6.7.17

Zdeněk Sotolář: Chystá MŠMT revizi RVP jako delší klacek?

Zatímco ještě poslední varianta RVP.ZV mluví o tom, že RVP „podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání“, navržené principy revize tuto autonomii mohou zlikvidovat.


Novým principem bude, že RVP bude definovat „jádro“ výsledků učení (i když zatím nevíme jak a co). Pozitivní zprávou je, že kurikulární dokumenty stále „budou formulovat základní požadavky v podobě očekávaných výsledků učení žáka namísto obsahu jednotlivých předmětů“, tedy že snad nevzniknout bývalé osnovy s výčtem učiva. Stále bude platit, že „očekávané výsledky učení vyjadřují, co se od žáků očekává, že budou znát a budou schopni dělat. Mají zpravidla podobu vědomostí, dovedností a kompetencí, které se demonstrují v činnosti a jednání žáků (tzn. něco dělat, nikoliv jen vědět o...).“ To je v pořádku, to vše je v duchu reformy, to dává smysl. Nebezpečná rizika však vystrkují růžky jinde.

Vedle očekávaných výsledků má revidovaný RVP obsahovat řadu dalších částí. Nový RVP přinese také „způsoby ověřování“ (učitelem, standardizovaným testování, portfoliem prací). To však může směřovat k tomu, že se učitel v každém kroku bude muset ohlížet právě na navržené způsoby ověřování, v nejhorším případě přejde na nácvik na standardizované testování. Taková rizika dokládají už současné iniciativy České školní inspekce, která vyrábí nové a nové testy, ve kterých bohužel dominuje právě znalostní složka. Rozpor takových testů s duchem RVP je evidentní. Revize RVP také navíc přidává nový „kontrolní“ bod, vedle 3., 5. a 9. ročníku přibude také 7. ročník. Důraz revize na ověřování je nebezpečný.

Daleko závažnějším návrhem mohou být „doporučené učební činnosti“. „Aby mohla být požadovaná úroveň výkonu žáka přesněji vyjádřena, je vhodné ilustrovat formulace očekávaných výsledků učení příklady učebních činností a ukázkami prací žáků s komentáři k těmto ukázkám, které vyjadřují míru dosažení požadovaného výkonu.“ Ale jak je od příkladů učebních činností daleko k jednotným učebním činnostem? Navíc neexistuje (a nebude existovat) žádná shoda v tom, které učební činnosti jsou právě ty žádoucí. Není smysluplné omezovat učitele v hledání cest, jak naplnit očekávané výstupy, není smysluplné omezovat pedagogickou autonomii škol, není smysluplné omezovat zodpovědnost učitele.

Revize RVP je zatím v prenatální fázi, ale MŠMT by mělo už teď zadat vypracování nějakého řízení rizik: pojmenovat rizika a hledat cesty, jak jim předcházet. Revize RVP se nesmí proměnit v delší klacek na učitele ani na žáky. Protože cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.

P. S. Nevyužívám nabízenou adresu revizervp@nuv.cz, protože diskuse o revizi rámcových vzdělávacích programů musí být široká a otevřená. Bez svěrací kazajky daného termínu. Ne jako v případě inkluze a kariérního řádu.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

15 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Přes většinu panem Sotolářem popisovaných věcí se dobrý a rozumný učitel nějakým způsobem přenese. Z čeho mám však obavu je další uzlový bod v 7. ročníku. Kdo zná realitu základek, ví, že po zavedení RVP se situace vyvinula tak, že počty hodin naukových předmětů se v jednotlivých ročnících liší. Např. sedm hodin fyziky může být rozděleno jako 1-2-2-2, 2-2-2-1, ale také 0-2-2-3, k tomu poslednímu některé školy přistoupily kvůli návaznosti na matematiku a náročnosti fyziky. V zeměpise zase někteří přesunuli fyzickou geografii do 9. ročníku a učí ji ve spojitosti s učivem přírodopisným. A teď budeme chtít děti po sedmém ročníku srovnat do jedné lajny? Tím to ovšem celé zase rozbombardujeme a budeme celý ŠVP pro 2. Stupeň dělat znovu.

V. řekl(a)...

Já jsem v předchozím komentáři popsaný problém probírání konkrétního tematického celku v různých ročnících vyřešil tak, že výsledky testování hážu do koše.

Eva Adamová řekl(a)...

Díky za radu, to je fakt efektní řešení. Možné je ovšem jenom tehdy, pokud je ředitel schopen problém pochopit a je schopen ustát tlak inspekce, zřizovatele a rodičů v případě mizerných výsledků v některých předmětech.

Mohu Vás ujistit, že ohledně testování ČŠI v 8. ročníku a neporovnatelnosti výsledků jednotlivých škol jsem se před asi třemi dostala do sporu s Andrysem. Udělal ze mne sice úplnou krávu (prý nemám mít obavy, ČŠI má vše promyšlené), ale zajímavé je, že v následujících letech se už testovalo až na konci ročníku devátého.

Utvrdilo mne to v tom, že občas má smysl se ozvat a nedržet jenom poslušně hubu.

V. řekl(a)...

Máte můj obdiv.
Já jsem se zbytečně snažil tohle dva či tři roky vysvětlovat zřizovateli. Pak jsem tedy zvolil metodu koše.
Ale mezi jednotlivými testy rozlišuji - papírové výsledky končí v modrém kontejneru, obaly od CD v plastech a samotná CD ve sběrném dvoře.
Dost času ale zabere uvedení výsledků testů do stavu, aby byly nečitelné...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Už se ví, co budou dnešní děti potřebovat za dvacet let?
A co na revizi ervépé říkají budoucí žáci?

Fanda Moudry řekl(a)...

Paní Adamová, testování na konci deváté třídy, po přijímacích zkouškách, nemá žádnou vypovídající hodnotu. Zvlášť groteskně to vypadalo letos. Tzv. "základní znalosti" z učiva šesté třídy v takovém přírodopise, dějepise,... jsou dobrou karikaturou zadavatelů. Máme žáky naučit se učit a ne pamatovat si hromady zbytečných věcí, které jsou snadno dohledatelné.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI nějak narostla křídla. Chtělo by to přistřihnout.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Viz http://www.ceskaskola.cz/2017/07/ondrej-andrys-prispevek-ceske-skolni.html

Fanda Moudry řekl(a)...

Ryba smrdí od hlavy. Proto je třeba se ptát. Kdo úkoluje ČŠI? ČŠI by dozajista prospělo heslo: "Pomáhat a chránit". Učitele samozřejmě, protože se z nich stává lovná zvěř. Tlaky a administrativa na učitele jsou neskutečné - rodiče, ředitel, zřizovatel, ČŠI, MAS a EU projekty, KŘ, inkluze po českém způsobu, RVP-ŠVP, masmédia, ...A co je nejhorší? Za nejnižší platy v rámci OECD. Za málo peněz všichni chtějí hodně muziky. To však nemůže takto fungovat do nekonečna. Vše se pak zhroutí jako domeček z karet.

Eva Adamová řekl(a)...

"Paní Adamová, testování na konci deváté třídy, po přijímacích zkouškách, nemá žádnou vypovídající hodnotu. Tzv. "základní znalosti" z učiva šesté třídy v takovém přírodopise, dějepise,... jsou dobrou karikaturou zadavatelů."

To co popisuje ovšem není problém toho, že se testovalo na konci deváté třídy, ale toho jak byly testy postavené a toho, že děti už nejsou nijak motivované k jejich solidnímu zvládnutí.

Zase na druhou stranu se musím těch testů zastat. Na naší škole se v nich prokázal letitý problém, a to mizerná výuka angličtiny. Pravdou je, že i když tyto mizerné výsledky nám už vyšly asi v pátém testování, tak se nic neděje. S výsledky není pro jistotu seznámen ani učitelský sbor (já se k výsledkům vždy dostanunu jen protože jsem ajťák). Že by to bylo tím, že angličtinu vyučuje ředitel a jeho dobrá známá?

Pravdou však je, že o mizerné výuce angličtiny víme i bez výsledků testů, stačí ohlasy bývalých žáků a jejich problémy na SŠ hlavně s angličtinou.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Revize RVP je potřebná, ovšem jejím výsledkem by musela být radikální redukce dokumentu, představuji si tak 3 stránky. Cíle, učební plán a zásady hodnocení. ŠVP by neměly mít o moc stránek víc - strategie školy a stručný popis vyučovaných předmětů. Tohleto administrativní šílenství, kdy se vedou mnohahodinové debaty o detailech a margináliích, je zhouba českého školství. Dobrá myšlenka dvouúrovňového kurikula byla zničena a utopena v moři žvástů...

CatCatherine25 řekl(a)...

Pozornost by se měla věnovat i vzdělávacím obsahům, alespoň rámcově, bez zbytečných podrobností.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Možná by pomohlo zrušit ČŠI.

V. řekl(a)...

A co s tím hejnem neschopných individuí pak? Do škol by se asi nevrátili, takže je to vlastně jedno.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Možná by pomohlo zrušit ČŠI.

Pytlici si nejsou ani trošku jisti, jestli je zdejší vzdělávací systém schopen bez nějakých vážnějších otřesů vstřebat až tak velký počet odborníků na vzdělání.

Okomentovat