14.6.17

Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád)

Milé kolegyně a milí kolegové, jen díky tomu, že Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu pro učitele podpořilo k 30. květnu 2017 odvážných 7146 pedagogů, se podařilo přesvědčit senátory, aby neschválili novelu zákona o pedagogických pracovnících. Senátoři si dokonce osvojili pozměňovací návrhy, které z  této Výzvy vzešly. Dva z těchto návrhů schválili, ale bohužel třetí nejdůležitější nikoliv – vynětí všech odstavců o kariérním systému učitelů z novely. Novela zákona o pedagogických pracovnících se nyní vrací do Poslanecké sněmovny, kde se bude hlasovat o jejím schválení v původní poslanecké verzi (je zapotřebí 101 hlasů), nebo schválení ve verzi s pozměňovacími návrhy senátorů (je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných poslanců), nebo úplném zamítnutí. Protože usilujeme o úplné zamítnutí novely, připravil petiční výbor složený z učitelů a ředitelů různých druhů i stupňů škol petici. Aby se peticí museli poslanci a další státní orgány zabývat, potřebujeme minimálně 10000 vlastnoručních podpisů učitelů. Doručit je musíme poslancům nejpozději do pátku 23. června 2017, následující týden totiž bude Poslanecká sněmovna o novele hlasovat. Prosíme o pomoc a šíření této petice mezi kolegy – osobně, e-mailem, na sociálních sítích…

Ke stažení:
2 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Jedna pasáž z petice: "Přestože novela zákona dosud nebyla schválena, přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NIDV obdržela od MŠMT již v dubnu 2017 v rámci OP VVV částku 508 milionů na projekt s názvem Implementace kariérního systému učitelů (www.karieraucitelu.cz). Většinu finančních prostředků spolkne administrace projektu. Např. jen na propagaci kariérního systému je v něm vyčleněno 41 milionů. Tento projekt má již řadu zaměstnanců, kterým náleží hrubý měsíční plat ve výši: 72 800 Kč (projektový manažer), 51 000 Kč (10 týmových manažerů), 30 000 až 56 000 Kč měsíčně (další manažerské, administrativní a odborné pozice v projektu). Vzhledem k tomu, že nástupní platový tarif učitele ZŠ a SŠ činí 22 140 Kč a učitelky MŠ pouhých 17 260 Kč hrubého měsíčně, jde o výsměch řadovým učitelům. Zatímco členům projektového týmu stačí praxe 3 roky v NIDV, učitel musí mít pro třetí kariérní stupeň praxi minimálně 9 let ve škole. Rozsah tohoto projektu ani jeho finanční náklady naprosto neodpovídají skutečnosti, že se bude v příštích pěti letech kariérní systém týkat pouze 5 % učitelů v daném roce – 3 000 začínajících učitelů a 3 000 uvádějících učitelů, kteří obdrží příplatek 3 000 Kč měsíčně, což je celkem pouze 140 milionů ročně navíc oproti současnému stavu."

Radek Sárközi řekl(a)...

Ve školách koluje petice proti kariérnímu řádu
https://www.novinky.cz/veda-skoly/440765-ve-skolach-koluje-petice-proti-kariernimu-radu.html

Okomentovat