12.6.17

21. 9.: Konference Školství 2018

Na konferenci bude diskutována aktuální situace v českém školství, kariérní systém učitelů, reforma financování regionálního školství (aktuální stav), zkušenosti se zavedením společného vzdělávání (aktuální stav) a úloha a role krajů v oblasti školství.

Kde: TOP HOTEL Praha - CONGRESS CENTRE Blažimská 1781/4, Praha 4
Kdy: 21. září 2017 od

8.30–9.30 Registrace účastníků
9.30–10.00 Úvodní slovo + krátká diskuze (mobilní aplikace) - *Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ministryně školství mládeže a tělovýchovy, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
10.00–10.20 Mgr. Jana Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů ČR - Úloha a role krajů ve školství
10.20–10.40 Mgr. František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu zaměstnanců ve školství
10.40–11.00 prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. náměstek člena vlády MŠMT - Zkušenosti se zavedením společného vzdělávání
11.00–11.20 *Mgr. Václav Pícl náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT - Reforma financování regionálního školství – aktuální stav
11.20–11.40 Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT - Karierní systém učitelů
11.40–12.00 Mgr. Marie Najmonová Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. - Podpora společného vzdělávání v praxi – úloha sociálního pedagoga
12.00–13.00 Přestávka na občerstvení
13.00–13.20 Mgr. Václav Klaus ml. - Náboženské projevy a symboly v českém školství
13.20–13.40 prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice - Proces budování národního systému prevence rizikového chování ve školství: role ředitele a jeho možnosti jak celý model realizovat bezpečně a efektivně
13.40–14.00 *MUDr. Zlatko Marinov, Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK - Odraz „pamlskové“ vyhlášky na zdravé stravování školní mládeže
14.00–14.20 Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., energetický manažer Zdravého města Litoměřice - Stavební úpravy školy ve vztahu k energetickému managementu

Po celou dobu konference bude možné klást přednášejícím otázky prostřednictvím mobilního telefonu.

Moderátorka programu MgA. Veronika Poláčková, Ph.D.

*v jednání

Partneři:
pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

Konference je spolufinancována z neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu v roce 2017.Podrobnosti na www.medical-services.cz a www.uzs-konference.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat