9.6.17

Diskutujme o kariérním řádu: V případě, že nedojde k zavedení kariérního systému učitelů, nedojde ke sdílení příkladů dobré praxe uvnitř škol i mezi školami

Na sociální síti Facebook se objevila kapitola Zhodnocení rizika z dokumentu Hodnocení dopadů regulace novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (tzv. Shrnutí závěrečné zprávy RIA), který jsme před půl rokem publikovali. Některé argumenty opět vzbudily pozornost a jsou dle řady komentářů přinejmenším sporné. Jaký je váš názor na ně?

Body jsme pro přehlednost očíslovali:

Zhodnocení rizika

V případě, že nedojde k zavedení kariérního systému učitelů,
  1. nezmění se příprava budoucích učitelů a nepropojí se pregraduální příprava učitelů na středních školách, vyšších odborných školách a fakultách vzdělávajících učitele s praxí škol,
  2. nedojde ke změnám hodnocení práce učitele a rozvoji vlastního hodnocení ze strany učitelů,
  3. nezefektivní se systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a nezmění se pohled na plánování profesního rozvoje učitelů,
  4. nedojde ke sdílení příkladů dobré praxe uvnitř škol i mezi školami, nevytvoří se podmínky pro předávání zkušeností, mentoring a koučování,
  5. nedojde k systémovým změnám v práci se začínajícími učiteli,
  6. nedojde ke změnám v přípravě ředitelů škol, resp. managementu škol,
  7. nezvýší se prestiž učitelského povolání ve společnosti,
  8. nezvýší se zájem o učitelské povolání mezi mladými lidmi a motivace tuto profesi vykonávat,
  9. nezvýší se motivace začínajících i zkušených učitelů k osobnímu profesnímu růstu.
Odpovídat můžete v komentářích u článku, na sociální síti Facebook na stránce Pedagogicke.info nebo v následujícím formuláři:

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

To je ale demagogie. Tento kariérní řád učitele definitivně pohřbí.

Ygrain řekl(a)...

Ad body 1-9: k těm nedojde ani s kariérním neřádem, protože v té podobě, jak je v současnosti koncipován, nemotivuje vůbec k ničemu. Naprostá většina učitelů si řekne, že ten mizerný přídavek jim za tu buzeraci nestojí, a budou-li o něj stát, pak půjdou cestou nejmenšího odporu a nějak to zbastlí, aby tedyjako obstáli, a pokud se něco bude sdílet s ostatními, pak způsob, jak veleexpertní komisi občůrat. Protože pokud v ní budou sedět papíroví experti, k ničemu jinému to nepovede.

Okomentovat