15.6.17

Dopis školských odborů k petici učitelů proti kariérnímu řádu

Vážená kolegyně,
vážený kolego,

zástupci Pedagogické komory rozesílají po školách Petici k zamítnutí novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., kterou Senát ČR vrátil s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně ČR. V příloze Vám posíláme stanovisko Předsednictva ČMOS PŠ k této novele. Chtěli bychom upozornit, že nepřijetím novely zákona by mj. nebyly schváleny naše požadavky, o které dlouhou dobu usilujeme (vymezení nadúvazkových hodin – zápočtu hodin dohledu nad žáky při soutěžích, výletech, exkurzích, návštěvách koncertů, divadel apod., jako výkon přímě vyučovací povinnosti, dále pak určení povinnosti pedagogů, pokud jde o přítomnost na pracovišti či zvýšení příplatku za třídnictv).

S přáním hezkého dne

Mgr. Markéta Seidlová
místopředsedkyně ČMOS PŠ


Stanovisko Předsednictva ČMOS PŠ k novele zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.

Z jednání ke kariérnímu řádu, probíhajících v nejrůznějších formách a zahrnujících celé spektrum pedagogických pracovníků – včetně členů ČMOS PŠ, nikdy nevyplývalo, že kariérní řád v podobě v jaké ho schválila Poslanecká sněmovna, by měl být zamítnut s tím, že myšlenka kariérního řádu je zbytečná, anebo s tím, že je třeba připravit kariérní řád koncepčně zcela jiný.

- V diskusích bylo řadovými učiteli zdůrazňováno zejména:

  • aby byly splněny cíle KŘ nutno vytvořit podmínky finanční
  • zabývat se přípravou učitelů na VŠ
  • zlepšovat obecně podmínky pro práci učitele (počty žáků ve třídách, další vzdělávání, ochrana učitelů před agresí jakéhokoliv druhu, úprava pracovněprávních vztahů atd.).

To patří k podmínkám pro úspěšnou realizaci KŘ.

- Účastníkem procesu tvorby KŘ byly i asociace působící ve vzdělávání – tedy opět řadoví učitelé.

- Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., akceptuje požadavky ČMOS PŠ na řešení některých problémů (vymezení nadúvazkových hodin – zápočtu hodin dohledu nad žáky při soutěžích, výletech, exkurzích, návštěv koncertů, divadel apod., jako výkon přímě vyučovací povinnosti, dále pak určení povinnosti pedagogů pokud jde o přítomnost na pracovišti).

- Předloženým návrhem se novelizuje rovněž zákoník práce v částech upravujících platové poměry pedagogů - zvýšený příplatek za třídnictví, příplatek za specializační činnosti, příplatek uvádějícímu učiteli. Jde o krok zlepšující odměňování některých činností.

V Praze 19. 5. 2017

Mgr. František Dobšík - předseda


7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

zástupci Pedagogické komory

Pedagogická komora je zatím jen přelud. I tak ale už děsí odborníky na vzdělání.
Nejhorší je, když se v jednom zákonu sejdou kvalita s nekvalitou.
Jeho přijetí je obdobně špatné jako jeho nepřijetí.

Radomír Palát řekl(a)...

Přesně tak.

V. řekl(a)...

V te novele jsem nic kvalitniho nenasel...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Inspirujte se tvorbou státního rozpočtu.
Jen ten najde, kdo hledá řádně.

Jana Karvaiová řekl(a)...

To je zajímavé. K kdejakému zákonu o dojení krav se dá dát přílepek např. o dodržování rychlosti. A najednou se nedá dát jednoduchý přílepek třeba o suplování k ničemu???

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pane Dobšíku, které asociace působící ve vzdělávání zastupují řadové učitele?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kvůli dvěm třem rozumným věcem netřeba přijímat pitomost takového kalibru! To je jen kšeftování hodné školských odborů.

Okomentovat