7.6.17

Jaroslava Simonová: Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů

Přes poměrně velké množství prací, které se v mezinárodním kontextu věnovaly zkoumání rodičovských preferencí, neexistuje univerzální shoda na tom, co je pro rodiče při výběru školy nejdůležitější. Obvykle si rodiče cení výsledků vzdělávání, socioekonomického složení žáků, možnosti komunikace a zapojení do života školy nebo tříd s menším počtem žáků, sdílených hodnot a stylu výuky. Cílem stati je popsat charakteristiky dobré školy z pohledu českých rodičů s využitím dat získaných v longitudinálním šetření CLoSE od reprezentativního vzorku 2008 rodičů dětí v předškolním věku, a to pomocí obsahové analýzy a deskriptivních statistik, a porovnat informace zjištěné metodou otevřeného a uzavřeného dotazování. Rodiče očekávají, že škola bude poskytovat jim a jejich dětem individualizovaný přístup orientovaný nejenom na dobré vzdělávací výsledky, ale především na co nejlepší kvalitu života, a umožní jim podílet se na utváření podoby školního vzdělávání svých dětí.
Zdroj: Pedagogická orientace, 2017, roč. 27, č. 1, s. 136–159

Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

4 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

"Cílem stati je popsat charakteristiky dobré školy z pohledu českých rodičů s využitím dat získaných v longitudinálním šetření CLoSE od reprezentativního vzorku 2008 rodičů dětí v předškolním věku..."

Navrhuji výzkum na reprezentativním vzorku učitelů co očekávají od penze. Třeba to bude stejně podnětné a důležité.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Z pohledu rodičů by se mělo začít charakteisrikou dobrých dětí. Co od nich očekávají. Pak by se mělo pokračovat charakteristikou dobrých partnerů, spoluobčanů a spolupracovníků. A dále charakteristikou lékařů, právníků, projektantů, stavitelů, poskytovatelů služeb, obchodníků, scénaristů, manažerů, politiků a odborníků na kdeco. Skočit by se mohlo šetření, jak by k naplnění těch dobrot mohla přispět škola. Tedy charakteristikou ředitelů škol, a v neposlední řadě i učitelů, asistentů a průvodců.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pardon
'Skončit by se mohlo šetřením...'

krtek řekl(a)...

Jak překvapivé - jako V+S kreslený vtip o králících, kdy na dotaz "Jací jsou králíci?" králík odpovídá: "Králíci jsou ..."
To snad ani nestojí za zveřejnění. Natož za komentář ;-)

Okomentovat