9.6.17

Jak připravit mladé lidi na trh práce? Inspirace z Konference Kariérové poradenství - nástroj do školy, do práce i do života

“Tento rok bylo publikováno asi milion knih. A dnes dopoledne (10 hodin ráno) již bylo na Googlu uskutečněno přes 2 miliardy vyhledávání. Deset nejvyhledávanějších profesí za poslední rok před pár lety vůbec neexistovaly. Jak v tomto rychle se měnícím světě připravit děti na trh práce, když vlastně ani nevíme, která povolání budou existovat a která zmizí?” Takto odstartovala Helena Košťálová (EKS) konferenci Kariérového poradenství - nástroj do školy, do práce i do života, která se uskutečnila ve středu 7. června 2017 v Praze. Vystoupili na ní hosté nejen z České republiky, ale také třeba z Dánska a Anglie. Spolu s účastníky se pokusili najít odpověď, jak by mělo kariérové poradenství ve školách vypadat a kde čerpat inspiraci.

Na konferenci se setkali lidé z různých oborů od neziskových organizací, úřadů práce, krajských úřadů a učitelů na školách až po samotné kariérové poradce nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Všechny však spojovala touha po tom dělat dobrou práci a umět mladým lidem pomoci najít povolání, ve kterém se budou cítit spokojení. První blok konference se proto zaměřil na představení dobré praxe ze zahraničí, kde je kariérové poradenství běžnou součástí školní výuky a druhý nabídl praktické workshopy, ve kterých, si účastníci mohli jednotlivé přístupy a metody vyzkoušet na vlastní kůži.

Kariérové poradenství propojené s praxí

Britský pohled na věc přinesla, například Nicky Moore z University v Derby, která prezentovala “Osm kritérií dobrého kariérového poradenství”, které vznikly na základě výzkumu realizovaného v šesti zemích, ve kterých je kariérové poradenství ve školách na špičkové úrovni (např. Kanada či Irsko). Z výzkumu jasně vyplývá, že dobré kariérové poradenství nedělá jedna “magická rada”, ale jde o to poskytovat poradenské služby konzistentně, kontinuálně a na míru potřebám konkrétních studentů. Velmi důležité je také propojování učiva s pracovní praxí a umožnění různé profese si vyzkoušet. Když totiž víte, co přesně dělá například vědec, lépe si představíte, jaké by to pro vás v roli vědce bylo.

Poradenství šité na míru

Další britskou inspirací byla organizace Justice Prince, která představila program “Working Roots”. Tento partnerský a zplnomocňovací přístup ke kariérovému poradenství je založen na zapojování znevýhodněných mladých lidí do komunitní výpomoci v kombinaci se skupinovým poradenstvím. Zcela zásadní myšlenkou tohoto přístupu je, že poradci, učitelé a další experti mnohdy přistupují k mladým lidem s vlastní jasnou představou, co tito lidé potřebují. Praxe nejen v Británii však ukazuje, že tento “expertní přístup” často vede k demotivaci mladých lidí vzdělání či poradenství se účastnit. Poradci a učitelé by proto více měli mladým lidem více naslouchat, zjišťovat jejich názory a výuku i poradenství přizpůsobit jejich potřebám.

Od kariérové volby ke kariérovému učení

Projekt je součístí projektu „Diversity in Career Counselling“, podpořeného Evropskou Unií.
Randi Skovhus, lektorka kariérového poradenství na dánské univerzitě, se s účastníky podělila o výsledky výzkumu mapujícího efektivitu poradenství na školách v Dánsku. Dle této studie se ukazuje, že pokud je kariérové poradenství redukováno na pouhou volbu školy či profese, žáci a studenti nemají zájem se poradenských aktivit účastnit, pokud již tuto volbu udělali. To však vede ke zkreslenému přístupu k volbě povolání - doba, kdy lidé nastoupili do firmy a zůstali zde až do důchodu, je již nenávratně pryč. Žáky a studenty je proto nutné vést k tomu, aby se naučili informace vyhodnocovat průběžně a volbu kariéry nevnímali jako jedno izolované rozhodnutí, ale jako celoživotní proces. A jak uzpůsobit běžné poradenské aktivity tak, aby vedly, namísto jednorázové volby ke kariérovému učení si účastníci mohli vyzkoušet v odpoledním workshopu.

Jak na diagnostiku bez testů

Českou republiku reprezentovala Ivana Šindlerová a Helena Košťálová z organizace EKS, která se zabývá kariérovým poradenstvím už 15 let. Helena zde vedla workshop s názvem Diagnostikou silných stránek prostřednictvím sebereflexe. Právě na něm se účastníci dozvěděli, jak rozvíjet kariérní kompetence u mladých lidí formou zážitkových a hravých aktivit a naučit je tak lépe se rozhodovat o svém dalším směřování.

V samotném závěru konference byla pokřtěna nová kniha určena poradcům z praxe “Rozmanitý svět kariérového poradenství”, která vznikla v rámci mezinárodního projektu EKS. Knihu je možné získat zdarma (info@ekscr.cz).

Pokud jste se na konferenci nestihli podívat a stejně cítíte potřebu dozvědět se o kariérovém poradenství víc, máte možnost přihlásit se na otevřené kurzy. Nově také připravujeme kurzy kariérového poradenství na míru pro školy a všechny novinky budeme průběžně uveřejňovat na našich stránkách www.ekscr.cz.


Konference proběhla díky podpoře projektu Diversity in Career Counselling financovaného Evropskou Unií a organizaci EKS, která se zabývá kariérovým poradenstvím už více než 15 let.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak v tomto rychle se měnícím světě připravit děti na trh práce, když vlastně ani nevíme, která povolání budou existovat a která zmizí?

Pytlici jsou vyloženě fascinování stavem, kdy si sami poradci nevědí rady, a není jim, těm pytlikům, zatím úplně jasné, jestli je to víc k smíchu, a nebo k pláči.
Odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoři, a jak patrno i poradci tápou, a tak se čím dál tím víc uchylují ke klišoidnímu kafemlejkování o měnícím světě a nejasné budoucnosti. Ze všech těch konferencí a kulatostolních dišputací čouhá především úporná snaha o potvrzení pro záchranu lidstva naprosto nezbytné existence právě těch odborníků na vzdělání, kontultantů, auditorů a poradců. Pytlici nechápou, proč se odbornící, když nevědí, co se bude potřebovat byť v blízké budoucnosti, nezeptají lidí z praxe, tedy těch, kteří svému řemeslu doopravdy rozumějí.
Pytlici by se klidně vsadili, že lidí myslících, pracovitých a zodpovědných bude třeba v každé době. Na tom jakým způsobem a na čem se tyto schopnosti a dovednosti budou rozvíjet zase až tak moc nezáleží.
V každém případě je zřejmé, a můžeme na to vzít jed, že profese odborníků na vzdělání, konzultantů, auditorů a poradců nezanikne ani za tisíc let. Hlupci a budižkničemové si budou lehkožití hledat po věčné časy a nikdy jinak.

Okomentovat