17.6.17

Vybíráme z archivu: Učitelská profese je stále platově podhodnocená: regionálnímu školství je třeba přidat 30 miliard ročně

V rubrice Vybíráme z archivu přinášíme starší články k dnes stále aktuálním tématům.

Podle poslední zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o stavu školství a vzdělanosti ve 34 členských zemích nejsou platy českých učitelů konkurenčně srovnatelné s ostatními platy u obdobně vzdělané pracovní síly. Poměr platů učitelů škol k příjmům pracovníků s obdobným dosaženým vzděláním je v ČR nejnižší ze zemí OECD. Jejich plat odpovídá pouze 52 % výdělku jejich vrstevníků s vysokoškolským vzděláním, průměr zemí OECD je 78-80 %. To znamená, že by mzdy učitelů měly vzrůst alespoň o polovinu.


Podle zprávy OECD je poměr platů učitelů základních škol (tedy dle kategorizace ISCED 1 a 2) k příjmům pracovníků s obdobným dosaženým vzděláním (pracujícím po celý rok a na plný pracovní úvazek) v ČR nejnižší ze zemí OECD, a to včetně partnerských zemí. Jejich plat odpovídá 52 % výdělku jejich vrstevníků s vysokoškolským vzděláním, průměr zemí OECD je 78 % u učitelů škol na úrovni ISCED 1 a 80 % u učitelů škol na úrovni ISCED 2. U učitelů na úrovni ISCED 3 se jedná o 56 % výdělku jejich vrstevníků s vysokoškolským vzděláním, což je hluboce pod průměrem zemí OECD (82 %) – nižší vykazuje jen Maďarsko.

Po 15 letech praxe ve škole na úrovni ISCED 1–3 může učitel očekávat výdělek ve výši USD 18 273 (uvedené hodnoty v amerických dolarech byly přepočítány na paritu kupní síly), jedná se o jeden z nejnižších příjmů mezi zeměmi OECD, kde činí průměrný plat USD 41 245 na školách úrovně ISCED 1, USD 42 825 na školách úrovně ISCED 2 a USD 44 600 na školách úrovně ISCED 3.

Co by znamenalo v praxi zvýšení platů učitelů na průměr OECD? Vloni byl celkový objem mzdových prostředků vynaložených na regionální školství (bez OON/OPPP) 64,3 miliardy Kč. Tento objem by se musel zvýšit o polovinu, tedy o více než 30 miliard Kč. Meziroční zvýšení průměrných platů učitelů 2013/4 o 1,7 % je v kontextu směšné, stejně jako snahy MŠMT, které deklarovala ministryně školství Kateřina Valachová pro ČTK: „Pedagogové patří k nejhůře placeným státním zaměstnancům, což je v rozporu s vládní politikou vzdělanostní společnosti. Právě proto pracujeme na zlepšení postavení učitelů prostřednictvím růstu platů, narovnání výše platů pro nejzkušenější učitele i prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů pro jejich profesní rozvoj.“ Podobné deklarace jsme za poslední dvě desetiletí slyšeli prakticky ode všech ministrů školství (a že jich bylo), skutek, ale všem utek...

Ministryni školství se možná podaří zvýšení platů o přislíbená 3 %, tedy o zhruba 2 miliardy Kč v příštím, deficit je ale patnáctinásobný. Přitom MŠMT hodlá utrácet jinde: 3 miliardy ročně za bezplatné obědy, miliardy na inkluzi, miliardy na nárokové předškolní vzdělávání, miliardy na sport...

Musíme českému školství přiznat především vynikající poměr cena/výkon. Pokud bude ale školství i nadále poškozováno neuváženými a nedomyšlenými ministerskými intervencemi, může se i tato priorita rychle změnit.

Vyšlo na České škole 25. listopadu 2015

Žádné komentáře:

Okomentovat