15.5.17

Tomáš Feřtek: Po Kateřině Valachové zdědíme cestu dlážděnou dobrými úmysly

Kateřina Valachová nastoupila na ministerstvo školství s nebývalou vervou. Po Marcelu Chládkovi, který v míře diletantismu a sebezahledění soutěžil snad jen s děsivým Josefem Dobešem, to byla pozitivní změna. Její typický pracovní styl bylo možné sledovat třeba na pravidelné platformě Comenius. Představte si čtyřicet padesát lidí ze všech oblastí vzdělávání v jedné velké místnosti, které ministryně sezvala, aby s nimi „široce diskutovala své záměry“. To byla užitečná novinka. Ale v praxi to vypadalo tak, že dvě hodiny nezadržitelně mluvila – v nasazení a kadenci je nepřekonatelná – a na konci si nechala „odhlasovat“, že přítomní souhlasí se všemi těmi zákony, vyhláškami a nařízeními, jež navrhuje. Většinou byla míra souhlasu téměř stoprocentní a účastníci odcházeli s brnící hlavou.


Celý článek v RESPEKT.cz

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

...který v míře diletantismu a sebezahledění soutěžil snad jen s...

kdekterým odborníkem na vzdělání, kontultantem, auditorem a nově i 'spolupracovníkem informačního centra o vzdělávání'.

na konci si nechala „odhlasovat“, že přítomní souhlasí se všemi těmi zákony, vyhláškami a nařízeními, jež navrhuje

Tohle si pytlici museli zopakovat několikrát, aby v plné šíři a hloubce vstřebali tu hrůzu, která na ně z té představy padla. Nechala si odhlasovat, nechala si odhlasovat, nechala si odhlasovat... Čtyřicet až padesát vysokoškolsky vzdělaných lidí z jakési platformy Komenius, sezvaných do velké místnosti, jen si to představte, hlasuje na povel! Patrně byli v té místnosti zavření několik dní a moření hladem, žízní a nedostatkem spánku. Děs, běs.

A to ze všeho úplně nejvíc nejhorší nakonec. V celém rozsáhlém textu této navýsost odborné analýzy éry ministraně Valachové nepadlo slovo o inkluzi. Pytlici zírají jak zjara. Ani slůvko, slovíčko... A tak se možná už nikdy nedovíme, jestli je ta inkluze dobře, a nebo špatně. Kdo jiný, než spolupracovník informačního centra o vzdělávání by nám to měl sdělit?

Nicka Pytlik řekl(a)...

jasně vyčíslila, kolik miliard bychom potřebovali v příštích letech, pokud bychom opravdu chtěli začít učitele alespoň trochu slušněji platit.

Jo takhle! Tak oni jsou spolupracovníci informačního centra o vzdělávání nejen součástí vzdělávacího systému, ale oni dokonce platí učitele. Tak to pytlici doopravdy nevěděli. Naštěstí ti kooperanti, nebo kolaboranti(?), hodlají začít učitele platit alespoň trošku slušněji. Ačkoli! Teď si pytlici uvědomili, že tam je poněkud chmurná podmínka, 'pokud bychom opravdu chtěli začít'...
Feřtek se evidentně zase utrhl ze řetězu.

mirek vaněk řekl(a)...

Pan Feřtek nepřekvapil. Novinář, který buď nemá relevantní informace nebo stále plní zadání - rozbít státní školství. Je to jeho názor a názor novin a majitele těchto novin. Podle toho k tomu musíme přistupovat.

Okomentovat