16.8.17

MŠMT: Veřejná konzultace ke Strategii digitálního vzdělávání

Aktuálně se nacházíme v polovině realizace SDV (2014 - 2020). V prostředí digitálních technologií jsou tři roky od jejího schválení vládou relativně dlouhá doba, za kterou se na trh rozšířily mnohé technologické inovace, v oblasti vzdělávání proběhlo několik legislativních změn a byla přijata mnohá opatření na různých stupních vzdělávacího systému. Konzultační postup má přezkoumat, zda původně plánované cíle a postupy jsou stále aktuální, zda není vhodné v souvislosti s vývojem některé korigovat a případně některé doplnit.

Postup konzultace

Veřejná konzultace bude online probíhat od 21. 8. do 17. 9. 2017. Na základě veřejné konzultace bude připravena pracovní verze aktualizované SDV.

Tato pracovní verze bude předložena k diskuzi účastníkům kulatého stolu DigiKoalice pořádaného 2. listopadu 2017. Avízo kulatého stolu bude zasláno všem zájemcům, kteří se zapojili do veřejné konzultace a uvedli na sebe spojení. Následně materiál projde standardním procesem připomínkování před předložením do vlády ČR.

Budeme rádi, pokud přispějete svým názorem prostřednictvím online dotazníku, jehož vyplnění by Vám mělo zabrat cca 5 - 15 minut. Je možné se vyjádřit jen k některým položkám dotazníku, podle Vašeho zájmu či preferencí.

Vyplnění online dotazníku

Referenční informace

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí a byla přijata vládou 12. listopadu 2014 jako usnesení vlády ČR č. 927/2014. Digitálním vzděláváním rozumíme zjednodušeně takové vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. Zahrnuje jak vzdělávání, které účinně využívá digitální technologie na podporu výuky a učení, tak vzdělávání, které rozvíjí digitální gramotnost žáků a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce, kde požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních technologií stále rostou.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Strategie obsahuje celkem 23 opatření rozpracovaných ve 43 aktivitách.

To je pořád dokola. Pytlikům se z toho už dělají mžitky.
Strategie je cíl! Opatření k jeho dosažení jsou taktika!!!

Okomentovat