8.6.17

Hana Stýblová: Jsme zvyklí o problémech diskutovat

Otevřený dopis Hany Stýblové, prezidentky Asociace ředitelů základních škol, ředitelům a učitelům.


Vážení ředitelé, učitelé,

v posledních dnech silně vzrůstá nekorektnost aktivistů, kteří zastupují tzv. Pedagogickou komoru. Využívají ve svých útržkovitých sděleních i moje jméno a jméno Asociace ředitelů ZŠ, kterou zastupují.

Nejde o využívání jména, ale o souvislosti, se kterými je spojováno. Hana Stýblová nikdy neřekla, že nechce navýšení platů učitelů, ale řekla, že pokud budeme chtít navyšovat například 3000 Kč pro třídního učitele, musíme tyto prostředky v rozpočtu školy mít a tato úprava musí být podpořena státním rozpočtem.

Zastupuji profesní asociaci ředitelů, která se po celou dobu své existence Snaží o zlepšení podmínek v základních školách, a to pro všechny - ředitele, učitele, ostatní pedagogy, nepedagogy, a hlavně - v našem zorném úhlu je spokojený žák a rodič.

Vždy jsme se snažili vystupovat profesionálně a odpovědně a je mi dnes stydno, kam až touha pomoci učitelům může dojít. Slušnost a kultivovanost se nenosí, zvláště když někdo hodně viditelně touží prosadit sám sebe a svůj záměr.

Naše asociace má 160 členů, číslo na první pohled nevelké, ale jsou to reprezentanti škol a za školami stovky učitelů. Jsou to ředitelé, kteří pro Školství již něco udělali, a to hlavně Svou každodenní prací. Jsou to ředitelé aktivní, ředitelé s názorem, ředitelé zvyklí o problémech diskutovat. Nejsou to ředitelé, kteří bez rozmyslu kývnou, že chtějí více peněz pro třídního učitele. Oni přemýšlejí o tom, kde tyto peníze vezmou a zda to nebude na úkor někoho jiného. Proto chtějí více peněz do systému a pochopitelně více peněz na nenárokové složky platů. Tito ředitelé budou Vždy podporovat rozvoj škola rozvoj učitelů a vědí, že změna nepřijde bez vynaloženého úsilí.

Hana Stýblová
prezidentka Asociace ředitelů základních škol

Zdroj: Učitelské noviny 23/20171 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Pokud s paní ředitelkou souhlasíte či nesouhlasíte, můžete jí napsat: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz Do kopie můžete dát šéfredaktora Učitelských novin, které o nás zatím nepíšou: husnik@ucitelskenoviny.cz

Okomentovat