26.6.17

MŠMT: Učitelé si zaslouží podporu své profese

 • Kariérní řád, o kterém bude opakovaně rozhodovat Poslanecká sněmovna, představuje ze strany odborné veřejnosti v dosavadní historii nejvíce podporovaný návrh profesní podpory učitelů.
 • MŠMT za účelem jeho realizace již zajistilo rozpočtové krytí, a to jak v roce 2017, tak i 2018. Celkem se jedná o 2,2 miliardy korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zajištění příplatků pro učitele (třídní, uvádějící učitele a učitele vykonávající specializované činnosti) a vzdělávání začínajících učitelů.
 • Předkládaný návrh představuje ucelený systém profesní podpory, zahrnující zakotvení tzv. uvádějícího učitele, zlepšení postavení třídních učitelů, nebo zavedení metodických kabinetů.
 • MŠMT souběžně s přípravou kariérního řádu pracovalo na dalších opatřeních vedoucích k podpoře učitelů. Došlo ke změně profilu absolventa pedagogických fakult a probíhá změna akreditace studijních programů na těchto fakultách.
 • Financujeme lépe přípravu budoucích učitelů na pedagogických fakultách.

Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ) „přípravu kariérního řádu učitelů vždy podporovala zejména z důvodu posílení motivace učitelů k dalšímu vzdělávání a také proto, že by s tím bylo spojeno finanční ohodnocení. AŘZŠ měla od samého začátku zastoupení v pracovních skupinách, které kariérní řád i standart učitele řešily. Ačkoliv má Rada AŘZŠ k takto navrženému kariérnímu řádu některé výhrady, nedomnívá se, že by to měl být důvod k nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb. Ta ostatně přináší i řadu pozitivních změn, které by mohly pomoci kvalitnějšímu řízení škol, jejich lepšímu personálnímu zabezpečení a tím i zkvalitňování práce škol.“
 • Kariérnímu řádu bylo vytknuto, že údajně vznikal netransparentně („za zády učitelů“) – pravý opak je pravdou.
 • Výsledná podoba kariérního řádu je společným dílem odborníků z praxe, učitelů a ředitelů škol, odborné veřejnosti a zástupců z řad akademické obce.
 • V letech 2015 – 2016 fungovala pracovní skupina určená k zapracování připomínek z praxe složená ze zástupců všech zúčastněných.
 • Ministryně i její spolupracovníci se během uplynulých dvou let účastnili mnoha jednání s tisíci učitelů z jednotlivých regionů. MŠMT zavedlo zpravodaj distribuovaný do všech škol, jehož prostřednictvím pravidelně informovalo učitele mimo jiné o přípravě předkládané novely.
 • Kariérní řád byl i tématem dvou velkých odborných konferencí „ŠKOLA PRO BUDOUCNOST, BUDOUCNOST PRO ŠKOLU“ pořádaných MŠMT v Poslanecké sněmovně v letech 2015 a 2016, kterých se zúčastnili zástupci pedagogické veřejnosti. Konference byly zároveň on-line přenášeny a jejich záznam je dostupný na portále youtube.com na kanále Konference MŠMT.
 • Jen v roce 2017 proběhly následující diskuse:
  06. 2. 2017 – kulatý stůl s učiteli v Brně, Benešově;

  27. 1. 2017 – diskusní setkání s řediteli a učiteli ZŠ a SŠ Kraje Vysočina;

  20. 2. 2017 – seminář pro pedagogickou veřejnost v Českých Budějovicích;

  19. 4. 2017 – seminář pro pedagogickou veřejnost Krajského centra vzdělávání a JŠ Plzeň

  09. 5. 2017 – semináře Vzdělávacího institutu Středočeského kraje - Seč a Nesuchyně (22. 5. 2017).
 • Celý kariérní řád se tak přizpůsobil požadavkům učitelů z praxe. Příprava kariérního řádu byla pravidelně projednávána na jednáních platformy Comenius a pracovního týmu RHSD (tripartity) pro vzdělávání a lidské zdroje.
 • Během přípravy kariérního řádu také probíhaly diskuse s Asociací děkanů pedagogických fakult, Asociací pedagogů základního školství ZŠ, Asociací předškolní výchovy, Asociací ředitelů gymnázií ČR, Asociací ředitelů základních škol ČR, Unií školských asociací – CZESHA, Asociací obchodních akademií, Asociací středních průmyslových škol, Sdružením učňovských zařízení, Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství, Eduin, Svazem průmyslu a dopravy, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a dalšími.

Mýty o kariérním řádu:

Před hlasováním o kariérním řádu v Senátu se na internetu a v tisku začalo objevovat množství nepřesných, zavádějících a často i nepravdivých informací.

Hodnocení začínajícího učitele bude administrativně náročné.
Nebude! Tento úkon bude zcela v gesci ředitelů škol a není důvod si myslet, že si budou přidělávat práci a administrativu.

Učitelé si postupem do třetího kariérního stupně polepší o příplatek 3000 Kč.
Učitel si polepší o cca 5000 Kč na platu. Těchto cca 5000 Kč v sobě zahrnuje příplatek ve výši 3 000 Kč, který bude stanoven přímo v zákoníku práce, a dále pak urychlení postupu v platových stupních příslušné platové třídy, do které bude učitel zařazen; tato složka tzv. atestačního příplatku bude pravidelně valorizována v návaznosti na zvyšování platových tarifů ve veřejných službách a správě.

Všem začínajícím učitelům klesne po zavedení kariérního řádu plat.
Naopak, učitel, který úspěšně postoupí do druhého kariérního stupně, nejpozději v tomto okamžiku musí získat 9. nebo 12. platovou třídu, pokud v ní už není zařazen. V atestačním řízení se prokázala připravenost učitele vykonávat plnohodnotnou práci učitele.

Kariérní systém přinese v prvních letech benefity jen malému zlomku učitelů.
Kariérní systém učitelů začne nabíhat zavedením zvýšené podpory začínajících učitelů. Současně však dojde k významným změnám v odměňování i ostatních učitelů – bude zaveden specializační příplatek pro výchovné poradce, příplatek pro uvádějící učitele a zvýší se příplatek za třídnictví. Dojde i ke zlepšení pracovních podmínek odborníků školních poradenských pracovišť – jim se sníží rozsah přímé pedagogické činnosti. Tyto pozitivní změny pocítí široká skupina učitelů – jen třídních učitelů je přes 50 tisíc.

Učitelům nebudou uznána žádná školení, která dosud absolvovali.
Naopak, budou jim uznána všechna předchozí školení a všechny profesní aktivity, které zahrnou do svých portfolií.

Učitelé se budou muset školit pouze v instituci zřízené MŠMT.
Učitelé se budou moci školit, kdekoliv se jim zachce (tak jako podle pravidel akreditace doposud). A navíc získají možnost sdílet praxi prostřednictvím sítě metodických kabinetů.

Z legislativního hlediska je zákon neúplný, protože ho nedoprovází texty prováděcích právních předpisů (celkem by jich mělo být osm).
Teze prováděcích předpisů (které jsou pouze čtyři) jsou obsaženy již ve vládním návrhu novely zákona, který vláda předložila Poslanecké sněmovně - ta jej projednává jako sněmovní tisk 959.

Kromě výše uvedených nepravd se zároveň šíří řada manipulativních výroků:

 • Je manipulativní dovozovat z programového prohlášení vlády, že zaváděný kariérní řád má všem učitelům zvyšovat platy. Platy učitelů zvyšuje vláda navyšováním stupnic platových tarifů – naposledy tomu tak bylo od 1. září 2016. Zaváděný kariérní řád učitelů cílí na podporu profesního rozvoje učitelů a jeho motivující ohodnocení.
 • Je manipulativní prezentovat různé příplatky jako nedostatečné (za třídnictví, za specializovanou činnost, za atestaci) a demonstrativně požadovat jejich zvýšení bez ohledu na možnosti státního rozpočtu a stávající platové předpisy.
 • Je manipulativní požadovat plošné snížení přímé pedagogické činnosti pro všechny specializované činnosti bez ohledu na jejich rozdílnou povahu a časové nároky, nehledě na finanční náklady takového kroku.
 • Je manipulativní prezentovat adaptační období či třetí kariérní stupeň jako demotivující bez prezentace argumentů. Naopak, je motivační, když stát začínajícím učitelům garantuje financování jejich kariérní podpory při vstupu do profese. Pro samostatné učitele je motivující, že mají perspektivu profesního růstu a lepšího finančního ohodnocení. Současní učitelé jsou automaticky zařazeni do druhého kariérního stupně, aby nemuseli absolvovat zbytečná přezkoušení. Předpokládá se, že jsou kompetentní, samostatní učitelé.

20 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pěkný článek. Ani slovo o blbnutí s kariérními stupni a atestacemi. Proč je tedy ze zákona nevynechat???

V. řekl(a)...

Volby. Jedine volby je muzou z Karmelitske vyhnat...

Jarmila Smejkalová řekl(a)...

Pořád a pořád omílají to samé :/
Oni se snad opravdu dpmnívají, že nemáme mozek!

Petr Pan řekl(a)...

Stávka. Pomůže jedině stávka. Od mateřinek po vysoké školy. A natvrdo, bez hlídání žáků a dětí. Rodiče žáků to pochopí, chtějí kvalitní učitele pro své děti. Možná, že někteří z nás pak po narovnání platu neobstojí v konkurenci nové krve, ale my taky přece chceme to nejlepší pro naše děti a vnoučata.

beltine řekl(a)...

Zvláštní je, že upozornění na dané akce nikde nejsou ani na stránkách MŠMT ani na stránkách paní Valachové (prázdný kalendář) ani na jejím Facebookovém profilu. Třeba kulatý stůl v Brně 9:00-12:00 mohlo navštívit opravdu málo pedagogů a vzhledem k počtu zhlédnutí na YouTube asi 30 duší se asi informace moc mezi veřejnost nedostala.. Proč? Další věc zakázané komentáře, také asi neprospívají veřejné diskusi na dané téma.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Napr. Comenius byl zcela donedavna lepe utajena organizace, nez svobodni zednari. Vzpominam si, jak jsme s panem Wagnerem krizovali net a marne zjistovali jakekoli informace.
Nejvice akci se kona dopoledne- kdy vsichni ucitele nemaji na praci nic, jen jezdit po setkanich.
Chaba argumentace o lzich. Neco podobneho jsem si vcera cetla z pera ministra. Take mimo misu. Proc musi ucitel mit funkci, aby mu pridali? Proc budeme cekat x let na prvni mozne prihlaseni k atestaci? Inkluze byla spustena hned. Proc nejde, aby se do tretiho stupne prihlasilo treba 50 000 ucitelu, proc kvoty?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Proc budeme cekat x let na prvni mozne prihlaseni k atestaci?

Pytlici se těšili, že to stihnou ještě do důchodu. Aby alespoň sami sobě osvědčili kvalitu svojí práce. Že by se tak nějak důstojně rozloučili s celoživotní profesní dráhou. Tak nic... Budou se tedy alespoň po večerech mazlit se svým jalově zplanělým portfóliem.

Petr řekl(a)...

A vy mate?

Petr řekl(a)...

Protoze nadprumerne kvalitnich ucitelu v teto zemi sotva bude tretina.

Petr řekl(a)...

Uznavam, ze ucitele maji velmi nizke platy a ze v idealnim svete by mely byt vyssi. Na druhou stranu nezijeme v idealnim svete a rozpoctova kapitola skolstvi se bude cim dal vic dostavat pod tlak konkurujicich verejnych vydaju (penze,zdravotnictvi, socialni system, mozna i obrana). Ucitele bohuzel tomuto scenari dosti vyznamne napomahaji svymi paranoidnimi vylevy a vecnym skuhranim. Stat tezko muze vyznamne pridat profesni skupine, ktera pevne zakopana v konzervativnich pozicich odmita jakkoli zmenit navykle vzorce chovani nebo aspon uznat jako fakt, ze svet se proste meni a sneni o cestach zpet je jen neproduktivni dusevni samohana. Myslite, ze s takovou retorikou v zadech muze jakykoli ministr presvedcit spolecnost, aby do skolstvi sypala vyznamne vic?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Petr- ooooo dalsi velky myslitel co vi, ze pricinou marasmu jsou zakopani ucitele. A vy jste dosud delal co? Jen tak pro priklad, abychom se od vas poucili z krizoveho vyvoje.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ty máš dobře nakoupeno, Petře.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aspon uznat jako fakt, ze svet se proste meni

Svět se mění od jaktěživa. Především tupých chrličů pitomostí přibývá na kvadrát.

pratavetra řekl(a)...

Ten Petr, to je Pavlík z MŠMT? Nechejte se, milý pane, zaměstnat ve školství a rád využijete zkušební doby, abyste mohl utéct.

Petr řekl(a)...

Znam docela duverne uvazovani (nebo prinejmensim argumentaci) statni spravy, samosprav, zamestnavatelu a ruznych expertu (i "expertu"), relativne dobre snad i ruznych skolskych asociaci a ucitelu, zdaleka nejmene rodicu a zaku. V tom mnozstvi casto uplne protichudnych zajmu se tezko hledaji spolecna vychodiska. A fakt si neumim predstavit, jak by v tehle konstelaci mohlo opravdu vyznamne poskocit financovani skolstvi, pokud ucitele nenabidnou spolecnosti nejaky silny duvod a pozitivni plan. Silny duvod fakt neni srovnani napric OECD, to sice muze byt dobry podpurny argument, ale samo o sobe je to slabe. Vysvetlete spolecnosti, proc ma do skolstvi pridat. Ve vsi ucte, nikoho moc netrapi ze mate malo, to ma u nas kdekdo. Srovnani s prumerem vysokoskolsky vzdelane populace vychazi pro ucitele nedobre v rade statu, nejen u nas. Chcete pridat vic nez par mizernych procent? Budete muset jasne rict, co za to nabizite spolecnosti n.a.v.i.c. oproti s.o.u.c.a.s.n.e.m.u stavu. Jinak na to rovnou zapomente. Stare krivdy nikoho nedojmou. O udajnem kolapsu skolstvi dnes mluvi kdekdo, ale z hlediska spolecenskych funkci, ktere skolstvi plni, tu skoro problemy nemame. Drtiva vetsina lidi dokonci nejakou formu stredniho vzdelani a praci snadbo sezenou. Na vysoke skoly vstupuji dve tretiny populacniho rocniku, skoro tri ctvrtiny z nich drive ci pozdeji neco uspesne vystuduje, praci nakonec najdou taky vsichni a moc jim ani nevadi, ze je to mimo obor nebo na pozicich spise pro stredoskolaky. Neresime tu hroziva cisla gravidity teenagerek jako v Britanii, nemame problem s radikalizaci casti mladeze jako ve Francii, nerozeviraji se tu tak otresne nuzky mezi vzdelavanim deti z chudych a bohatych rodin jako v USA. Par hyperprogresivnich rodicu nespokojenych s verejnym skolstvim si zalozi soukromou skolu, ale v zasade jsou vsichni tak nejak spokojeni. V ocich verejnosti neni duvod to nejak vyznamne reformovat, a tudiz ani pridavat ucitelum.

V. řekl(a)...

A fakt si neumim predstavit, jak by v tehle konstelaci mohlo opravdu vyznamne poskocit financovani skolstvi

Ale velmi lehce. Snížením počtu úředníků MŠMT na čtvrtinu, zrušením NIDV a podobných zbytečných organizací, nevyváděním peněz z rozpočtu školství do nejrůznějších "podpůrných" organizací, výzkumných ústavů a neziskovek, ...

Petr řekl(a)...

Vyfnukat si muzete zas jen nejake paberkovne. Reknete dostatecne sebevedome, co udelate pro tuhle zem a ministerstvo to nebude muset vymyslet (zpravidla v mizerne kvalite) za vas a schovavat to za hladovou zed typu karierniho radu. Tim aspon muze ministr zamavat na ministerstvu financi, az bude o ty miliardy navic zadat. Neni to nic moc, ale porad je to pro vyjednavani lepsi nez nic.

V. řekl(a)...

Reknete dostatecne sebevedome, co udelate pro tuhle zem

Vyzeneme z MSMT Stecha a jemu podobne. To by tehle zemi hodne pomohlo.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vyfnukat si muzete zas jen nejake paberkovne.

Pytlici nefňukají. Pytlici to mají zásadně v paži. A poměrně slušně se baví.
Se nám tu zase vyloupl doveda, co to má řádně ošéfováno a rozoumky káže.
Se vyzná, prostěěě! Stačilo pár let hrbit hřbet, a lézti kdekomu do zadku.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Vite Petre, co by uplne stacilo ?????
Kdyba od noveho skolniho roku naprosto vsichni ucitele zacali delat pouze to, co maji delat. Ani prd navic! A samozrejme, aby prestali i ze svych trapnych platu sponzorovat skoly.
TO BYSTE vazne koukal!!!!!
To by se ministerstvo hoooodne divilo!!!!!!
Bezte si vylejvat vase frustrace jinam. Me je z podobnych lidi soufl.

Okomentovat