13.6.17

Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy

Tato studie analyzuje vztah mezi politikami jednotlivých evropských zemí, které upravují učitelskou profesi, a postoji a názory učitelů v praxi. Studie se zaměřuje na témata jako přípravné i další vzdělávání učitelů, mezinárodní mobilita, ale také demografické údaje, pracovní podmínky učitelů a atraktivita jejich povolání.

Zpráva obsahuje informace o téměř 2 miliónech učitelů nižšího sekundárního vzdělávání zaměstnaných v 28 zemích Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, v Černé Hoře, v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, v Norsku, v Srbsku a v Turecku. Vychází z dat Eurydice a Eurostatu/UOE a kvalitativních i kvantitativních údajů z šetření TALIS 2013. Referenčním rokem pro studii je školní rok 2013/14.

Tento dokument vydala v červnu 2015 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA, Analýza politik v oblasti vzdělávání a mládeže). Českou verzi připravil Dům zahraniční spolupráce.
Obsah publikace může být reprodukován, podmínkou je uvedení odkazu na zdroj (citace).

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Education and Youth Policy Analysis Avenue du Bourget 1 (BOU2 – Unit A7) B-1049 Brussels Tel. +32 2 299 50 58 Fax +32 2 292 19 71 E-mail: eacea-eurydice@ec.europa.eu Website: ec.europa.eu/eurydice

Žádné komentáře:

Okomentovat