1.6.17

Janek Wagner: Kdopak nám to tady neříká pravdu o školských odborech?

Při projednávání novely zákon o pedagogických pracovnících v Senátu 31. května 2017 padla opakovaně zmínka o roli a významu školských odborů. Někteří senátoři školské odbory vyzdvihovali, jiní o jejich roli mluvili velmi skepticky. Pokusím se některé výroky uvést na pravou míru.

Participaci na tvorbě kariérního řádu a poté souhlas školských odborů s jeho zněním zmínila nejprve ministryně školství Kateřina Valachová. Poté senátor Miroslav Nenutil přečetl plénu tiskovou zprávu školských odborů. Na jeho vystoupení reagoval senátor Jiří Růžička: "Poslední moje poznámka se týká toho, co tady pan senátor Nenutil, vaším prostřednictvím, paní předsedající, zmínil. A to je jaksi vyzdvižená podpora odborů. Podpora odborů. Já jsem učinil dotaz ne jako Jiří Růžička, ale dotaz jako místopředseda výboru pro vzdělávání, kolik odbory ve školství zastupují učitelů. Učinil jsem dotaz, oficiální, písemný. Dostal jsem odpověď, že mně do toho nic není. Sice to nenapsali, že mi do toho nic není, ale napsali, že nejsou povinni mi tuto informaci sdělovat a že mně ji nesdělí. Tak pro mě tato instituce nepředstavuje příliš důvěryhodný zdroj podpory tomuto zákonu."

Senátor Miroslav Nenutil na vystoupení senátora Růžičky reagovat takto: "Asi žádný odborový svaz vám z pochopitelných důvodů neřekne, kolik má členů. Řekněme, že já jsem se v této organizaci dlouho pohyboval a mohu vás ubezpečit, že zatímco iniciátoři tzv. pedagogické komory mají řádově v tisících podpisy různých lidí, tak já vám garantuji, že školské odbory mají řádově desetitisíce skutečných pedagogických pracovníků." K němu se v závěru obecné rozpravy přidal i předseda Senátu Milan Štěch, který byl od roku 2002 do roku 2010 předsedou odborové centrály ČMKOS: "Takže já v každém případě, byť znovu říkám, nejsem odborník, já velmi respektuji stanovisko odborů, protože jak tady zaznívalo, jestli jsou dostatečně reprezentativní, není tady nikdo ve školství, pane senátore, prostřednictvím řídícího, reprezentativnější, než jsou školské odbory v oblasti školství. To vám naprosto garantuji a myslím si, že mají stabilní členskou základnu a že samozřejmě nemusí každý s jejich postoji souhlasit. Ale nakonec, co víme, tak tyto odbory vždy bojovaly za dobrou věc a vesměs byly politickými stranami napříč politického spektra respektovány a do značné míry i jejich názory brány v potaz."

O sdělení počtu členů školských odborů, tedy přesněji Českomoravského odborového svazu pracovníků školství jsem opakovaně žádal. Na přímou otázku mi v rozhovoru před několika lety odpověděl předseda školských odborů František Dobšík, že přes dvacet tisíc. Letos na jaře jsem dostal jen neoficiální odpověď, že členů je zhruba osmnáct tisíc a že učitelů z nich není ani polovina.

Z uvedených dvou údajů můžeme vyvodit, že senátor Miroslav Nenutil v rozporu se skutečností uvedl, že ve školských odborech jsou desetitisíce učitelů. Učitelů není v odborech ani jedna desetitisícovka. Stejně se zřejmě zmýlil i předseda Senátu Milan Štěch, protože za poslední tři roky poklesl počet členů školských odborů o desetinu.

Pokud se podíváme do statistik signatářů výzvy senátorům k zamítnutí kariérního řádu, více než sedm tisíc z nich uvedlo, že jsou učitelé, z toho téměř čtyři a půl tisíce učitelů základních škol. Počet signatářů je prakticky srovnatelný s počtem učitelů-členů školských odborů, kterých se přímo na jejich názor zřejmě ani nikdo neptal.

2 komentáře:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Děkuji.

V. řekl(a)...

není tady nikdo ve školství ... reprezentativnější, než jsou školské odbory

Tesat do kamene a pak ho hodit autorovi na nohu.

Okomentovat