14.8.17

Jan Boček: Data o inkluzi: asistenti mají o třetinu nižší platy než učitelé

Před rokem začala platit vyhláška, která rozpoutala debatu o inkluzi. Ta přitom na školách probíhá nejméně od roku 2011. Jak ukazují data, už tehdy na školách působily stovky asistentů.

Z článku v iROZHLAS.cz vybíráme:

Největší nápor se ale čeká v novém školním roce, kdy budou školy přijímat opatření, která pedagogické poradny navrhly přes léto. V roce 2018 pak ministerstvo školství očekává nárůst nákladů na asistenty a další opatření proti letošku o 2,5 miliardy. Jednání o navýšení rozpočtu má proběhnout na konci srpna.

„Očekávali jsme, že náběh společného vzdělávání bude rozprostřen do dvou let,“ přibližuje situaci ministerstvo školství. „Vzhledem k tomu, že bylo například financování asistentů pedagoga ze strany krajských úřadů dlouhodobě poddimenzováno, tlak z terénu, zejména pak ze strany rodičů, urychlil proces přiznávání podpůrných opatření.“

Jak ale dodává Kartous, celkové náklady nekopírují pouze nárůst asistentů, nýbrž srovnávají deficit z minulosti, a proto je odhadovaná částka vyšší, než se předpokládalo: „Před přijetím novely byly prostředky na asistenty určovány krajskými normativy a byly významně podhodnoceny. Ředitelé tak museli na platy asistentů často používat jiné prostředky, mnohdy určené například na osobní ohodnocení učitelů. Nový způsob financování toto dilema odstraňuje, a ředitelé tak nebudou muset sahat na platy učitelů.“

„Narativ, který se nedávno objevil, že na inkluzi budou použity prostředky určené na platy učitelů, je nesmyslný,“ dodává Kartous.

24 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"Asistenti mají o třetinu nižší platy než učitelé"

Což o to, to by vcelku, vzhledem k požadovanému vzdělání, odpovídalo. Jenže průšvih je v tom, že většina asistentů je zaměstnána maximálně na poloviční úvazek - 20 hodin, takže pracují za směšnou částku a ještě se s nimi na školách vymetá kdeco - dozory, suplování, kopírovaní, inventarizace ...

Jiri Janecek řekl(a)...

„Vzhledem k tomu, že bylo například financování asistentů pedagoga ze strany krajských úřadů dlouhodobě poddimenzováno, tlak z terénu, zejména pak ze strany rodičů, urychlil proces přiznávání podpůrných opatření.“

Celkem by mne zajímalo, kdo za ministersvto takto mluví... Zlatá stoupající hladina.

V Kartousově narativu je pro změnu taky logiky jako máku... :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...

Dozory, kopírování ... ale to mají v náplni práce. Asistent má pomáhat učiteli, ale ne pomáhat učit. Takže má kopírovat, nosit pomůcky, dělat pomůcky, rozdávat sešity, sbírat sešity, poňoukat dítě k práci. Nic víc.

Tantris1978 řekl(a)...

@Jana Karvaiová: Jen bych to doplnil - jde samozřejmě o asistenta pedagoga (ne asistenta žáka), ale pořád jeho pracovní dobu tvoří přímá a nepřímá pedagogická činnost. Vyjdeme-li z toho, že maximální rozsah jeho přímé pedagogické činnosti je 40 hodin (u 45 minutových nemám námitek, u 60 hodinových je otázka, zda je to možné, vysvětlení mohu poskytnout, ale AP bude převážně v režimu 45 minutových), tak AP např. na půl úvazku (20 hodin)má 20 hodin vykonávat přímou, která je definována jako přímé působení na vzdělávaného. Na nepřímou už čas mít moc času nebude (resp. max. 20 x 15 minut). Pokud vyjdeme z toho, že se stanoví rozsah AP vzhledem k plnému úvazku na 20 hodin, což se už asi (moc) neděje, pak má 10 hodin přímé a 10 nepřímé, kdy může dohledovat, kopírovat atd. Pokud by měl dělat AP jen nepřímou, nemá ve škole co dělat (náš případ, doporučení na AP jsme měli, ale nebyli jsme mu schopni najít přímou - víc bohužel případ nemůžu přiblížit z důvodu citlivých info. Každopádně se ukázalo, že AP skutečně nebyl třeba).

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Někdy se vymetá tolik, že už vůbec nejsou u toho žáka, kam patří...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Podívejte se.Jak může mít asistent přímou činnost? On přeci neučí. jeho práce je pomáhat učiteli. Tudíž je zcela jedno, kdy kopíruje nebo vede žáka na záchod.On není pedagog ani vychovatel. Tudíž nemá smysl se bavit o přímé činnosti. Je jasné, že v době pedagogovi přímé činnosti je více ve třídě a poletuje kolem žáků. Ale kdyby mu učitel řekl, aby teď právě šel kopírovat do sborovny, že ho nepotřebuje, tak prostě ve třídě být nemusí.
Přímé působení na vzdělávaného spočívá max. v tom, že ho slovně postrkuje směrem k práci nebo ho vytrhuje z letargie. To, že si některé školy ulehčují práci a strkají asistenta do kabinetů s dítětem - je zločin na dětech.To mi nikdo nevyvrátí. měla jsem co do činění s pár takovými dětmi, které po pár letech působení běžné školy s asistentem nakonec odešly k nám do speciální třídy. Ty děti byly asistentem zkažené, nesamostatné, zanedbané. Dávali jsme to s kolegyněmi nejméně půl roku do pořádku.
Asistent patří k dítěti s ADHD nebo tělesně postiženému. k ostatním patří speciální pedagog, který by měl buď samostatně po celou výuku (nebo její velkou část) ,popřípadě paralelně s běžným učitelem pracovat s dítětem. K čemu je dítěti asistent - když neumí breilla nebo znakování? Naši pitomečci nahoře se rozhodli udělat takové "sekáčové" nebo taky "náhražkové" inkluzivní prostředí, které je pro děti škodlivé. Asistenti jsou levní. Tak se do rodičů bude meinstreamově nalívat, že to spasí. Houby spasí.A to ještě i oni jsou drazí, proto se snížila možnost (v současné novele) dávat jim plné úvazky.

CatCatherine25 řekl(a)...

Pedagogičtí asistenti jsou ve školách ve skutečnosti zbyteční.
Žák s těžkým tělesným postižením by potřeboval osobního asistenta, který by mu usnadňoval mobilitu.Všechny ostatní postižené děti potřebují kvalifikované speciální pedagogogy, kteří vědí, jakými metodami učit žáky s jednotlivými druhy postižení, aby učení bylo úspěšné.
Žák s mentálním postižením, jehož proces učení probíhá odlišně od procesu učení žáků nepostižených potřebuje speciálního pedagoga - psychopeda; žáci s těžkým zrakovým postižením potřebují speciálního pedagoga s oftalmopedickým vzděláním, který je naučí nejen brailla, ale i pracovat se všemi složitými, ale velmi užitečnými pomůckami pro zrakově postižené,které jim usnadní život a integraci mezi vidící; žák neslyšící potřebuje tlumočníka znakového jazyka nebo učitele, který je schopen ho naučit komunikovat orálně; žáci s poruchami chování nejrůznějšího původu potřebují kvalifikovaného etopeda, který s nimi dokáže prcovat a umí rozeznat, co v jejich chování je způsobeno postižením a co je pouhá nevychovanost.
Pedagogický asistent nic z toho zpravidla neumí a bohužel to neumí ani učitel, který by měl jeho práci řídit. Takže v podstatě může "inkludované" žáky jenom hlídat, což je poměrně nákladný luxus.

Jiřina Janáčková řekl(a)...

Jana Karvaiová Dozory, kopírování ... ale to mají v náplni práce. Asistent má pomáhat učiteli, ale ne pomáhat učit. Takže má kopírovat, nosit pomůcky, dělat pomůcky, rozdávat sešity, sbírat sešity, poňoukat dítě k práci. Nic víc.
Podívejte se.Jak může mít asistent přímou činnost? On přeci neučí. jeho práce je pomáhat učiteli.
Tudíž je zcela jedno, kdy kopíruje nebo vede žáka na záchod.On není pedagog ani vychovatel.
Tantris1978 jde samozřejmě o asistenta pedagoga (ne asistenta žáka)

Člověka přímo šokuje militantní elitářství a nadřazenost některých odborníků na “skutečnou” inkluzi. Spolupracovat s některým takovým expertem na vzdělávání žáků se SVP v roli AP musí být skutečná lahůdka. Že je AP určen přímo konkrétnímu žákovi nebo sdílený AP ke skupině žáků se SVP takové experty nezajímá. Jsou totiž nad věcí. Jsou speciální pedagogové. A kdo je víc? Jsou odborníky na jednotlivé pedie a nikdo se jim němůže rovnat. Všichni ostatní jsou jen křoví a pomocný personal.
Zajímá některé takové odborníky existence nařízení vlády kterým se stanoví katalog prací AP,
školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, nebo existence vyhlášek, které činnost AP upravují?

2.16.5 ASISTENT PEDAGOGA
8. platová třída 1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů .

Že prý podle Jany Karvaiové AP není pedagog! No to mne tedy podržte.
Faktem je, že současná inkluze je v zoufalém stavu, ale na druhé straně působí skupina stejně zoufalých speciálních pedagogů a učitelů, jejichž názory jsou stejně úděsné jako představy pocházející z MŠMT ČR. Jenom jsou v opačném gardu.

CatCatherine25 řekl(a)...

"Že prý podle Jany Karvaiové AP není pedagog! No to mne tedy podržte."

Asistent který nemá ani minimální pedagogické vzdělání JE pedagog?

V. řekl(a)...

Je to pedagogický pracovník... tak to definují české zákony, vyhlášky MŠMT a nařízení vlády.

pratavetra řekl(a)...

"Že prý podle Jany Karvaiové AP není pedagog! No to mne tedy podržte."

Asistent který nemá ani minimální pedagogické vzdělání JE pedagog?

Viz Zákon 563/2004 Sb. o PP, § 20 asistent pedagoga - získání odborné kvalifikace.

Radomír Palát řekl(a)...

Chápu pan Karvaiovou, předpisy z AP učitele neudělají. Měl jsem za svou pedpraxi několik asistentů různé kvality, já jsem rozhodoval, co budou dělat, v chemii stejně moc vzdělávat nemohli. Mně pomohlo to, že mohli s problémovým žákem odejít ze třídy, abych se mohl věnovat ostatním.

Jiřina Janáčková řekl(a)...

Protože dva kolegové uvedli tezi paní Karvaiové a CatCatherine25 (je to asi Kateřina, je to patrně kočka a je jí 25), že AP není pedagog, na pravou míru, a proto není nezbytné tyto tragikomické omyly komentovat. Asistenti pedagoga jsou nejen pedagogové (přímo ze zákona), ale kromě toho jsou to zejména kolegové, kteří mají často daleko větší znalosti a dovednosti práce s různě postiženými žáky, než běžní kantoři. Z dlouholeté praxe vím o čem mluvím. Nevystudovali ovšem obor speciální pedagogika. To je jejich handicap, který by ovšem neměl být důvodem k povyšování se na touto pedagogickou pozicí. Téměř polovina asistentů pedagoga má minimálně středoškolské vzdělání a část i vzdělání vysokoškolské. Není tedy důvod k vyhlašování speciálněpedagogického džihádu. Svou svatou válku za respektování svého oboru, paní Karvaiová, prosím veďte jiným směrem. Střílet na kolegu či kolegyni (byť by to byl jen školník, nebo družinářka) je slušně řečeno nekolegiální.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ano, možná můj příspěvek vyzněl arogantně. přesto trvám na svém a upřesňuji:
1/Fce asistenta byla do české legislativy nastavena záměrně špatně. Již dopředu se vědělo, že místo odborné péče se bude v masovém měřítku využívat této pozice. Proto je nastavena, jakoby šlo o pedagogické pracovníky.
2/Zákon hovoří o několika možnostech vzdělávání asistentů. Ve větších (především univerzitních městech) mají školy šanci využívat služeb studentů pedagogických věd, kteří již alespoň něco umí. V provinciích se shání asistent hůř. Veš kolách mají ředitelé pár nabídek stran takových AP. Ve velké míře to ale nejsou studenti. nejvíce jsou to "přeučení" pracovníci jiných oborů. (třeba moje sestra kuchařka se teď chystá udělat si kurz). Co z toho plyne? Ředitel bere, co má po ruce. když je to student pedagogiky nebo důchodkyně učitelka, je to vždy lepší varianta. Jenže tito pracovníci pouze splňují požadavek na nějaký "ánunk" o pedagogice a práci s dětmi. Ten zbytek nesplňuje ani to. A to nehovořím o speciálně pedagogické práci.I ten katalog prací hovoří o tom, že by se mělo rozlišovat, který AP má dělat pouze "pomocné" práce a který již má navíc. To se v praxi neplní.Je pak jen na ředitelích škol, jakou náplň práce jim dá. A jestliže má škola takovou levnou pracovní sílu a žádného speciála, využívá se AP na všechno.
Četl někdo z vás nějakou studii, jak je zajištěna speciálně pedagogická práce na běžných školách? Myslím, že MŠMT nikdy nic takového nevypracovalo. Bodejť by jo, všichni víme, jak uboze by to dopadlo.
K profesi speciálního pedagoga. Dotaz: Proč jsme tedy celá desetiletí měli studované speciální pedagogy? proč je mají i v zahraničí? pro srandu králíkům? Já např. plně respektuji aprobační schopnosti svých kolegů. Nehodlám se montovat do práce matikářů či jazykářů apod. A i náš zákon o pedagogických pracovnících plně respektuje odbornost jednotlivých aprobací. proč moje kolegyně musela dostudovávat 3 roky ,aby mohla učit na prvním stupni? Ale práci speciálního pedagoga může dnes dělat v podstatě každý!!! Od jednoho datumu 1.9.2016.
Proto jsem napsala příspěvek výše. není to proti asistentům. Je to proti tomu, že péče o postižené děti má být zajištěna tak, jak má být. A není!!!!!!

Jana Karvaiová řekl(a)...

Než jsem dopsala svůj příspěvek, už se tu objevil od paní Janáčkové.
Paní Janáčková - do džihádu mám daleko. Asi jste z velkého města. protože zde v okolí vládne opak. A mnoho lidí z celé republiky se shoduje s názorem a zkušenostmi mými. Nerozporuji a ve svém horním příspěvku to i píšu, že jinde jsou na tom lépe. Tady prostě ne.
Vás se tedy zamlouvá, že v běžné škole má např. s těžce nedoslýchavým pracovat speciál pouze 3 hodiny týdně? nebo s mentálně postiženým?
Vám se naše česká inkluze líbí a fandíte náhradě asistentů za speciály?
Vy vůbec netušíte, jak nesmírně zhovadilým způsobem probíhala jen reedukace SPU u nás na škole, než se do toho vložili speciálové. nepřejte si to vidět. naštěstí už se vše uvedlo do pořádku a dnes již tyto děti mají ree pouze a jen s lidmi, kteří opravdu napravují a ne pouze doučují a biflují (jak to bylo postaru).Máte ponětí, jak často vypadá vzdělávání LMP, sedících v běžných třídách. Často je to podle hesla- "nechte ho žít", tedy nějak se tím proplácáme, dítě si to odsedí. Je velká škoda, že lidi, kteří mi píšou nejsou ochotní se podělit o své otřesné zážitky s takyinkluzí. Tedy veřejně podělit. Já je chápu a nikdy jsem nic nezveřejnila, i když mě už několikrát svrběla ruka. Tohle bych zveřejnit měla a respektuji ty lidi. proto to bez jejich souhlasu neudělám. Ale věřte, je to někdy dost neuvěřitelné. Píší rodiče i učitelky. A to i o "asistentech".

Jirka řekl(a)...

Sdílím Vaše zkušenosti, paní Karvaiová. Pravidelný čtenář ví o čem mluvíte a nemusíte se omlouvat, víme, že berete každého člověka takového, jaký je a ani AP neházíte do jednoho pytle. I na naší venkovské škole se těšíme, že získáme od září alespoň na částečný úvazek speciální pedagožku a potřebným dětem se dostane pár minut reedukace týdně.
Přesto pro postupný konec praktických škol se speciální péčí a vybavením v sobě nenajdu tolik svatého nadšení jako paní Janáčková ani všichni AP, kteří opravdu chtějí pomáhat. Za současných podmínek to bohužel nejde.

Jiřina Janáčková řekl(a)...

Není pochyb o tom, že asistent pedagoga, který má v péči jednoho či více žáků se SVP, se v podstatě věnuje speciálněpedagogické práci. Chápu, že Vás to štve, ale je to tak. O to větší respekt a péči tato pozice ve školství, ve škole a u kantorů vyžaduje. Jistě máte v paměti řadu odstrašujících případů, kdy asistent pedagoga je spíše brzdou, než přínosem. Stejně tak jsem občas svědkem toho, že některým speciálním pedagogům bych nesvěřila do péče ani mrtvého kocoura. Stále tančí kolem nejnovějších reedukačních programů (KUPOZ, MAXÍK, dynamická diagnostika aj.), aniž by byla známa jejich efektivita a přínos pro žáka se SVP. Stejně tak jsem svědkem toho, že řada rodičů je zase naopak na vrcholu blaha má-li jejich dítě s handicapem ve třídě někoho, kdo se mu snaží systematicky pomáhat, věnuje mu pozornost, poskytuje mu podporu a u kterého nachází dítě porozumění. Sakra, a to není podle mého názoru zrovna málo. Stejně jako neexistuje omnipotentní asistent pedagoga, nenajdete omnipotentního speciálního pedagoga, který by byl doma v širokém spektru dnešní speciální pedagogiky.
Předpisy prý z asistenta pedagoga učitele neudělají. To snad ani není účelem předpisů, které ani z učitele či speciálního pedagoga neudělají to, co mají být a co se od nich očekává. Po ročním kurzu toho asistent pedagoga asi moc neví o pedagogice (podoby vyučování, inovace, diagnostika), školní didaktice (základy vyučování a učení, komunikace a interakce, organizační formy výuky, výukové metody, projektování aj.) či speciální pedagogice, ale je na tom asi tak stejně jako nový, nastupující absolvent pedagogické fakulty. Ať si kdo chce, co chce, říká, asistent pedagoga je významnou posilou ve třídě. Hodně záleží na jeho podpoře ze strany ředitele a kantora, u něhož asistent působí, a na jeho formování s pomocí starších kolegů. Uděláte-li z asistenta pedagoga slouhu, co má jen „kopírovat, nosit pomůcky, dělat pomůcky, rozdávat sešity, sbírat sešity, poňoukat dítě k práci a nic víc“, nečekejte žádné zázraky. Zázrakem bude, vydrží-li ve škole jeden školní rok. Také jsem speciální pedagožka (psychopedie, somatopedie), ale nová pozice AP není nic podřadného. Podle mne zasluhuje úctu a respekt, že někdo je ochoten a schopen i přes tak značný odborný handicap, jakým je absence speciálněpedagogického studia, se věnovat jednomu či dvěma dětem.
Naše česká inkluze mi hrubě nelíbí a nefandím náhradě asistentů za speciály. Není to totiž náhrada je do doplnění nezbytné péče, kterou děti a žáci se SVP potřebují. Speciálních pedagogů (ani školních psychologů) nebude ve školách nikdy tolik, aby uspokojili potřeby handicapovaných dětí a žáků.

Jana Karvaiová řekl(a)...

....Není to totiž náhrada je do doplnění nezbytné péče, kterou děti a žáci se SVP potřebují. ......
No, kéž by to bylo tak. jenže trvám na tom, že to je náhrada. Bohužel.Kdyby to bylo doplnění, byla bych spokojená.
A my jsme ti, co by měli tlačit na to, aby to bylo jen doplnění. Smíření se s tímto stavem posiluje pozice levné inkluze, která už teď zlevnila a chystá se zlevňování další. Proto jedu tak tvrdě,což se vám nelíbí.
Souhlasím s tím, že v každé profesi se najde někdo, kdo by to dělat neměl. Jde to napříč všemi profesemi a těžko s tím něco uděláme. Přesto trvám na tom, aby mě léčil uši ORL lékař nebo aby mě prodávala látky paní, která je mi schopná říci, kolik potřebuji metrů na kalhoty nebo kolovou sukni. Kdybych měla postižené dítě, asi by mě netěšilo, že ho vzdělává někdo, kdo netuší, která bije. To, že jsou někteří rodiče spokojení je jiná pohádka na další dlouhý článek.
Asistent by měl být jako doplněk tam, kde již nastoupila adekvátní péče a je ještě třeba dalšího člověka. Nebo tam, kde speciál není zas tak nutný (jako somatoped tušíte, že tělesně postižený bez mentálních problémů, dobře komunikující je něco jiného než člověk bez horních končetin s poruchou komunikace a dalšími komorbitami).
Nehodlám se smiřovat s podobou naší inkluze a budu psát v podobném duchu. A neberte to jako něco militantního z mé strany nebo povyšování se. Ty děti si zaslouží správnou péči.

Jana Karvaiová řekl(a)...

S dovolením si půjčuji jeden argument:
....Za vším hledej peníze. Něco podobného se dělo kdysi v (nyní už zrušených) Ústavech sociální péče, kde se nahrazoval odborný zdravotnický personál zdravotnickým personálem pomocným. Prostě zdravotní sestry nahrazovali sanitářkami, které byly o polovinu levnější.
Se speckaři je to teď samé. Jsou drazí, nahradíme je asistenty a vyjde to levněji. A o nějaké kvalitní speciálněpedagogiké péči to vůbec není. Nemyslím si, že by minulý či současný ministr financí přemýšlel jinak. Nakonec jde vlastně jen o děti s hendikepem, že?........
Pán také učí hendikepované.

Jiřina Janáčková řekl(a)...

"Kdybych měla postižené dítě, asi by mě netěšilo, že ho vzdělává někdo, kdo netuší, která bije."
Pre Boha živého, paní kolegyně, asistent pedagoga přece dítě či žáka se SVP nevzdělává. On pouze při jeho vzdělávání asistuje, vytváří podmínky, opakuje se žákem učivo a usnadňuje mu překonávat vzdělávací překážky (komunikace, organizace školní práce žáka, pracovní tempo aj.), na jejichž řešení kantor při 25 - 30 žácích ve třídě prostě nemá čas (a ani většinou nervy).

Aby to vysvětlení bylo trochu jasnější, pokusím se o příklad z rezortu zdravotnictví. Půjdete-li na operaci, bude Vás operovat chirurg, ale při té operaci asistuje řada dalších osob. Oni ovšem při operaci jen asistují a zcela prostě pomáhají, drží háky, odsávají tělní tekutiny, podávají operační nástroje a podobně.

Jitka Koubova řekl(a)...

Jistě ale asistenti na sále mají zdravotnické vzdělání ! Já plně souhlasím s paní Karvaiovou. Celé je to postavené na hlavu! Ve školách nejsou speciální pedagogové, reedukační hodiny se vedou jako doučování, protože to jinak neumíme. Letos budu mít pani asistentku, budu učit děvče podle učebnic praktické školy, ale zbytek třídy bude dělat matematiku prof. Hejného. To je inkluze??? Jiste se bude děvče cítit začleněné! Nikdy jsem podle praktické školy neučila a mám si vybrat učebnice! Neumím žádné pedie a já mám radit paní asistentce jak na to? Je to pokus a omyl a nikdo mi tady nevykládejte, že asistent je spásná věc. Možná pro postižené dítě ano, ale bez speciálního pedagoga pro děti, které potřebují speciální péči, je to prostě zločin !

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jestli si myslíte, že asistenti neučí, jste naivní.
Učí a na mnoha školách.V kamrlících bokem.

CatCatherine25 řekl(a)...

"CatCatherine25 (je to asi Kateřina, je to patrně kočka a je jí 25)"
Paní Janáčková, pokud Vás zajímá moje identita, jmenuji se Iva Švarcová. Možná, že jste četla některé moje knížky z obecné i speciální pedagogiky. V diskusích často vystupuji jako Catherine, což je moje modrá britská kočka a 25 let mi bylo tak dávno, že už se na to skoro ani nepamatuji.
Zažila jsem toho ve školství už hodně a myslela jsem, že mě těžko může něco překvapit. Mýlila jsem se, horor zvaný inkluze mě zaskočil natolik, že jsem se z toho dosud nedokázala vzpamatovat. Nikdy nepochopím, jak naši vysoce kvalifikovaní a vzdělaní učitelé mohli dopustit, aby skupina nezodpovědných diletantů vnutila našemu školství paskvil, který ho rozvrátí v jeho základech. Nedomyšlená a lajdácky připravená "inkluze" ohrozila nejen ty nejbezbrannější,žáky zdravotně postižené, na jejichž odborném vzdělávání jsme si vždycky zakládali, ale i vzdělávání jejich ostatních spolužáků, které se musí přizpůsobovat možnostm a potřebám žáků s rozumovýcm postižením.
Žáci s mentálním postižením, jejichž vzdělávání bylo u nás natolik úspěšné, že mnozí z nich se vyučili v odborných učilištích a integrovali se do společnosti, jsou nyní "vzděláváni" nekvalifikovanými asistentkami, které dříve většinou pracovaly v nepedagogických profesích, a které nyní bez jakékoliv pedagogické kvalifikace získaly statut pedagogického pracovníka, který neučí.
Celý život jsem učila budoucí učitele. Moje požadavky na ně byly velmi náročné, protože jsem věděla, že i jejich práce bude těžká a náročná.Kdyby mi někdo řekl, že s dětmi s mentálním postižením bude v budoucnu pracovat bývalá uklizečka a že kvalifikovaní speciální pedagogové budou tento stav obhajovat, myslela bych si, že se zbláznil.
Čest vzácným výjimkám, jako je paní Karvaiová a někteří další.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

2.16.5 ASISTENT PEDAGOGA
8. platová třída 1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů .

Jenomže ty přesně stanovené postupy a pokyny by měl vydávat speciální pedagog. A toho já vidím jednou do roka na poradě VP.

Okomentovat