21.6.17

Ministerstvo školství spustilo soutěž na sociální síti Facebook v rozporu s jejími pravidly

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnil pravidla soutěže na sociální síti Facebook: "Označ stránku OP VVV jako TO SE MI LÍBÍ a vyhraj". Bohužel si tvůrci této soutěže nepřečetli pravidla sociální sítě Facebook a mají také zřejmě problémy s pravopisem...


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání má stránku na sociální síti Facebook a soutěž má podle publikovaných pravidel zvýšit jeho sledovanost: "Cílem navrhované soutěže je podpořit lepší sledovanost Facebookového profilu OP VVV (FB OP VVV)."

Bohužel si tvůrci této soutěže nepřečetli pravidla sociální sítě Facebook, kde je kromě jiného uvedeno:

E.    Propagační akce
1. Pokud Facebook používáte ke komunikaci nebo správě propagačních akcí (např. soutěží či loterií), nesete odpovědnost za jejich legální průběh, zejména za:
a.   Oficiální pravidla;
b.   Podmínky nabídky a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště); a
c.   Dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se na propagační akce a všechny udělované výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení).
2. Propagační akce na Facebooku musí obsahovat:
a.   Prohlášení o kompletním osvobození společnosti Facebook od závazků každým účastníkem.
b.   Prohlášení, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Formální prohlášení dle bodů E. 2 a. a b. v pravidlech MŠMT neuvedlo.
Žádné komentáře:

Okomentovat