16.6.17

Návrhy na inovaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Dokument zpracovala TREXIMA spolu se Střední průmyslovou školou a obchodní akademií Uherský Brod pro Technologickou agenturu ČR. Z jeho úvodu vybíráme: "Účinná a důsledná výchova k volbě povolání žáků základních škol vyžaduje úpravu problematiky Člověk a svět práce v RVP ZV na podporu polytechnického vzdělávání a rozvoje podnikavosti na druhém stupni základní školy. Z tohoto důvodu námi předložené návrhy na inovaci této vzdělávací oblasti se týkají vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. Vzdělávací obsah je zde rozdělen do osmi tematických okruhů. Tematický okruh Svět práce je povinný a z ostatních si školy vybírají alespoň jeden podle svých podmínek a pedagogických záměrů. V ostatních vzdělávacích oborech a průřezových tématech RVP ZV nebyly v rámci námi provedených šetření, analýz, či shromážděných podnětů identifikovány zásadní náměty na inovaci jejich obsahu."


6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Má-li být změna rámcového vzdělávacího programu inovací, to jest zdokonalením, pak se pytlici přimlouvají za nejméně jednu hodinu informatky v každém ročníku.
Lépe však hodiny dvě.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Dost!!!!
Jestliže se RVP má inovovat, tak sakum prdum celý.
Takhle si pořád do toho každý jen přidává,co se mu právě hodí.
jenže ono to chce celkovou revoluci.

mirek vaněk řekl(a)...

Ta firma Trexima dělá skoro vše. Komupak patří, že má takovou důvěru?
Ten výčet použité literatury je opravdu impozantní:-)

Jako učitel vidím v RVP ZŠ těžké nedostatky. A ještě větší v realizaci jako kantor na učilišti při posuzování nejslabších produktů základního vzdělávání.
První úpravvou by mělo být vyházení obecných frází(např. "dlouhodobě pracovat na posílení prestiže učitelské profese" aj.) a druhým konkretizace výstupů(místo "formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav" by mi stačilo " vyřeší správně lineární rovnici bez lomených výrazů").

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jestliže se RVP má inovovat, tak sakum prdum celý.

V tomto případě se jako jediná smysluplná inovace jeví zrušení ervépé komplet.
Tisíc zbytečných řečí, hromada zbožných přání, kterých se stejně nikdo nedrží.
Pytlici ale nabádájí k nejvyšší možné obezřetnosti, aby případného zvratu nezneužili všelijací živlové, aby se nedejbože zpátky nevrátilo naplňování obsahu slov 'učit se', 'umět' a 'znát'. Kam bychom to přišli? Zkompetentňovací šmrdlačka je bóžííí...

Ygrain řekl(a)...

"'učit se', 'umět' a 'znát'."
Svatá trojice. Amen.

poste.restante řekl(a)...

Budu se opakovat:
Ctrl + A
Delete

Okomentovat