5.6.17

Usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2017 o použití prostředků na zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků v roce 2017

Z usnesení vybíráme: "Vláda souhlasí se zvýšením rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017 o částku 404.000.000 Kč k zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků."


USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. května 2017 č. 386

o použití prostředků na zabezpečení
kariérního systému pedagogických pracovníků v roce 2017

Vláda
I. souhlasí se zvýšením rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017 o částku 404.000.000 Kč k zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků;

II. ukládá
  1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zvýšit v roce 2017 po nabytí platnosti novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženého vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 10. listopadu 2016 (sněmovní tisk č. 959), na základě žádosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, rozpočet kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 404.000.000 Kč na vrub kapitoly Státní dluh,
  2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí žádost o rozpočtové opatření podle bodu II/1 tohoto usnesení.

Provedou:
1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády


4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Nějak v tom začínám mít guláš. Vláda, coby součást moci výkonné, by měla vykonávat to, na čem se usnesla moc zákonodárná. A jelikož se moc zákonodárná ještě ke schválení kariérního řádu v rámci školského zákona nedohrabala, tak nevím, co chce vláda v této oblasti vlastně vykonávat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici to vidí tak, že buď si toho neschválení na vládě pořád ještě nevšimnuli, a nebo že je nutno neziskovým organizacím poplatit už nasmlouvané projekty.
Je ale zjevné, že bez velkých obtíží lze financovat i zabezpečení toho, co neexistuje.

Fanda Moudry řekl(a)...

zabezpečovat to, co neexistuje?

Jsme přece v ČR. Tady je možné naprosto vše. Posudkový lékař dokonce dokáže vyléčit demenci.A to už je panečku něco.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Posudkový lékař dokonce dokáže vyléčit demenci.

Vskutku? Tak to by pytlici mohli mít šanci!

Okomentovat