15.6.17

Petr Pečenka: Platové podmínky nepedagogických pracovníků se zlepší

Nepedagogičtí pracovníci se od 1. července letošního roku dočkají zvýšení platového tarifu. Ve spolupráci s dalšími odborovými svazy jsme dosáhli toho, že vláda mění NV č. 564/2006. V úterý 13. června vyšel ve Sbírce zákonů předpis číslo 168/2017, kterým se mění NV číslo 564/2006 Sb.

Nejpodstatnější změnou, které bylo dosaženo především opakovaným vyjednáváním OS včetně ČMOS PŠ s vládními představiteli, je bod 6. „Přílohy č. 1, 2 a 5 se zrušují.“ a bod 7. „V nadpisu přílohy č. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.“, což v praxi znamená, že nepedagogičtí pracovníci ve školství se sice stále zařazují do platové tabulky podle přílohy č. 1, ta však nyní odpovídá předchozí tabulce číslo 3 – ke stažení pod článkem níže.Zdroj: ŠkolskéOdbory.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat