9.8.17

Bohumil Kartous: Kdo je tady učitel? Kantoři by měli být někým jiným, než to formuluje úřední ptydepe

Ministerstvo školství se zatím marně pokouší prosadit kariérní řád pro učitele. Důvody lze hledat trochu v detailu konstrukce tohoto návrhu a trochu v politikaření, které rozhoduje o přijetí či nepřijetí téměř jakékoliv legislativy. Někde vzadu za mediálními klišé a nekonečným procesem fragmentarizace problému na prvočástice se spolehlivě vytrácí smysl: dát učitelské profesi nějaký tvar, aby bylo učitelům i neučitelům jasné, „odkud pedagog přichází, kde je a kam kráčí“. Vzletně řečeno.

Z článku v Lidových novinách vybíráme:

„Učitel zná kurikulum a rozumí mu. Má potřebné profesní znalosti – obecné pedagogické znalosti, znalosti kurikula, znalosti obsahu, pedagogicko-psychologické znalosti o žácích a didaktické znalosti obsahu… A zakládá na nich své pedagogické působení. Učitel reflektuje svou praxi a vyvíjí aktivity ke stálému zlepšování. Plánuje a naplňuje svůj osobnostní a profesní rozvoj se zřetelem k potřebám školy a svým profesním zájmům, systematicky se vzdělává a udržuje si všeobecný a kulturní rozhled. Učitel umí pracovat v týmu, disponuje na potřebné úrovni jazykovými znalostmi, aktivně pracuje s ICT a zvládá základní techniky vědecké práce a ve své práci je aplikuje.“Učitel v kostce, lépe řečeno v tabulce.

Je to skutečně učitel? Je to představa učitele jako člověka, který – vyučuje-li – hledí na to, aby jasná pravda byla? Který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti? Který vede děti k tomu, učit se, pracovat na svém rozvoji tak, aby ho nepotřebovaly? Jako někoho, kdo pochopil, že vzdělávání je spontánní proces, který může ze své pozice pouze podpořit? Někoho, kdo ví, že výrazem správného přístupu k učení je kromě jiných faktorů také štěstí, které při tom dítě zažívá? Že učení se z chyb je stejně důležité jako učení se z úspěchů? Že přemýšlíme tehdy, jsme-li konfrontováni s problémem? Že kvalita samotného procesu učení, nikoliv produkce správných odpovědí je mírou vzdělání?


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

A kdo je tady autor?
Diskrepance... panečku. To je slůvko hodné zřetele! Dá textu punc odbornosti.
Neměla tam být v těchto souvislostech spíš dyskrazie?

Okomentovat