11.5.17

Zdeněk Sotolář: Česká školní inspekce vrací výuku do minulosti

Jestliže něco pozitivního přinesl Rámcový vzdělávací program ZV, byl to důraz na dovednosti namísto encyklopedických znalostí. Přitom klíčové kompetence znalosti nepopíraly, ale obsahovaly. ČŠI však dává přednost znalostem.


Rámcový vzdělávací program byl už stokrát proklínaný a stokrát odmítaný, protože byl zaveden unáhleně, bez důkladné veřejné diskuse. Učitelé museli narychlo sepisovat školní vzdělávací programy bez potřebné metodické podpory (a také bez řádného ohodnocení). Tato zhoubná praxe všech následujících ministerstev školství pokračovala dál a vyvrcholila za ministryně Valachové. Naposledy byl podobným způsobem sněmovnou protlačen tzv. kariérní řád.

RVP je však stále platný dokument a je tedy s podivem, že ho podkopává právě ČŠI. Testy, které za velké peníze připravila, nás vrací hluboko před rok 2005, protože namísto dovedností testují právě jen encyklopedické znalosti. Dovedností charakter výstupů byl bohužel zdiskreditován nesmyslnými hrátkami s vhodnými a nevhodnými slovesy, které mohou učitelé při tvorbě ŠVP použít, přesto však RVP ZV směřoval správným směrem. Do budoucnosti.

Když otevřeme stránky ČŠI a nahlédne třeba na testy z dějepisu, najdeme jen testy encyklopedických znalostí, událostí, osobností, letopočtů. Jedna za druhou se otevírají roletky odpovědí, stačí jen vybírat a klikat. Takový způsob testování pravděpodobně zvrátí výuku dějepisu na drilování znalostí; bez příběhu, bez souvislostí. Obavy vedení škol z neúspěchu v testování budou příliš silným klackem. A stejně stupidně se budou samozřejmě testovány i další předměty.

Nejde jen o způsob testování, ale jde samozřejmě také o obsah otázek, o výběr znalostí. Deváťáci budou podle plánů ČŠI běžně testování i z učiva nižších ročníků. Kdo byl Řehoř XII., Seneca, Descartes? (viz test Osobnosti I pro žáky 9. ročníku) Celé toto testování leží bohužel ve stínu diskusí o jednotných přijímačkách. Dopad na způsob výuky však může být daleko závažnější. Čeká nás návrat ke znalostem a k drilu. Někam hluboko do pedagogické minulosti.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Znalosti se testují nejsnáze.
Bez znalostí, jako nejnižšího stupně taxonomie nelze dělat smysluplné vyšší stupně(aplikace, hodnocení...). Otázkou je, které znalosti jsou v daném věku nutné a které nadstandartní.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když státní správa ve školství nahrnula buldozerem do škol klíčově kompetenční kurikulární reformu, bylo při tvorbě ešvépé nemálo učitelů vystaveno tortuře za požití tmářských výrazů 'učit se', 'umět' a 'znát'.
Státní správa teď prostřednictvím své ocelové pěstí čéeší tyto pojmy v tichosti exhumuje. A běda, třikrát běda tomu, kdo ale hodně rychle neprozře. Tříská se to v tom školství, jak kvedlačka v bandasce. To budou projektoví průvodci valit voči.

Okomentovat