žáky středních škol – 4 metody svařování
SŠ: Ú (23. - 25. 4. 2018, Frýdek-Místek)
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Řezníček, Střední odborná škola Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místech, tel. 555 530 627, mob.  734 780 349, e-mail:reznicek@sosfm.cz, www.sosfm.cz
C 36) Avantgarda 2018 (17. ročník) – soutěž v oboru módního návrhářství, kadeřnictví a vizážista
Ú: 4/2018
Kontaktní adresa: Mgr. Ondřej Matouš, Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 553 200, mob. 602107925, e-mail: matous@vll.cz, www.vll.cz
C 37) Lidice pro 21. století (13. ročník) – vědomostní dvoukolová soutěž probíhá elektronickou formou
první kolo (2/2018), druhé kolo (4/2018)
Kontaktní adresa: Bc. Lucie Chvapilová, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, mob. 739 562 267, e-mail: chvapilova@lidice-memorial.cz, www.lidice21.cz
C 38) Školní časopis roku (4. ročník) – soutěž pro žáka ZŠ a SŠ, kteří vydávají školní časopis
Š (1 - 4/2018), K (4 - 9/2018) Ú (9 - 11/2018)
Kontaktní adresa: MgA. Petr Kantor, Asociace středoškolských klubů České republiky, z.s. Česká 166/11, 602 00 Brno, tel. 777 021 478, e-mail: kantor@askcr.cz, www.askcr.cz
C 39) Spotřeba pro život (10. ročník) – celostátní soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, tříčlenná redakční rada,
SOŠ, SOU: (1 – 6/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Lukáš Zelený, dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, tel. 241 404 922, mob. 734 710 617, e-mail: zeleny@dtest.cz, www.spotrebaprozivot.cz
C 40) Fashion Games (14. ročník) – přehlídka soutěžního charakteru autorských kolekcí žáků a studentů SOU, SOŠ a VOŠ zaměřených na návrh a tvorbu oděvu
Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Jitka Pňovská, VOŠON a SPŠO, Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7, tel. 266 710 944, mob. 739 414 328, e-mail: jitka.pnovska@vosonspso.cz, www.fashiongames.cz
C 41) Czech StudNET Awards (4. ročník) – soutěž středoškolských projektů z oblasti informačních technologií
Ú (4/2018, Pardubice)
C 42) KoduCUP Česko (2. ročník) – soutěž pro všechny ročníky žáků ZŠ a SŠ - začátky programování, řešení komplexních úkolů
Ú (12/2017, Pardubice)
Kontaktní adresa na soutěže C 44 – C 45:  Ing. Jiří Formánek Ph.D., DELTA –SŠIE, ZŠ a MŠ, s.r.o., Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice, tel. 605 330 520, e-mail: jiri.formanek@delta-skola.cz, www.delta-skola.cz
C 43) JUNIOR (19. ročník) – celostátní soutěž pro žáky 2. a 3. ročníku oboru kadeřník a krejčí
Ú (3 – 4/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Libuše Pivničková , SOŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov – Hamr, tel. 476 753 436, mob. 775 067 055, pivnickova@skolaham.cz
C 44) Příběhy 20. století (5. ročník) – dokumentaristická soutěž je zaměřená na publicistickou tvorbu žáků ZŠ a SŠ a naši minulost
Ú (1-12/2018)
Kontaktní adresa:  Kateřina Štědrá, Post Bellum, o.p.s., Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1, tel. 777 039 516, e-mail: katerina.stedra@postbellum.cz
C 45) Zlatý masér (3. ročník) – celostátní soutěž žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Havajská masáž (soutěž 3 členných družstev)
SŠ: Ú (19. 10. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Drahomíra Witoszová, Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570, 735 72 Petrovice u Karviné, tel. 595 391 021, mob. 603 731 978, e-mail: dakol-karvina.cz, www.dakol-karvina.cz
C 46) Robotiáda (5. ročník) – tři kategorie dle věku 6-9 let, 9-19 let, 16-19 let, soutěž v dovednosti robotů vlastnoručně sestavených žáky
Ú (16. 2. 2018, Brno)
Kontaktní adresa: Ivo Hopp, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel. 732728590, e-mail: ivo.hopp@jsmm.cz, www.robotiada.cz
C 47) Přemýšlej, hraj, třeba i programuj (2. ročník) – soutěž online v mankalových hrách pro žáky ZŠ a SŠ
Š (11/2017), K (1/2018), Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Ing. Hana Kotinová, Česká federace mankalových her, Jiráskova 385, 460 14 Liberec 12, tel. 732 142 964, e-mail: federace@mankala.cz, www.mankala.cz
C 48) Celostátní školní online liga v matematické hře Abaku (5. ročník) – online soutěž v početní hře Abaku
ZŠ (10/2017 – 6/2018) finále (6/2018)
SŠ (10/2017 – 4/2018)
Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Tesař, Abaku liga s.r.o., Emauzy, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 – Nové Město, tel. 595 136 948, mob. 776 487 642, e-mail: tesar@vcelicka.cz, http://liga.abaku.cz/Home.aspx
C 49) Olympiáda žáků v mezinárodní dámě (3. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ
Š (9-11/2017), K (11-12/2017), Ú (1/2018)
Kontaktní adresa: Petra Dušková, Česká federace dámy, Družstevní 7, 140 00 Praha 4, tel. 721 731 387, e-mail: pertaskonmi@seznam.cz, www: hra-dama.cz
C 50) Soutěž v programování Baltie 2018 (16. ročník) – soutěž v programování pro žáky ZŠ a SŠ
Š, K, Ú (1-6/2018)
C 51) Creative Baltie 2018 (16. ročník) – mezinárodní programátorská soutěž v programovacím jazyku Baltik – pro žáky ZŠ a SŠ, jednotlivci a týmy
2 kolo – Š, ÚM (6 – 11/2018)
Kontaktní adresa na soutěže C 50  - C 51:  Ing. Bohumír Soukup, SPG Systems, s.r.o., B. Buchlovana 873, 686 05 Uherské Hradiště, tel. 608 732 456, e-mail: sgp@sgp.cz, www.baltie.net.


C 52) Cvrčovická kopretina (6. ročník) – soutěž ve vazbě a aranžování květin určena pro žáky 1. a 2. ročníků OU a SOU se zaměřením na zahradnické a aranžérské práce v oborech typu E, dvoučlenné týmy
Ú (4/2018)
Kontaktní adresa: Bc. Jiřina Šafářová, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice, tel. 519 424 829, mob. 732 837 261, e-mail: ou.cvrcovice@bv.orgman.cz, www.oucvrcovice.cz


Sportovní soutěže
C 53) Basketbal 3x3 ISF – 1 kategorie dle věku (VI.A), dívky a chlapci
SŠ (VI. A) – O (do 30. 10. 2017), K (do 16. 11. 2017), Ú (11/2017)
C 54) Atletický čtyřboj (24. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.) O (do 20. 9. 2017), K (29. 9. 2017), Ú (10/2017), (do 30. 10. 2016), Ú (2. – 3. 11. 2016)
Kontaktní adresa u soutěží C 53 až C 54: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: jansa@assk.cz, www.assk.cz


Obecná ustanovení:
1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěže. Ostatní školní sportovní soutěže budou vyhlášeny v dokumentu Asociace školních sportovních klubů ČR „Termínový kalendář AŠSK ČR ve školním roce 2017/2018“ a na webových stránkách www.assk.cz.
 1. Věkové kategorie u sportovních soutěží:
kategorie I. (první stupeň ZŠ) mladší děti - (ročník narození 2011,2010, 2009, 2008)
kategorie II. (první stupeň ZŠ) starší děti - (ročník narození 2008, 2007, 2006)
kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - (ročník narození 2006, 2005, 2004)
kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození 2004, 2003, 2002, 2001)
kategorie V. (střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) -  (ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998)
kategorie VI.A – ročník narození 2002, 2001, 2000 (u postupových soutěží na ISF)
kategorie VI.B ročník narození 2003, 2002, 2001, 2000 (u postupových soutěží na ISF)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
    1. družstvo je složeno z žáků jedné školy,
    2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy,
    3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže,
    4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.). Tato podmínka platí pro úroveň jednoho kola a v jednom sportu. Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.

3. Legenda:
Š - školní kolo, Z - základní kolo, O - okresní kolo, R - regionální (oblastní) kolo, K - krajské kolo, Ú - ústřední kolo
Kola základní a regionální (oblastní) nejsou postupovými koly ve smyslu vyhlášky.
ÚM - závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) - okresní kolo, které se uskuteční podle možností
OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících, zpravidla následuje slavnostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod.
ZŠ - základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ - střední škola, G - gymnázium, SPŠ - střední průmyslová škola, SPgŠ - střední pedagogická škola, VOŠ - vyšší odborná škola, VŠ - vysoká škola, ZUŠ - základní umělecká škola, ISŠ - integrovaná střední škola, HŠ - hotelová škola, SVČ - středisko  volného času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. - zkratky škol, příp. školských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády ”P” značí ”programování”, Z9, Z8, atd., příslušné kategorie této soutěže).
RVJ – rozšířená výuka jazyků
4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.
5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.


2 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

Proč MŠMT doporučuje soutěž se zřetelným podtextem podpory soukromého byznysu?

C 34) Národní srovnávací zkoušky (6. ročník) – soutěž určena pro jednotlivce, kteří musí prokázat své znalosti v matematice, základech společenských věd nebo přírodních vědách (dle vlastní volby) a současně studijní dovednosti (předpoklady); prosinec 2017 až červen 2018 – konkrétní termíny uvedeny od 1. září na webu organizátora soutěže
K (do 31. 5. 2018), Ú (6/2018)
Kontaktní adresa: Matyáš Bautz, SCIO, s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, tel. 234 705 581, mob. 604 823 191, e-mail: mbautz@scio.cz, www.scio.cz/soutez

Eva Adamová řekl(a)...

to snad nemůže být pravda! Když to SCIO vyhodíme dveřmi (přišli o kšeft u přijímacích zkoušek na SŠ), tak k nám vlezou oknem (MŠMT vydává NSZ za soutěž).

Okomentovat