10.7.17

Jiří Sliacky: Otevřený dopis poslancům před schvalováním kariérního řádu

Z otevřeného dopisu zveřejněném na sociální síti Facebook vybíráme: "Pan ministr Štech veřejně prohlásil, že pokud kariérní řád neprojde, má připravenou variantu, aby finance přesto, alespoň k začínajícím učitelům, dostal. Z pohledu práce pana ministra je to jistě krok chvályhodný, ale znovu to probouzí otázku, jestli tedy vůbec potřebujeme nějaký kariérní řád. Není tedy možné dosáhnout cílů i jinak a lépe?"


Vážené poslankyně, vážení poslanci,

na nadcházející schůzi PS PČR by měl být znovu projednáván kariérní řád učitelů podle návrhu MŠMT ČR. Jako učitel celý vývoj kolem tohoto návrhu sleduji, protože mi nemůže být lhostejné, jakým způsobem bude i s mojí prací dále nakládáno. A ačkoli je na školních chodbách v současnosti prázdninový klid, budu, stejně jako určitě řada mých kolegů, očekávat výsledek jednání stejně soustředěně jako kdykoli v průběhu školního roku. Pro i proti tomuto návrhu jste si nepochybně vyslechli v nedávné době mnohé, protože ale MŠMT námitky stále odmítá jako nepravdivé či neopodstatněné, dovolte mi, abych touto cestou alespoň za sebe shrnul důvody, proč zavedení tohoto kariérního řádu nepodporuji. Abych nezatěžoval dlouhými výklady, předkládám vám tři hlavní body, které považuji za stěžejní.


  1. České školství si z minulosti přináší řadu problémů, které samozřejmě ovlivňují práci učitelů – nedořešená kurikulární reforma, otázka způsobu financování školství, nově zavedená legislativní úprava inkluze... Povede zavedení dalšího zásadního segmentu – kariérního řádu učitelů – do školského systému k jeho stabilizaci, nebo naopak k dalšímu „rozbouření“? Nebylo by moudřejší a ve výsledku efektivnější zavádět takovéto zásadní kroky postupně, po úspěšném a úplném začlenění těch předchozích?
  2. Řízením školy a tedy i řízením práce učitelů je z titulu své funkce pověřen ředitel školy. Jsou ředitelé našich škol patřičně připraveni a vybaveni, aby mohli kariérní řád implementovat? A není právě post ředitele tím klíčovým, u kterého bychom při zavádění jakéhokoli systému řízení měli začít? Nebylo by efektivnější místo zavádění centrálního kariérního řádu investovat prostředky a čas do odborné přípravy ředitelů, kteří by pak řídili svou školu s tím, že by si vytvářeli vlastní systémy řízení práce svých pedagogů s maximálním ohledem na své konkrétní podmínky, možnosti a záměry?
  3. Pan ministr Štech veřejně prohlásil, že pokud kariérní řád neprojde, má připravenou variantu, aby finance přesto, alespoň k začínajícím učitelům, dostal. Z pohledu práce pana ministra je to jistě krok chvályhodný, ale znovu to probouzí otázku, jestli tedy vůbec potřebujeme nějaký kariérní řád. Není tedy možné dosáhnout cílů i jinak a lépe?
Bez ohledu na to, co bylo z jakékoli strany řečeno v diskusích o kariérním řádu pravdivě a co nikoli, tyto tři body považuji za dostatečné pro to, aby kariérní řád ve stávající podobě nebyl schválen, aby byl dále diskutován a jeho legislativní podoba byla ponechána na dobu po řádných volbách, kdy bude mít MŠMT a PS PČR nový mandát pro přijímání takto závažných rozhodnutí. Diskuse, která se okolo této podoby kariérního řádu v poslední době rozpoutala, podle mého názoru jasně ukazuje, že jeho nynější schválení by byl krok unáhlený. Věřím, že jak nám, učitelům, tak vám, našim zvoleným zástupcům, nejde o rychlost, ale především o kvalitu učiněných rozhodnutí.

S úctou

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
učitel ZŠ
Hustopeče

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

Nenechte se mýlit, z těch peněz začínající učitelé neuvidí ani Kč. Ony jsou tím totiž myšleny peníze na jejich podporu, tudíž peníze pro uvádějící učitele, což je samozřejmě v pořádku, ale vyjadřujme se prosím přesně, aby to nebylo zavádějící.

Okomentovat