1.6.17

Bořivoj Brdička: Technologie podporující myšlení

První díl seriálu o současném stavu vývoje technologií stimulace lidského mozku, které mají souvislost s učením. Článek je založen na zprávě experta agentury Sharp­Brains Alvaro Fernandeze v blogu World Economic Forum.

Vývoj v oblasti podpory schopnosti soustředit se a myslet je nezadržitelný. Od dob, kdy bylo celkem snadno možné různé pokusy o prodej zázračných technologických pomůcek, které mají pomocí stimulace mozku usnadnit učení (např. psychowalkman), označit za šarlatánství, se mnohé změnilo. I tak stále platí, že je třeba při aplikaci podobných přístrojů být velmi obezřetní.

Realitou dneška je, že neurověda již dokáže myšlenkové procesy vysledovat nad úroveň mozkových center až k jednotlivým neuronům. Technologie se přitom stále zmenšují a jsou schopné se pomalu přibližovat k takové úrovni rozlišení, která bude dovolovat snímat stav či aktivovat jednotlivé neurony. To je ale budoucnost pořád ještě dost vzdálená.

Tento obor má potenciál ovlivnit nejen život zdravotně hendikepovaných jedinců (což se již děje), ale též rozšířit schopnosti všech lidí. Pravděpodobně bude mít vliv i na budoucí formy poznávání. Proto musíme jeho vývoj sledovat.

Podívejme se nejprve, jak tuto problematiku vidí Alvaro Fernandez, ředitel výzkumné agentury Sharp­Brains, který je uznávanýyacute;m expertem na podporu fungování mozku. Napsal knihu na toto téma a cituje ho mnoho seriózních médií včetně blogu World Economic Forum, kde nedávno vyšel jeho článek předkládající 5 důvodů, proč je budoucnost posilování mozku digitální, všudypřítomná a (snad i) nadějná [1]. Zde jsou:

1. Na Zemi je 7,5 miliard mozků a všechny potřebují pomoc.

Problémů způsobených nedokonalou funkcí mozku přibývá. U dětí se zvětšuje počet různých disfunkcí – od poruch pozornosti až po autismus. U seniorů rychle roste riziko demence. Tradiční postupy léčby mnohdy selhávají. To je stav, v němž se může podpora ve formě počítačem řízené stimulace mozku stát významnou složkou nápravných opatření.

2. Celoživotní vývoj mozku umožňuje pracovat na jeho zdokonalování.

Vědci poměrně nedávno zjistili, že se mozek po celý život vyvíjí nejen v oblasti software (poznání), ale též hardware. Tedy že buňky (a s nimi synapse) nejen mizí, ale též nové stále přibývají (neuroplasticita). Trénink dovoluje tento proces ovlivnit. Existuje mnoho různých metod, které s využitím technologií významně zlepšují schopnost myslet. Zatím jsou používány hlavně u osob (dětí) hendikepovaných. Prostor pro podporu rozvoje mozku (učení) zdravých jedinců je nepochybně obrovský. Komerčně dostupných zařízení podobných psychowalkmanu, která se odvolávají na vědecký přístup, je ve světě mnoho.

Alvaro odkazuje např. na Headspace, Lumosity, Thync, PEAK, HappifyHalo Neuroscience.

3. Mobilní technologie se senzory mozkové aktivity vybavené umělou inteligencí jsou novou platformou umožňující ovlivňovat neuroplasticitu.

Přichází éra osobních zařízení, která budou jedince sledovat dlouhodobě, a na základě získaných dat budou schopna stanovit individuální diagnózu a optimalizovat intervenci. Výsledkem je nejen výběr nejvhodnějších cvičení realizovaných přímo prostřednictvím technologií, ale též možnost stanovit personalizovanou medikaci, je-li třeba. Na vrcholu pak je ovlivnění mozku pomocí přímé (neinvazivní či dokonce invazivní) stimulace.

Jako příklad možno odkázat BrainHQ, CogniFit, Akili, Pear Therapeutics, MyndYou, Cogniciti, Claritas Mindsciences, MUSE, Emotiv, MindMaze, Cogmed, existuje i mnoho dalších.



Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

Poručíme větru dešti?

Děti si plundrují mozek informačním šumem, drogami a alkoholem. A my budeme slibovat elektronický neurostimulátor do každé rodiny?

Hezky se to čte, ale bude opravdu realita tak jednoduchá?

Okomentovat