30.5.17

Radek Sárközi: S kariérním řádem přijdou další stohy papírů

Ministryně Valachová tvrdí, že ministerstvo školství není hlavní úřad, který školy zahlcuje administrativou – tím jsou prý zřizovatelé škol. Podívejme se, co všechno bude nově po školách požadováno od 1. září 2017, pokud Senát schválí novelu Zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem...


Každá hodina, kterou učitel stráví administrativou, znamená, že ji nemůže věnovat přípravě na kvalitnější výuku žáků; to platí i pro ředitele školy, který čas promarněný administrativou nemůže věnovat zlepšování své školy. O kolik hodin je nové papírování připraví?

Ředitelé a uvádějící učitelé budou muset sepsat hodnocení začínajícího učitele pro potřeby atestačního řízení do druhého kariérního stupně. Pokud začínající učitel změní školu dříve, než uplyne jeho adaptační dvouleté období, vystaví mu škola posudek o průběhu adaptačního období, který bude povinen předložit na novém pracovišti. Proto by měl být začínající učitel poslušný, aby náhodou nedostal negativní hodnocení… Stejně se bude postupovat při atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň, ale tam přibude hodnocení od inspektora ČŠI. O průběhu atestačního řízení je nutné vést protokol. Neúspěšný učitel se může odvolat, takže následuje další administrativa.

Učitel si pro postup do třetího kariérního stupně vytvoří portfolio. Každý dokument v něm písemně okomentuje. Mělo by obsahovat přibližně 60 dokumentů. Jestliže si do portfolia vloží certifikát ze školení staršího než 5 let, musí písemně zdůvodnit, proč ho tam vkládá. Pokud absolvoval školení před více než 10 lety, nemůže ho použít vůbec. Tato podmínka se ale nevztahuje k letošnímu roku, nýbrž k roku konání atestace. Tedy nejdříve k roku 2021. Školení absolvovaná před rokem 2016 tudíž budou problematická a ta před rokem 2011 nepoužitelná. Pokud bude učitel konat atestaci později, posunou se adekvátně i roky, kdy bylo možné školení započítat…

Učitel si nově bude moci vybrat, kdy využije volno k samostudiu. Musí ale nejprve řediteli školy odevzdat oznámení, kdy bude toto volno čerpat, a to 3 měsíce předem. O pěti dnech z dvanácti už nerozhoduje ředitel, ale právě učitel. O každém z 12 dnů volna k samostudiu musí učitel sepsat zprávu, co dělal, a předat ji řediteli. Volno by měl učitel čerpat tak, aby naplnil cíle, které má stanoveny ve svém „osobním plánu profesního rozvoje“. Ten vytvoří učitel společně se svým ředitelem a ředitel musí jeho plnění vyhodnotit. Neměl by to dělat povrchně, protože od jeho plnění se bude odvíjet osobní ohodnocení učitele. Pokud má ředitel ve škole 100 učitelů, bude s každým jednotlivě vytvářet a vyhodnocovat jeho osobní plán profesního rozvoje.

Připočtěme si k tomu starší papíry od ministryně Valachové. Změnu ohledně výuky plavání i předchozí změny rámcových vzdělávacích programů, které vyvolávají vždy přepisování školních vzdělávacích programů. Nejvíce změn v ŠVP nastalo se zavedením inkluze. S inkluzí je spojena i tvorba plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé žáky s podpůrnými opatřeními. Školám začala intenzivní komunikace s poradenskými zařízeními a vyplňování formulářů v elektronickém systému, který se programoval za pochodu. A nezapomeňme na šablony a další projekty z evropských fondů. Pak už zbývají jen přijímací zkoušky. Snad jsem na nic nezapomněl.

Tyhle všechny papíry stihla zavést do škol jedna ministryně, která stála v čele resortu jen část volebního období. Nechci si představovat, co by se stalo, kdyby tam byla celé čtyři roky.

Žádné komentáře:

Okomentovat