12.7.17

Tomio Okamura: Může resort školství řídit člověk, který považuje učitele za negramoty a póvl?

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 12. července 2017: "Takže jak vidíme z petice, významná část pedagogické veřejnosti je zděšena výslednou podobou tzv. kariérního řádu. Víme samozřejmě o dokumentu, který podepsal pan ředitel Zajíček, který se snaží vydávat za hlas pedagogické veřejnosti. A vyzývá zákonodárce k podpoře návrhů ministerstva. V tom dokumentu chybí jen označení kritiků samozvanci a ztroskotanci dle tradic totalitní propagandy. Kariérní řád je dnes pouze europrojekt pro Národní institut dalšího vzdělávání. Je to další tunel na veřejné peníze. Přestože novela zákona dosud nebyla schválena, přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut pro další vzdělávání, tak se tak organizace jmenuje, obdržela od Ministerstva školství již v dubnu 2017 v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částku 508 mil. korun na projekt s názvem Implementace kariérního systému učitelů. Většinu finančních prostředků spolkne administrace projektu. Například jen na propagaci kariérního systému je v něm vyčleněno 41 mil. korun. Tento projekt má již řadu zaměstnanců a znovu zdůrazňuji, přesto, že novela zákona nebyla ještě schválena."

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, v souvislosti se zákonem o kariérním řádu bych v prvé řadě vyzval pana ministra školství, aby ihned odstoupil z funkce. A pokud tak odmítne učinit, tak vyzývám pana premiéra, aby pana ministra odvolal. Za těch pár hodin, co je ve funkci, prokázal maximální neschopnost komunikovat s učiteli a stabilizovat svůj resort.

Proti dnes projednávanému zákonu podepsalo během krátkého času petici 20 500 učitelů z 1 071 škol. Je to velmi silný signál, že je něco špatně. Ministr Štech nominovaný do vlády za ČSSD namísto diskuse s vysokoškolsky vzdělanými pedagogy o podobě zákona, který se jich osobně dotýká, na svém profilu na facebooku plošně učitele pozurážel. Cituji: "Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu, 20 000 lidí bylo proti, že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli? Od samého začátku fake. Komora. Co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice. Nechce se mi to věřit." Konec citátu ministra Štecha nominovaného do vlády za ČSSD.

Už první a základní omyl pana ministra je, že petici organizuje Pedagogická komora. Petici organizuje petiční výbor, jehož členové jsou uvedeni v textu petice, a jde především o řadové učitele i ředitele různých škol. Ti jako občané České republiky pouze využili své ústavní právo zaručené Listinou základních práv a svobod a zákonem o právu petičním. Jako textově negramotný se projevil ve skutečnosti sám pan ministr Štech nominovaný za ČSSD. Druhá věc je, že urážky místo argumentů užívá opravdu jen skutečně negramotný člověk. A takto intelektuálně diskvalifikovaný člověk by nikdy neměl stát v čele žádného ministerstva. Natož Ministerstva školství. Pokud tu bude někdo namítat, že bychom neměli zveličovat mimořádný exces, tak je třeba říct, že nenávist pana ministra Štecha k učitelům je kontinuální a není nijak nová. Ještě jako náměstek ministryně Valachové pan Štech učitele nazval cituji, póvlem.

Dámy a pánové, prosím, zamysleme se, může resort školství řídit člověk, který považuje učitele za negramoty a póvl? Pochopitelně. Podporujeme nejen protest učitelů proti novele zákona, která naprosto prokazatelně je jen velký tunel na veřejné peníze pro spřízněné organizace a party přátel přátel a která učitelům prakticky nic nepřinese. A současně podporujeme výzvu učitelů, aby ministr školství vzal odpovědnost za své výroky a odstoupil.

Před chvílí, přestože je to přání učitelů, se tady vedle u stolu tomu pan ministr s kolegou smáli. Smáli se tomu, když jsem tady říkal, co si přejí učitelé v petici. Opět jste se jim vysmál. Protože v televizi jsem zabrán jenom já, tak to tady říkám, jakým způsobem se tady nadále chováte. Opět ministr Štech za ČSSD.

Dále, tento člověk nebyl a není schopen získat důvěru svého resortu a odpovědně s ním spolupracovat. Bývalá paní ministryně ujišťovala, že návrh má širokou podporu pedagogické veřejnosti. Není tomu tak. Buď nebyla informována nebo vědomě lhala. Je to naopak. Jak vidíme z petice, významná část pedagogické veřejnosti je zděšena výslednou podobou tzv. kariérního řádu. A teď si pan ministr povídá tady vedle u stolu a vůbec nesleduje. V podstatě ho to nezajímá. Jenom to tady dokládám, protože, aby lidé věděli, jak tady kontinuálně pokračuje ten přístup.

Takže jak vidíme z petice, významná část pedagogické veřejnosti je zděšena výslednou podobou tzv. kariérního řádu. Víme samozřejmě o dokumentu, který podepsal pan ředitel Zajíček, který se snaží vydávat za hlas pedagogické veřejnosti. A vyzývá zákonodárce k podpoře návrhů ministerstva. V tom dokumentu chybí jen označení kritiků samozvanci a ztroskotanci dle tradic totalitní propagandy. Kariérní řád je dnes pouze europrojekt pro Národní institut dalšího vzdělávání. Je to další tunel na veřejné peníze. Přestože novela zákona dosud nebyla schválena, přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut pro další vzdělávání, tak se tak organizace jmenuje, obdržela od Ministerstva školství již v dubnu 2017 v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částku 508 mil. korun na projekt s názvem Implementace kariérního systému učitelů. Většinu finančních prostředků spolkne administrace projektu. Například jen na propagaci kariérního systému je v něm vyčleněno 41 mil. korun. Tento projekt má již řadu zaměstnanců a znovu zdůrazňuji, přesto, že novela zákona nebyla ještě schválena. Těmto zaměstnancům náleží hrubý měsíční plát ve výši 72 800 korun. To je plat projektového manažera tohoto projektu. Dále jsou platy 51 000 korun, to má deset týmových manažerů tohoto projektu. A dále 30 000 až 56 000 korun měsíčně mají platy další manažerské, administrativní a odborné pozice v projektu.

Vzhledem k tomu, když to porovnáme, co tady předvádí pan ministr Štech za ČSSD a jeho předchůdkyně také za ČSSD, tak vzhledem k tomu, že nástupní platový tarif učitele základní školy a střední školy činí 22 140 korun a učitelky mateřské školy pouhých 17 260 korun hrubého měsíčně, jde o výsměch řadovým učitelům. A my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nesouhlasíme s touto politikou, kterou předvádíte. Rozsah tohoto projektu ani jeho finanční náklady naprosto neodpovídají skutečnosti, že se bude v příštích pěti letech kariérní systém týkat pouze pěti procent učitelů v daném roce. Tří tisíc začínajících učitelů a tří tisíc uvádějících učitelů, kteří obdrží příplatek 3 000 korun měsíčně, což je celkem pouze 140 mil. korun ročně navíc oproti současnému stavu.

Očekával bych a my v našem hnutí SPD, že vzdělání učitelů je oblast, ve které může být základem především vzájemný vztah pedagogické praxe a pedagogických fakult vysokých škol. Nebude tomu tak. Návrh a vlastně projekt umožní široké zapojení různých neziskových organizací do vzdělávání a já se nebojím říci, do ideologického zpracovávání učitelů.

Co konkrétně kariérní řád přináší pro učitele? Někteří učitelé dostanou naději, že za sedm let si polepší o 3 000 korun. Návrh dělá doslova hlupáky z ředitelů škol, kteří absolvovali funkční vzdělávání a nyní to zákon pomíjí ve vztahu k akreditační úrovni. Samozřejmě, že ředitelé budou zapojeni, ale jinak. Čeká je nepochybně navýšení administrativy a organizace suplování za vzdělávané kolegy. Mám obavu, aby školy nezačaly připomínat Nemocnici na kraji města. Nejlepší učitelé budou suplovat a aktivní Cvachové se budou vzdělávat. Zkrátka řečeno, tohle nepřinese učitelům, školám i žákům vůbec nic. Jen zbytečnou práci a administrativu. Žádný pedagogický talent to do školství nepřitáhne. Jde ve skutečnosti o vytahování peněz ze školství. Vaše hlasování je nutné zmanipulovat pro podporu čerpání peněz, vaše hlasování, vážení kolegové, samozřejmě, je nutné zmanipulovat pro podporu čerpání peněz těchto super europrojektů bez užitku. To je cílem této novely. My v SPD se ale samozřejmě zmanipulovat nenecháme.

Dámy a pánové, myslím, že je namístě, abych řekl, jak si představuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) konkrétní kroky ke zlepšení stavu našeho školství. Především je třeba vrátit do práce základních a středních škol jasné požadavky na výkon žáka. Tak zvaný koncept inkluze je smrtící nesmysl a naše hnutí SPD hlasovalo proti tomuto konceptu. Na konci základní školy je potřeba srovnávacími testy posoudit jeho předpoklady pro další vzdělávání na různém typu středních škol. My v SPD chceme zachovat koncept společné maturity, která musí být náročná a musí vrátit ztracený kredit této zkoušce.

Dále je podle našeho názoru nutné podpořit spolupráci škol a pedagogických fakult při přípravě nových učitelů a v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Nástrojem zde může být návrat k praxi učitelů-metodiků na školách, kteří by působili přímo na školách a spojovali by poznatky praxe a pedagogických fakult. Přestaňme vytahovat peníze ze škol! Místo neefektivních projektů je dejme školám na mzdy kantorů. Je reálné dostat mzdy učitelů na 130 % průměrné mzdy. Chce to jen na Ministerstvu školství hospodařit v zájmu učitelům.

Závěrem mi dovolte říci, že ani já ani my za SPD, přestože je nás tady opravdu velice málo a pár, nepodpoříme ani sněmovní ani senátní verzi. Tento návrh zákona je potřeba zamítnout.

2 komentáře:

Petr Mazánek řekl(a)...

Volí někdo z učitelů pana Okamuru? Třeba bude budoucím ministrem školství, to by bylo teprve odklánění. Vivat populismus, ten tu naši společnost může spolehlivě rozežrat.

tyrjir řekl(a)...

Co konkrétně kariérní řád přináší pro učitele? Někteří učitelé dostanou naději, že za sedm let si polepší o 3 000 korun. Návrh dělá doslova hlupáky z ředitelů škol, kteří absolvovali funkční vzdělávání a nyní to zákon pomíjí ve vztahu k akreditační úrovni. Samozřejmě, že ředitelé budou zapojeni, ale jinak. Čeká je nepochybně navýšení administrativy a organizace suplování za vzdělávané kolegy. Mám obavu, aby školy nezačaly připomínat Nemocnici na kraji města. Nejlepší učitelé budou suplovat a aktivní Cvachové se budou vzdělávat...

Hezký!

Okomentovat