9.6.17

Pavel Pešat: Archiv časopisu Speciální pedagogika dostupný on-line

Časopis pro teorii a praxi Speciální pedagogiky vychází již celé čtvrtstoletí a na jeho stránkách bylo publikováno mnoho zásadních vědeckých i odborných článků, které jsou trvalým zdrojem poučení a inspirace, neboť Historia est magistra vitae.

Pomocí nových digitálních technologií a Internetu jsou tyto články nyní všem dostupné prakticky kdykoli a kdekoli - na adrese dSpace.SpecPeda.cz byl spuštěn digitální archiv obsahující přes 1350 článků na více než 8000 digitalizovaných stránkách. Prvotním cílem archivu je on-line zpřístupnit náš časopis odborné veřejnosti a studentům, kteří již mohou tento zdroj informací využívat z pohodlí svých pracoven a domovů.

Archiv dokumentů uložený v prostředí dSpace lze prohledávat tzv. fulltextovým prohledáváním a jeho jediným omezením je terminologický vývoj, kterým obor speciální pedagogiky od roku 1990 prošel - odborné termíny zůstaly samozřejmě v článcích v takové podobě, ve které se v době otištění používaly.

Digitalizované stránky ve formátu PDF obsahují tzv. textovou vrstvu, z níž lze texty přímo kopírovat do textového editoru. V této souvislosti bychom rádi všechny požádali, aby neopomíjeli pravidla citační etiky.

Redakce tímto vyjadřuje své poděkování všem, kdo se na digitalizaci časopisu Speciální pedagogika podíleli, zejména Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze za organizační a technickou podporu, pracovníkům Vědecké knihovny Technické univerzity v Liberci za provedení digitalizace a vytvoření digitálního archivu a v neposlední řadě panu doc. PhDr. Tiboru Vojtkovi, Ph.D., za poskytnutí nepoškozených výtisků časopisu vhodných pro digitalizaci.

Archiv je přímo dostupný také z webu časopisu www.specpeda.cz, odkaz "Archiv DSpace".

1 komentář:

CatCatherine25 řekl(a)...

To je dobrá informace, díky.

Okomentovat