16.6.17

MŠMT kašle na požadavky škol na financování nepedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatořích a VOŠ

V průzkumu školy uvedly, že by se měl počet nepedagogických pracovníků zvýšit o 29 % na středních školách a o 48 % na základních školách. Ministerstvo školství v rámci změny financování regionálního školství může údajně zvýšit počet o 5 % u středních škol a o 10 % u základních.

Přinášíme zápis z jednání pracovní skupiny pro reformu financování regionálního školství:

Závěry jednání pracovní skupiny pro reformu financování RgŠ (financování nepedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatořích a VOŠ) dne 30. 5. 2017


Přítomni: 
PaedDr. Věra Jakoubková (APV), Mgr. Pravoslav Němeček (AŘZŠ ČR), PhDr. Renata Schejbalová (AŘG ČR), Ing. Jiří Zajíček (CZESHA), Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D. (SUZ ČR), Ak. mal. Bohumír Gemrot (umělecké školy), Ing. Bc. Ivana Drážďanská (VOŠ), Mgr. František Dobšík (ČMOSPŠ)

Za MŠMT:
Odbor financování RgŠa PŘO: Ing. Miroslava Večeřová, Ing. Vlastimil Finke, Mgr. Lenka Cahová Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání: Mgr. Martina Landová, Mgr, BC. Jana Vinterová

1. Shrnutí výsledků analýz dat získaných z model úvazků nepedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatořích a VOŠ

- Na základě analýzy získaných dat byla zjištěna vysoká potřeba navýšení počtu úvazků. Největší potřeba navýšení úvazků nepedagogů je v základních školách a nejmenší ve středních školách. Požadovaný počet nepedagogů není však možné navýšit okamžitě, ale v postupném náběhu S horizontem do roku 2021.

- Hlavní důvody potřeby navýšení počtu nepedagogů ve školách jsou:

  • v mateřských a základních školách je to navýšení v souvislosti s právní subjektivitou danou školským zákonem v roce 2003, 
  • navýšil se objem administrativních prací (nejen v resortu školství, samosprávou, ale v jiných oblastech státní správy a samosprávy, které měly dopad do školství).

2. Cíle MŠMT v oblasti nepedagogické práce

- 1. fáze:

Nahrazení financování na žáka systémem financování na ředitelství, další pracoviště a třídu - bude realizováno od 1. 1. 2019 změnou financování RgŠ ÚSC. V rámci této změny je možné promítnout navýšení počtu nepedagogů u MŠ a ZŠ max. do 10 % (právní subjektivita, zvýšená administrativa) a u SS max. do 5 % (Zvysenä administrativa). Zohlednění dalších nepedagogických pozic v rámci OPVVV (např. chůvy, zapojení ICT technika)

- Další fáze (2. + případně 3. fáze)

Vytvoření a schválení minimálního personálního standardu pro nepedagogickou práci jako právního dokumentu.

Závěry jednání:

Účastníci souhlasí s představenými cíli MŠMT.

MŠMT provede analýzu struktury pracovních pozic a jejich finanční ohodnocení.

Příloha: Model financování nepedagogických pracovníků – prezentace

V Praze dne 30. května 2017

Zapsala: Mgr. Lenka Cahová
Souhlasí. Ing. Miroslava Večeřová
Schválila: RNDr. Zuzana Matušková


Podle zdroje obeznámeného s průběhem jednání neodpovídá tvrzení ze zápisu "Účastníci souhlasí s představenými cíli MŠMT." pravdě.Žádné komentáře:

Okomentovat