20.6.17

Cenzura na Metodickém portálu RVP.CZ

Redakce Metodickém portálu RVP.CZ smazala blogový příspěvek na Blogy.RVP.CZ o petici na nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů pod falešnou záminkou porušení netikety.


V blogu Pedagogická komora na Metodického portálu RVP.CZ jsem zveřejnil text výzvy k šíření petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád). Včera jsem obdržel od vedoucího Metodického portálu RVP.CZ Mgr. Ivo Krobota následující e-mail:

Vážený pane Wagnere,

vzhledem k tomu, že Metodický portál RVP.CZ je primárně určen pro sdílení individuálních zkušeností pedagogů, viz http://autori.rvp.cz/obecne-informace/netiketa, jsme se rozhodli Váš příspěvek k petici PK stáhnout.

Domníváme se, že tuto informaci se mohou učitelé dozvědět z jiných informačních kanálů.

S přátelským pozdravem.

mail
Mgr. Ivo Krobotvedoucí Metodického portálu RVP.CZ
+420 274 022 614
ivo.krobot@nuv.cz
www.rvp.cz


Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků


Weilova 1271/6, Praha 10, 102 00; IČ: 00022179; IDS: tndzx7x

Na tento e-mail jsem odpověděl takto:

Vážený pane Krobote,

prosím, který konkrétní bod Vámi odkazované Netikety jsem porušil?

Připomínám úvodní informaci k modulu Blogy http://autori.rvp.cz/informace-pro-jednotlive-moduly/blogy:

Blogy na Metodickém portálu vznikly v rámci projektu Metodika II. Slouží uživatelům pro komunikaci, vyjádření vlastní osobnosti a podporují svobodu projevu. Prezentují vaše postřehy, názory a aktuální novinky související se vzděláváním. Jedná se o prostor pro vaši tvorbu a vaše polemizování s myšlenkou, o alternativní prostor, který podporuje neformální potkávání se s kolegy z učitelské profese.

Respektuji samozřejmě ustanovení podmínek http://autori.rvp.cz/obecne-informace/pravidla(které mají vyšší právní platnost nežli vámi uvedená Netiketa, kterou jsem zřejmě neporušil):

3.4 Berete na vědomí, že provozovatel může kdykoliv a bez předešlého oznámení redakčně či korektorsky zasáhnout do jakékoliv části zveřejněných částí Metodického portálu RVP.CZ, popřípadě má právo bez dalšího vysvětlení odepřít uveřejnění obsahu, nebo jej kdykoliv smazat bez udání důvodů.

Přesto ale považuji Váš postup za cenzuru Vašemu zřizovateli nepohodlných názorů a budu o této skutečnosti informovat učitelskou veřejnost, média i Evropskou komisi, která jistě bude znepokojena tímto způsobem nakládání s projektem, který financovala.

S pozdravem

Janek Wagner

2 komentáře:

Fanda Moudry řekl(a)...

Aktivisté a cenzoři. Už vím proč nevolit stranu, která nás v rámci politické korektnosti brání a ochraňuje proti pravdě.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Epidemie bodavého hmyzu.

Okomentovat