1.6.17

Zdeněk Berka: Je to otázka času, jakým způsobem se kariérní systém usadí

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "Samozřejmě ti učitelé, je to nová věc, ti jsou z toho rozpačití, tomu celkem rozumím, protože teď se jich bude někdo ptát, nechci říci, že je zkoušet, ale bude to formou pohovoru, takže první reakce nemůže být jiná než taková, že spíš asi ne. My jsme o tom včera diskutovali na klubu ČSSD, samozřejmě se k tomu vyjadřovali i lékaři, kteří na ty atestace jsou zvyklí, to prostě nějakým způsobem funguje, takže si myslím, že je to otázka času, jakým způsobem se ten systém usadí. Lze předpokládat, že se mohou vyskytnout nějaké problémy, ale to je věc dalšího vývoje, aby se případně opravily."


Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych podpořil předložený návrh změny zákona o pedagogických pracovnících, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, tedy bez toho pozměňovacího návrhu, který doporučuje schválit výbor pro vzdělávání. Já jsem toho názoru, že ten pozměňovací návrh by měl významně zlepšit účinnost zákona a tento požadavek, dle mého názoru, tento pozměňovací návrh nesplňuje. Naopak by vnášel do tohoto zákona nejednoznačnost. A já se pokusím krátce vysvětlit proč. My jsme měli několik společných zasedání s paní ministryní. To poslední, to už tu bylo zmíněno, to se konalo 7.- 8. února na Štiříně. A byli tam přítomni jak pracovníci Ministerstva školství, tak oba výbory. Tzn. výbor Poslanecké sněmovny pro vzdělávání a náš senátní výbor. A dále tam byly přítomny i nejrůznější instituce, které jsou zainteresované na školství. A tam se vlastně před tím druhým čtením zákona v PS diskutovaly všechny pozměňovací návrhy. Já musím jen podotknout, že z naší strany členů senátního výboru se nepamatuji, že by někdo vnášel do toho nějaký vlastní pozměňovací návrh. Myslím si, že tam byla ta nejlepší cesta k tomu, aby se to dostalo přes PS až k nám a nemuseli jsme se tady třeba zabývat nějakými návrhy a pracně to vracet zpátky do PS. Byl tam představen i ten pozměňovací návrh na doplnění odborníků, kterým se může uznat kvalifikace učitele odborných předmětů, učitel praktického vyučování a učitel odborného výcviku na střední škole. Týkalo se to pouze střední školy. A dále tzv. uznávaného odborníka. Tento pozměňovací návrh pak PS schválila a je součástí předloženého návrhu v § 9a. Tito zmínění zaměstnanci se tedy mohou stát učiteli a vztahuje se na ně i kariérní systém, aniž by splňovali odborné předpoklady, především předpoklady týkající se pedagogického vzdělávání. Doplnění potřebné kvalifikace je stanoveno do čtyř let ode dne vzniku pracovního poměru na střední škole. A výbor pro vzdělávání, senátní tedy, přijal pozměňovací návrh, který umožňuje to, aby se učitelem na všech typech škol na rozdíl od toho předchozího návrhu, který tam je, stala osoba, která získá vysokoškolské vzdělávání v magisterském studijním programu, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu bez povinnosti jakéhokoli formálního pedagogického vzdělávání. A to na dobu do roku 1924. Obdobný pozměňovací návrh byl předložen v PS poslancem Zlatuškou. Byl zamítnut, pro bylo pouze 15 ze 101 přítomných. Čili v podstatě pokud bychom to takto schválili, tak by tam byly návrhy dva. Ten původní, ten 9a, jak jsem citoval, a tento nový. A v podstatě se dá říci, že tyto dva návrhy nejsou plně kompatibilní. A existovaly by dva různé způsoby řešení stejné otázky. A navíc je na pováženou, a myslím si, že není ani vhodné, aby odborníci z praxe mohli vyučovat na mateřských a základních školách. Takže to je k tomu návrhu výboru pro vzdělávání. A pokud se týká mých předřečníků, jakýsi průzkum zmínil můj předřečník, nevím kolik tisíc učitelů. Samozřejmě ti učitelé, je to nová věc, ti jsou z toho rozpačití, tomu celkem rozumím, protože teď se jich bude někdo ptát, nechci říci, že je zkoušet, ale bude to formou pohovoru, takže první reakce nemůže být jiná než taková, že spíš asi ne. My jsme o tom včera diskutovali na klubu ČSSD, samozřejmě se k tomu vyjadřovali i lékaři, kteří na ty atestace jsou zvyklí, to prostě nějakým způsobem funguje, takže si myslím, že je to otázka času, jakým způsobem se ten systém usadí. Lze předpokládat, že se mohou vyskytnout nějaké problémy, ale to je věc dalšího vývoje, aby se případně opravily. Děkuji za pozornost.

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Vyjadřovali se i lékaři? Proč? Vyjadřujeme se snad my k jejich atestacím?

Nicka Pytlik řekl(a)...

je to otázka času, jakým způsobem se ten systém usadí

Jen pozor na to, že chtěl-li by se usadit na více židlích najednou, mohli by si mezi nimi pěkně zvysoka kecnout na zadek. Odražená kostrč, to je věc, panečku.

CatCatherine25 řekl(a)...

Neusadí, padne.

Okomentovat