24.5.17

Stanovisko ČMOS PŠ k ustavení Pedagogické komory

Profesní samospráva, k níž lze přiřadit i profesní komory, je legislativní formou pro reprezentaci a obhajobu zájmu jejich členů, organizaci vzájemně prospěšných aktivit, garanci správného výkonu činností ve veřejném zájmu, případně pro další aktivity. V regionálním školství je v současné době vyvíjena iniciativa směřující k založení Pedagogické komory. Uskutečnilo se setkání zástupců některých organizací sdružujících učitele. Pokud jde o organizační kroky, účastníci se shodli na doporučení založit Pedagogickou komoru jako zapsaný spolek podle Občanského zákoníku. Založení spolku považují za vhodný první oficiální krok k prosazení zákona o Pedagogické komoře. Stanovy spolku by měly vzniknout nejpozději do května 2017.

Účastníci se dále shodli na těchto cílech komory:

  1. Zvyšování prestiže pedagogické profese
  2. Navýšení rozpočtu pro vzdělávání na průměr zemí EU
  3. Vytvoření etického kodexu člena Pedagogické komory

V současné době působí ve školství řada subjektů, které usilují o zlepšení postavení pedagogických pracovníků, tedy o naplnění cílů deklarovaných „přípravným výborem“ k založení Pedagogické komory. Těmito subjekty jsou různé nestátní právnické osoby, podle platné právní úpravy
v podobě spolků a odborových organizací. Tyto subjekty mají rozsáhlou činnost a jako partneři státních orgánů se účastní sociálního dialogu. Založením spolku jako první fáze založení Pedagogické komory by bylo spektrum zájmových organizací ve školství rozšířeno o další prvek. Zatím se totiž nijak neprojevuje vůle výše zmíněných existujících subjektů k integraci. Iniciativa k vytvoření Pedagogické komory ani nepřichází právě od těch subjektů, které mají ve školství již trvalejší významnou pozici, prokazatelné výsledky a respekt.

ČMOS PŠ zatím mezi svými členy, ale ani v širší pedagogické veřejnosti nezaznamenal větší zájem o vytvoření profesní samosprávy (Pedagogické komory), a to ani před, ani po vzniku uvedené iniciativy k jejímu založení. Je proto důvodné pochybovat, zda pro vznik Pedagogické komory je vhodná situace a zda je na takový krok pedagogická obec připravena. Ten, kdo se chce angažovat ve prospěch pedagogů, má tuto možnost již nyní.

Od úvah o založení Pedagogické komory a stanovení několika velmi obecných cílů k přípravě a schválení předpokládaného zákona je daleká cesta a mnoho záležitostí by bylo nutno vyjasnit. Za současné situace je velmi nejisté, zda tato cesta vůbec někam dospěje.

Zdroj: e-Zpravodaj ČMOS PŠ

4 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Lidi drzte me nebo neco oskliveho reknu!!!!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Skvěléééééééééééééééé! Bafuňáři žluťáckých školských odborů se stále více odkopávají. Doufám, že rychle prohlédne i zbytek řadových členů.

Vít Tomis řekl(a)...

Ve školských odborech ještě nějací učitelé zbyli??

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici tam zbyli důsledně.
Mají zájem na alespoň trošku přijatelné kolektivní smlouvě, a pravidlech čerpání fksp pak zejména. Kromě toho mají hezký pocit i z toho, že mohou být součástí urputného boje za vyšší platy především menežmentu školy.

Okomentovat