12.6.17

Kdopak nám to tady uráží senátory?

V pořadu České televize 90’ ČT24 v doprovodném chatu odpovídal František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství na otázku: „Jak hodnotíte argumenty, na základě kterých senátoři vrátili kariérní řád do dolní sněmovny? Není kariérní řád důležitý z hlediska motivace učitelů? Proč by nemohly být definovány 3 kompetenční stupně, ve kterých by se mohli učitelé posouvat v kariéře?“ takto: „Měl jsem možnost se zúčastnit celé čtyři hodiny debaty senátorů nad KŘ a občas jsem byl velmi překvapen, že stačí kvalifikace "chodil jsem do školy a tak tomu rozumím".“


Opomiňme, že František Dobšík neodpovídá na položené otázky. Pokud se ale podíváme do stenoprotokolu jednání Senátu, zjistíme, kdo o kariérním řádu debatoval, vybíráme ty, kteří ho kritizovali:

Senátor Jiří Růžička: Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oboru tělesná výchova – český jazyk a literatura. Od roku 1978 učí na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde je od roku 1990 ředitelem.

Senátor Michael Canov: Vystudoval Univerzitu Pardubice, Fakultu chemicko-technologickou (získal titul Ing.). Vzdělání si rozšířil pedagogickým studiem pro inženýry na Výzkumném ústavu inženýrského studia ČVUT v Praze a učitelstvím fyziky a matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Později začal učit chemii, fyziku a matematiku na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické Jeronýmova v Liberci, kde i při své funkci starosty působí na částečný úvazek.

Senátor Miloš Vystrčil: Vystudoval Masarykovu Univerzitu v Brně, přírodovědeckou fakultu, obor matematika – fyzika, má titul RNDr. Pracoval nejprve jako učitel a zástupce ředitele na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči, starosta města Telče, hejtman kraje Vysočina, poté jako středoškolský učitel na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole v Telči a dosud je akademickým pracovníkem na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Senátor Jaroslav Větrovský: V projevu na jednání uvedl: "Pracoval jsem čtyři roky jako řadový učitel, šest let jako ředitel školy a dále mám tu čest vidět do školství z pozice zřizovatele."

Senátor Zdeněk Papoušek: Vystudoval sociologii. Polovinu svého života věnoval sociální práci: 20 let ve Fondu ohrožených dětí a 7 let práce s propuštěnými vězni. Třetinu života strávil na středních školách jako učitel: 13 let na Biskupském gymnáziu v Brně a 5 let na Církevní střední zdravotnické škole v Brně. Vyučuji společenské vědy – Psychologii, sociologii, politologii, právo, ekonomii a filosofii.

Senátor Petr Holeček: Vystudoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem češtinu a historii. Dlouhá léta učil na kralupské základní škole.

Senátor Václav Homolka: Vystudoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem učitelství pro ZŠ (2. stupeň), dále na PedF UK Praha postgraduální studium učitel pro střední školy, aprobace Čj - On, dále na PedF Ústí n. L. získal titul PaedDr. (doktor pedagogiky). Dvanáct let pracoval na SOU strojírenské Klášterec nad Ohří jako učitel a zástupce ředitele.

Senátor Pavel Štohl: Absolvoval na VŠE Praha obor Učitelství ekonomických předmětů, pracoval jako Učitel na obchodní akademii a na pomaturitním studiu, od roku 2005 je prorektorem pro studium a rozvoj na SVŠE Znojmo.

Senátorka Zdeňka Hamousová: Starostka města Žatce, působí jako speciální pedagožka, v minulosti vyučovala na základní škole, v letech 1997–2010 byla ředitelkou Základní školy praktické v Žatci.

Senátor Luděk Jeništa: Vystudoval pedagogickou fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n./Labem - obory učitelství I. stupeň a speciální tělesná výchova. Pracoval jako učitel a ředitel na ZŠ Vlašim, nyní je starostou města Vlašim.
2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

občas jsem byl velmi překvapen, že stačí kvalifikace "chodil jsem do školy a tak tomu rozumím"

Ale jaképak urážky?
Vždyť všichni jmenovaní řečníci do školy chodili, a někteří pořád ještě docházejí.
Překvapivé je, že to předsedu školských odborů tak nějak překvapuje.
Za povšimnutí stojí spíš fakt, kolik jich už školství opustilo, a nebo mají nakročeno.

V. řekl(a)...

Mgr. Fr. Dobšík:
Profesní kariéra: několik let učil výtvarnou výchovu na základní škole. Je profesionálním odborářem, byl předsedou oblastní rady OS pro Brno-město a také místopředsedou ČMOS. Od května 2003 stojí v čele školských odborů.

Funkce ve statutárních orgánech společností: podle Obchodního rejstříku je jednatelem společnosti Dictum a Českomoravské vzdělávací, s. r. o., kterou zřizuje odborový svaz.

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/predsedou-skolskych-odboru-znovu-zvolen-dobsik.html
(6.5.2011)

Okomentovat