1.6.17

Petice a otevřený dopis paní odstupující ministryní Valachové: "Dvouleté děti do školky nepatří!"

Z petice vybíráme:

Budeme informovat starosty, primátory a radní pro školství, aby nečinili žádná zbytečná předběžná opatření, aby neinvestovali do příprav pro vstup dvouletých dětí do mateřských škol. Byly by to vyhozené peníze.

Budeme aktivně vyzývat ředitelky, učitelky a učitele mateřských škol, aby se semkli a projevovali občanskou neposlušnost a dvouleté děti do mateřských škol nepřijímali. Aby rodičům vysvětlovali, proč tak malé děti do mateřské školy nepatří a jak jim to může ublížit.

Budeme informovat rodiče, že předčasným umísťováním do mateřských škol riskují, že jejich děti budou agresivní, neklidné, budou mít poruchy chování, spánku, alergie, ekzémy. V nejhorších případech může dojít k trvalému a nevratnému poškození mozku - děti získají tzv. citovou deprivaci, se kterou se budou potýkat po celý zbytek života.

Budeme rodiče přesvědčovat, že rodičovství je nejtěžší a nejdůležitější věcí na světě. Ne kariéra. Ne peníze. Ne placení daní.

Budeme na rodiče a širokou veřejnost naléhat, aby za žádnou cenu nedopustili, aby se stalo běžným zvykem a normou odkládat malé dvouleté děti do mateřské školy.


Vážená paní odstupující ministryně,

připravila jste a prosadila zákon, který umožňuje přijímání dvouletých dětí do mateřských škol. Je to obrovská chyba a velmi nezodpovědné rozhodnutí. Jak odborně, tak lidsky. Vaše rozhodnutí je v naprostém rozporu s dostupným vědeckým poznáním i zdravým selským rozumem. Je to špatná politika.

Možná Vám to neřekli, ale dvouleté děti do mateřské školy nepatří.

Máme pro toto tvrzení pádné argumenty:

  • do tří let věku se formuje 90 % naší osobnosti, jde tedy o naprosto klíčové období lidského života
  • absolutně nejdůležitější v tomto období je bezpečná vazba mezi mámou a dítětem
  • tato vazba se utváří zejména jejich vzájemným kontaktem, když jsou přirozeně spolu, malé dítě potřebuje ze všeho nejvíce být s mámou
  • dítě buduje do tří let důvěru v sebe sama, potřebuje najít svůj domov
  • máma je v tomto směru pro dítě nikým a ničím nenahraditelná
  • jakékoli dlouhodobé odtržení dítěte od mámy je v tomto věku pro dítě nebezpečné a může ho trvale a nevratně poškodit
  • víme, že malé dítě potřebuje určité množství pozornosti, určitý počet doteků, určitý počet pohlazení, určitý počet pohledů z očí do očí
  • žádná učitelka či chůva není schopná v tomto směru plnohodnotně nahradit mámu
  • malé dvouleté dítě například vnímá sebe a mámu jako "jednu bytost" a neumí se od mámy oddělit, k tomu dochází až kolem věku tří let

Posíláme tuto petici, abychom Vám jasně řekli, že s tímto zákonem nesouhlasíme a uděláme všechno, co bude v našich silách, aby došlo k jeho změně. Nechceme, aby se dvouleté děti do mateřských škol přijímaly.

Píšeme jménem rodičů a prarodičů. Píšeme za svobodné matky a samoživitelky. Píšeme za přetížené učitelky, které mají náročnou a zodpovědnou práci a kterým jste Vy tímto zákonem ještě více naložila. A hlavně píšeme za malé dvouleté děti, které se nemohou bránit.

Budeme informovat starosty, primátory a radní pro školství, aby nečinili žádná zbytečná předběžná opatření, aby neinvestovali do příprav pro vstup dvouletých dětí do mateřských škol. Byly by to vyhozené peníze.

Budeme aktivně vyzývat ředitelky, učitelky a učitele mateřských škol, aby se semkli a projevovali občanskou neposlušnost a dvouleté děti do mateřských škol nepřijímali. Aby rodičům vysvětlovali, proč tak malé děti do mateřské školy nepatří a jak jim to může ublížit.

Budeme informovat rodiče, že předčasným umísťováním do mateřských škol riskují, že jejich děti budou agresivní, neklidné, budou mít poruchy chování, spánku, alergie, ekzémy. V nejhorších případech může dojít k trvalému a nevratnému poškození mozku - děti získají tzv. citovou deprivaci, se kterou se budou potýkat po celý zbytek života.

Budeme rodiče přesvědčovat, že rodičovství je nejtěžší a nejdůležitější věcí na světě. Ne kariéra. Ne peníze. Ne placení daní.

Budeme na rodiče a širokou veřejnost naléhat, aby za žádnou cenu nedopustili, aby se stalo běžným zvykem a normou odkládat malé dvouleté děti do mateřské školy.

Chápeme, ze některé matky mohou být v zoufalé situaci a nezbyde jim nic jiného než dvouleté dítě do mateřské školy umístit. Nebo některé děti mohou mít akcelerovaný vývoj a bude pro ně užitečné, aby začaly chodit do mateřské školy dříve.

Proto o přijetí dítěte do mateřské školy před završením jeho třetího roku musí mít právo v každém konkrétním případě rozhodnout ředitelka školy - pečlivě, odpovědně a po diskusi s učitelkami a rodiči.

Česká republika má světový unikát v tom, že umožňuje matkám tříletou mateřskou dovolenou. Je to dobrá a zdravá věc. V tom jsme v celosvětovém měřítku moderní a ostatní země by se od nás tento přístup mohly učit. Jsme přesvědčeni, že by byla velká a hloupá chyba tuto výsadu rušit nebo ji jakkoli ohrožovat.

Vážená paní odstupující ministryně, jsme připraveni se s Vámi sejít a vysvětlit Vám naše argumenty osobně. Domníváme se, že právě Vy byste měla svoji chybu napravit, přijmout svoji politickou odpovědnost a být iniciátorkou změny zákona. Věříme, že si nepřejete, aby za Vaším působením na ministerstvu zůstala chyba tak fatálních rozměrů.

PhDr. Marek Herman, vysokoškolský pedagog a Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog
29. května 2017

2 komentáře:

CatCatherine25 řekl(a)...

"Česká republika má světový unikát v tom, že umožňuje matkám tříletou mateřskou dovolenou."
Kdo tuto možnost prosadil, dobře věděl proč.

Nebudu opakovat argumenty uvedené v Petici, jsou pravdivé a já s nimi souhlasím.
Dvouleté dítě pro svůj zdárný vývoj nepořebuje hlučný kolektiv vrstevníků, s nimiž ještě nedokáže komunikovat, potřebuje klid, pevné citové zázemí a ničím nerušené připoutání k matce nebo jinému blízkému člověku.
Citově deprivovaných dětí u nás už teď máme dost a dětí s poruchami chování, pozornosti a emočními problémy také.
Společnosti i rodičům se vyplatí investovat do toho, aby děti byly spokojené a v pohodě. Předejde se tím mnoha závažným problémům, které by později mohly být těžko řešitelné.

CatCatherine25 řekl(a)...

Pěkný komentář paní učitelky mateřské školy (z facebooku):

"Dvouleté déti potřebují individuální přístup jednoho stejného dospělého...Souhlasím v tom s profesorem Zdeňkem Matějčkem, který doporučoval MŠ nejdříve od 3 let věku dítěte a ještě na kratší dobu. Jedna věc je dát rodičům tu možnost, druhá je zájem dítěte, další zájem EU a politiků...čtyřleté dítě se do naší školky většinou velmi těší, dvouleté i tříleté až na výjímky chtějí být s maminkou... nepotřebují jestě kolektiv dětí pro svůj zdárný vývoj."

Okomentovat