2.6.17

Kdopak nám to vypráví pohádky o atestačním poplatku? (AKTUALIZOVÁNO)

V souvislosti s kariérním řádem učitelů se diskutovalo o poplatku za atestační řízení pro třetí kariérní stupeň a o administrativní zátěži celého procesu atestací. O výši poplatku za atestační řízení se k odborné veřejnosti dostalo několik velmi rozdílných informací. První z nich vycházela z výstupů projektu NIDV Kariérní systém, který byl ukončen v roce 2015, kde se psalo o výši 12000 Kč a byla označena jako přiměřená vzhledem k následným benefitům. Ministryně Valachová označila při obhajobě kariérního řádu v Senátu výstupy projektu za špatné a nepoužitelné a právě částku 12000 Kč v nové verzi označila jako lživý argument kritiků. Ti ale čerpali z důvodové zprávy k novele, kterou MŠMT poskytlo při projednávání poslanecké sněmovně.
 

Podívejme se do důvodové zprávy, kde nyly navrženy tři varianty výše atestačního poplatku, Nulová varianta nebyla doporučena:

Úhrada za atestační řízení nebude stanovena. Náklady spojené s atestačním řízením budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato varianta neplní účel zvýšení motivace a odpovědnosti účastníků atestačního řízení a znamená negativní dopad na finanční prostředky státního rozpočtu.

Další navržená varianta předpokládala plnou úhradu žadatelem:

Atestační řízení pro třetí kariérní stupeň je předmětem úhrady. Výše úhrady bude stanovena vyhláškou. Úhrada je příjmem organizace pověřené zabezpečováním atestačních řízení a odpovídá plné výši nákladů spojených s atestačním řízením. Tato varianta nebude znamenat nutnost pokrýt finanční dopady ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bude naplněn účel úhrady – zvýšení motivace a odpovědnosti účastníků atestačního řízení.

Tato varianta se jeví jako nejvhodnější v případě, že úspěch u atestačního řízení a s ním spojený postup do vyššího kariérního stupně bude doprovázen zlepšeným odměňováním. Z hlediska předpokládaných dopadů na státní rozpočet je tato varianta výhodná, neboť nepředpokládá nutnost pokrýt náklady atestačního řízení – ani zčásti – z prostředků státního rozpočtu.

Náklady byly vyčísleny v následující tabulce:


Podělením celkových nákladů počtem atestací v prvním roce dostaneme částku 11707 Kč.

V materiálu Teze vyhlášky o atestačním řízení v kariérním systému učitelů, který byl předložen až těsně před třetím čtením novely ve sněmovně, není výše poplatku za atestaci uvedena vůbec:


Zcela odlišnou výši poplatku za atestaci 500 Kč uvedla Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT, v odpovědi pro listopadovou konferenci Školství 2017:


O výši 500 Kč informovala ministryně školství při projednávání novely i senátory ve školském výboru.

Gól do vlastní ministerské branky střelil NIDV, když na novém webu KarieraUcitelu.cz uvedl v sekci časté dotazy částku 5000 Kč:


To je zatím poslední slovo z ministerských dílen...

AKTUALIZACE: Obsah sekce otázky a odpovědi na webu KarieraUcitelu.cz byl dnes ráno smazán:

4 komentáře:

V. řekl(a)...

Typické. Levá ruka neví, co dělá ta ještě více levá...

Fanda Moudry řekl(a)...

A u KŘ v budoucnosti bude platit jediné. Kde na to vzít. Navíc se předpokládá, že na škole bude "připuštěno" k atestačnímu řízení "vynikající učitel" minimální množství učitelů. Na každé škole tak 2-3 a to podle velikosti školy. Kdo si myslí, že to získá většina, si lže do vlastní kapsy.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, že pohádky se vypráví nejen o atestačním řízení. A je to smutné, protože ty opravdové mám ráda.

CatCatherine25 řekl(a)...

Toho "vynikajícího" učitele nebudou mít ostatní učitelé asi moc rádi a budou se zájmem sledovat jeho "vynikající" výkony.

Okomentovat