19.6.17

Bez očkování není táborové radování

Prázdniny už doslova klepou na dveře a s nimi čas, který řada dětí stráví na pobytových či příměstských táborech. Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor, školu v přírodě nebo jinou zotavovací akci je mimo jiné platný očkovací průkaz nebo doložení zákonné výjimky z povinného očkování. S touto podmínkou podle aktuálního průzkumu plně souhlasí šest z deseti žen, které ve většině rodin fakticky řeší otázku vakcinace. Tuto legislativní normu vnímají pozitivně, zejména v souvislosti s tzv. kolektivní imunitou a obecnou ochranou ostatních účastnících se dětí.

Význam proočkovanosti populace si uvědomují i zastupitelé okolních evropských států, kteří v posledních týdnech přistupují k legislativním úpravám a zpřísnění podmínek pro osoby nerespektující zákonnou povinnost vakcinace.

Očkování je efektivní způsob ochrany člověka před zákeřnými infekčními nemocemi. Aktuální průzkum dále potvrdil, že s povinným očkováním souhlasí 88 % českých žen. Více než šest z deseti žen plně podporuje také podmínku, že na tábory, školy v přírodě a zotavovací akce mohou být přijímány pouze proočkované děti, a to z důvodu ochrany ostatních účastníků. S touto podmínkou souhlasí častěji mladší ženy do 32 let a také ženy z Prahy a českých regionů. Další více než čtvrtina žen tuto podmínku respektuje, i když jim přijde částečně omezující. „Očkování je důležité celospolečensky, v zájmu udržení kolektivní imunity, nikoliv jen pro konkrétního jedince. Zvlášť v případě dětí není vhodné zohledňovat pouze individuální zájmy. Je třeba si uvědomit, že při pobytu v kolektivu riziko nákazy stoupá,“ říká Mgr. Eva Gottwaldová, hlavní hygienička ČR.

Léto plné radostí, ale i rizik

Svůj nezpochybnitelný význam má i doporučené očkování, v případě letních měsíců, táborů a dovolených, kdy se děti často pohybují venku. Především jde o očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a pneumokokovým infekcím. Při vodních radovánkách může být právě poslední ze jmenovaných – pneumokoková bakterie – příčinou nepříjemného a bolestivého zánětu středního ucha. I přesto, že nepatří k nejzávažnějším formám pneumokokové infekce, nese toto onemocnění s sebou riziko trvalých následků v podobě zhoršení sluchu nebo dokonce trvalé hluchoty. Jak ukázala data z průzkumu, očkování proti pneumokokům patří mezi tři preferované doplňkové vakcinace, 57 % žen již své děti proti nim nechala očkovat anebo to plánují.

Graf - Souhlasíte s tím, že na ozdravné a školní pobyty (tábory, školy v přírodě, apod.) jsou přijímány pouze děti s povinným proočkováním?Očkovací povinnost ve školkách a školách

V září 2017 vstoupí v platnost povinná roční předškolní docházka před nástupem do základní školy. „Je paradoxem, že dítě, které nastupuje k povinnému předškolnímu nebo školnímu vzdělávání nemusí být povinně očkováno. Avšak děti, které využívají služeb mateřské školky v rannějším věku v rámci nepovinné docházky, zákonnou podmínku o povinném očkování splnit musí. Povinnost přijmout pouze děti s dokladem o očkování platí i pro školy v přírodě, organizátory táborů či jiných zotavovacích akcí.“ komentuje situaci Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Evropa přitvrzuje

To, že je očkování jedinečným moderním výdobytkem, který chrání zdraví celé společnosti, si uvědomují všechny vyspělé státy. Přesto se přístup k očkování v jednotlivých zemích liší. Obvykle se daří dosahovat vysoké proočkovanosti i tam, kde je očkování doporučené, ale ne povinné. Objevují se však i potíže, které je třeba rázně řešit.

„Letošní lokální epidemie spalniček v Itálii, Německu, Rumunsku a dalších evropských zemích byly pro tyto státy natolik alarmující, že se rozhodly k rychlému opatření a zpřísnění podmínek,“ říká výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Mgr. Jakub Dvořáček, MHA. Itálie zavedla povinné očkování proti 12 infekčním onemocněním před nástupem do státní školy a přísné postihy pro rodiče za jejich nedodržení. V Německu budou vysokou finanční pokutou postiženi rodiče, kteří nebudou konzultovat očkování se svým lékařem. Mohou být také vyloučeni z center denní péče.

„České zdravotnictví má vysoký standard, povinné očkování zde má dlouhou tradici a je hrazeno. Na vybrané nepovinné vakcíny zdravotní pojišťovny přispívají nemalé částky. Studie prokazují, že výhody očkování jednoznačně převyšují nad případnými nežádoucími účinky,“ uzavírá Dvořáček.

Průzkum byl realizován s využitím platformy Ipsos Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou v dubnu 2017. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 525 respondentek v ČR, v reprezentativním zastoupení podle věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

Žádné komentáře:

Okomentovat