14.7.17

MŠMT: Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2016

Publikace obsahuje informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, krajem, privátním subjektem a církví a dále za veřejné vysoké školy, státní správu a servisní organizace.

Tabulky ke stažení

 • Všechny tabulky na Disku Google a na MS OneDrive
 • Kapitola A a A1 Základní údaje o školství v České republice Sekundární a terciární vzdělávání (ke staženíKapitola A, Kapitola A1)
 • Kapitola B a B1 Školství v působnosti MŠMT Školy a školská zařízení (ke stažení Kapitola B, Kapitola B1)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.1 Předškolní vzdělávání – mateřské školy (ke stažení oddíl B1.1)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.2 Základní vzdělávání – základní školy (ke stažení oddíl B1.2)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.3 Vzdělávání ve středních školách včetně středních škol pro žáky se SVP a včetně konzervatoří pro žáky se zdravotním postižením (ke stažení oddíl B1.3.1, oddíl B1.3.2)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.4 Vyšší odborné vzdělávání – vyšší odborné školy (ke stažení oddíl B1.4)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.5 Prostředky z Evropského sociálního fondu – (ke stažení oddíl B1.5)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.6 Vysoké školství – vysoké školy (ke stažení oddíl B1.6)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.7 Zařízení stravovací a ubytovací (ke stažení oddíl B1.7)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.8 Zařízení pro výchovu mimo vyučování a zájmové vzdělávání (ke stažení oddíl B1.8)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.9 Zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu a výchovně-léčebnou péči (ke stažení oddíl B1.9)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.10 Ostatní zařízení (ke stažení oddíl B1.10)
 • Kapitola B1 – oddlíl B1.11 Školní hospodářství (ke stažení oddíl B1.11)
 • Kapitola B3 Ostatní přímo řízené organizace a ostatní organizační složky státu (ke stažení Kapitola B3)
 • Kapitola B4 Školy a školská zařízení, která odměňují podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, §109, odstavec 3 (ke stažení Kapitola B4)
Žádné komentáře:

Okomentovat