29.8.17

Bohumil Kartous: Přidat učitelům, stojí na nich společnost

Bez vyšší míry investic do vzdělávání, a samozřejmě bez výrazně vyšších platů, nelze očekávat žádný pokrok. Lídři stran by to měli pochopit a vtělit konkrétní závazek do svých programů. A pokud politické strany zůstanou netečné, nezbývá zřejmě než jim dát ve vhodný okamžik na srozuměnou, na kom stojí společnost.

Z komentáře v iHNed.cz vybíráme:

Opět se po roce sešly školské odbory a apelovaly kvůli nízkým platům. Tentokrát přizvaly zástupce VŠ i některé učitelské profesní organizace, aby apelovali společně. Tklivá skladba, libreto o krizi, o akutním nedostatku, o hrozbách. To vše v d moll. Za 10 minut hotovo.

V podstatě totéž se hrálo loni (a předtím nesčetněkrát). Následovalo s velkou pompou ohlašované "vítězství", dohoda odborářů s tehdejší ministryní Valachovou na zvýšení platů a příslib téhož na další tři roky. Výsledek? Oproti roku 2015 skutečně došlo na zvýšení průměru i mediánu učitelských platů, ale jak ukazuje analýza think-tanku IDEA, v porovnání s růstem platů dalších vysokoškolsky vzdělaných napříč veřejným a soukromým sektorem učitelské platy stagnovaly, či dokonce mírně poklesly. Zůstávají tak v rámci EU a rozvinutých zemí OECD na ostudném chvostu.1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Přidat učitelům, stojí na nich společnost

Společnost stojí učitelům tak akorát na hrudních košících a patou jim pro jistotu přišlápla i krkavici. Přidávání učitelům se stalo svérázem dnešní překotně měnící se doby. Kdo chce v tom společenském kvasu něco znamenat, musí učitelům přidávat na potkání. A tak i hoši z eduínu spěchají se svojí troškou do mlejna, aby o tom zase mleli a mleli.
To pytlici jdou jinou cestou. Pro zdárný rozvoj zdejší vzdělanosti je nezbytné přidat odborníkům na vzdělání, konzultantům a auditorům pár ran holí po hřbetě za vše, co už semleli. A jednu řádnou po hlavě, aby se jim už konečně rozsvítilo. Jináč se nepohneme o píď!

Okomentovat