13.6.17

Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření TIMSS 2015

Databáze obsahují odpovědi na dotazníkové otázky a v případě žáků 4. ročníku také výsledky v testu.

K dispozici ke stažení jsou:
Školní dotazník – česky


Žákovský dotazník – česky


Dotazník pro učitele – česky


Dotazník pro rodiče – česky


Popis struktury datových souborů – česky


Seznamy proměnných obsažených v datových souborech – anglicky (xls)

Pro analytickou práci s datovými soubory zde zároveň zveřejňujeme:

Stručný manuál IDB Analyzer – česky


Help k softwaru IDB Analyzer – anglicky


V angličtině je k dispozici také podrobná technická zpráva k šetření TIMSS 2015 s popisem metod a postupů (http://timssandpirls.bc.edu/publications/timss/2015-methods.html).

Mezinárodní zpráva TIMSS 2015, Encyklopedie TIMSS 2015 a další materiály jsou k dispozici na webových stránkách http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/

Zdroj: ČŠI

Žádné komentáře:

Okomentovat