8.5.17

Pavel Maňásek: Vyjádření k mediální kauze Egona Bondyho

Naše studentka 3. ročníku oboru herectví (dále jen HDU) předvedla na otevřené hodině připravené dílo na veřejnou soutěž - Dny poezie v Poděbradech, které pedagogové HDU vyhodnotili tak, že tento konkrétní text není vhodný pro veřejnou prezentaci na střední škole, kde studují i nezletilí žáci. Takto to bylo vysvětleno studentce HDU, která byla současně vyzvána, aby se s tímto textem na soutěži neprezentovala jménem školy. Studentka neměla zakázáno studovat jmenovitě Bondyho, neměla zakázánu účast na soutěži, na soutěž odjela, soutěžila a získala cenu Českého rozhlasu.


Profesorka, která tento výkon připravovala, dostala výtku a návrh na snížení osobního příplatku za nedodržení zásad výuky na HDU, čehož si byla plně vědoma. Sporný byl pouze výběr tohoto konkrétního textu, což jsem profesorce zdůraznil a vytkl jí, že nedoporučila studentce zmírnit text (je to přece jen montáž ze sbírky), či vybrat jiný text vhodný pro střední školu. Sama si byla vědoma, že text přesahuje určitou míru tolerance a také na to studentku důrazně upozornila. Tím, že nezasáhla včas, v období studia textu, postavila vedení oddělení i školy před hotovou věc.

Po konzultaci s odborovou organizací jsem od zamýšleného finančního postihu vzápětí, ještě ten samý den, upustil. Později jsem vzhledem k vyhrocené situaci upustil i od výtky. Jako ředitel nesu odpovědnost před zákony, před svými kolegy, před našimi žáky a studenty, před jejich rodiči, před českou školní inspekcí a před svým svědomím a nepřeji si, aby kauza byla neustále přiživována, aby naše škola byla očerňována v médiích, aby byla znevažována poctivá práce pedagogů a vynikající výsledky našich studentů. Proto jsem rozhodl tak, že uvedená profesorka již nemá sebemenší postih.

Vedení školy se v žádném ohledu nezachovalo necitlivě vůči památce básníka Egona Bondyho.

Vedení školy se zásadně distancuje od nařčení, že Egona Bondyho považuje za člena STB a nikdy a nikde se o tom nezmiňovalo.

Vedení školy neřešilo v této souvislosti svobodu uměleckého projevu obecně, ale pouze vhodnost určitých pasáží básně Egona Bondyho pro nezletilé žáky a studenty v rámci střední školy.

Vedení školy se zásadně distancuje od nařčení, že na škole probíhá cenzura a existuje seznam „Libri prohibiti.“

Závěrem konstatuji, že mezi základní povinnosti zaměstnance patří jednat v zájmu svého zaměstnavatele a pedagog, stejně jako ředitel, má povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se žáků a studentů. Proto v tomto prohlášení neuvádím jména osob.

Děkuji za pochopení.

MgA. Pavel Maňásek,
ředitel Konzervatoře Brno

11 komentářů:

CatCatherine25 řekl(a)...

Četli jste ten text? Něco tak vulgárního by mladá dívka nikdy neměla vypustit z úst. "Libri prohibiti" nepotřebujeme, ale nějaké hranice estetiky, vkusu a slušnosti by měly být respektovány.
Mimochodem, vzpomene si ještě někdo na ten mediální cirkus, když pan prezident přeložil z angličtiny a nahlas vyslovil jedno dost nespisovné slovo?

Veronika Šuráňová řekl(a)...

CaCatherine25, nejde o "text", ale o umělecké dílo autora, který je součástí povinných školních osnov a také maturitnách otázek. Studenti dle MŠMT jsou povinni se seznámit s tvorbou Egona Bondyho a pedagogové jim to mají povinnost umožnit a věnovat se i tomuto autorovi. V tomto případě bohudík nejde o Vaše individuální estetické cítění, ale o renomovaného uznávaného autora a jeho tvorbu. Studentka, která s recitací umeleckého díla vyhrála cenu Českého rozhlasu - díky vynikající přípravě pedagožky (která původně měla dostat výtku) je plnoletá a může si pro svůj kariérní růst a díky právu na vzdělání vybrat text jaký chce. Vulgaritu ve své tvorbě používá Hašek, Halas, Holan, Škovercký, Jirous a plno dalších českých uznávaných spisovatelů, jazykovědců a literátů. Nelze směšovat a srovnávat hovorovou vulgární mluvu (tak jak to ve svém komentáři naznačujete), osobní (vulgární) útoky s uměním, nebo s českou literární tvorbou. Recitace Bondyho veršů mravní integritu středoškoláků skutečně nenaruší. Naopak reakce školy, které by na plnoletou studentku vyvíjely psychický tlak mohou duševní rovnováhu narušit. Pedagog pochopitelně může vyjádřit svůj názor a říci, že si studentka vybrala dílo, které je náročné na porozumnění vzhledem k vulgarismům. Ale není možné, aby studentku omezovalo, nebo na ni dokonce vyvíjelo nátlak, aby výběr změnila, pakliže studentka soutěží sama za sebe. Přeji panu řediteli, aby se mu situace ve škole podařila dobře podchytit, protože odsuzování plnoleté osoby za volbu autora (který spadá do osnov) pedagogickým sborem nebo dokonce vyvíjení nátlaku na studentku by mohlo lehce vyústit v jevy, které se blíží šikaně. Veronika Šuráňová, ředitelka psychologických a sociálních služeb.

CatCatherine25 řekl(a)...

Dílo Egona Bondyho znám poměrně dobře, ale k veřejné prezentaci bych si patrně vybrala jiné jeho myšlenky než právě tyto:

Už konečně do prdele
se vším onanismem
samospasitelné omrdávání se
slavného vždy vítězného
všepřemáhajícího života
už konečně do prdele
se vším tím hnusným
pokryteckým haraburdím
slávy mateřské a lásky dětinné
a krásy a přírody a něhy a citu
a zase jen mrdání a žraní
a sraní a spaní a dření a vyškrabávání si mozků
abychom si mohli říkat, že to všechno nic - my to nevíme
už konečně do prdele
se vším tím zesračkovatělým opiátem
s tím vyblitým žradlém zdechlé kobyly,
která si říká život
a chcípajíc nejvíc kolem sebe kope
radši pojít heroinem
oběsit se uchlastat se
upálit se umrdat se...
vy volové
deset tisíc zrůdných bídáků
od hoven z magistrátu až po prezidentské hovno
a pánaboha k nim počítaje.
(Česká škola 5. května 2017 14:49)

Pasáž ze soutěžního textu Egona Bondyho, který byl oceněn
cenou Českého rozhlasu na FESTIVALU V PODĚBRADECH

Možná, že jde opravdu jen o moje individuální estetické cítění.....

Slávina řekl(a)...

Naprosto souhlasím s paní CatCatherine !
I mě text pobouřil. Máme mnohem lepší skvosty v literatuře . A škola má vychovávat , směrovat studenty k tomu, aby vnímali krásu,
lásku , radost ....
I plnoletá studentka je reprezentantkou školy!!! Že se škola distancuje?Učitelka si netroufla výběr textu ovlivnit ? To není vůbec jejich dobrá vizitka.
Většina vzdělaných lidí by tento výběr neuvítala , ale odsoudila . Autor má opravdu i vlídnější texty.
Paní Veroniku Šuráňovou upozorňuji na pravopis "POROZUMĚNÍ ", nikoliv porozumnění !
I když s ohledem na ultravulgarismy uměleckého díla je to detail , že , paní ředitelko !
Třeba by slečna potřebovala Vaši psychologickou pomoc při příštím výběru ...

Ygrain řekl(a)...

Asi bych si také vybrala jinou báseň, nicméně nijak mě nepobuřuje, asi proto, že rovněž preferuji vulgarismy před slaďoučkým pokrytectvím. Slečna to možná cítila podobně.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Já proti vulgarismům v přiměřené chvíli a na přiměřeném místě nic nemám. ALE ve škole se snažím je nepoužívat :-). Žáci ZŠ jsou sprostí už tak dost a různé "pičování" na půdě školy se snažím omezit (v podání žáků).

Ohledně básně - uniká mi ta uměleckost.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Máme lepší skvosty? No a? Slečna si zaslouží metál za odvahu, protože už konečně do prdele se vším pokryteckým haraburdím.

mirek vaněk řekl(a)...

Báseň je drsnější, ale mezi středoškoláky nemůže nikoho poškodit. Dnešní středoškoláci jsou zvyklí na jinačí věci. Ve filmu a na internetu mají přístup k výživnějším hodnotám. Nedivím se, že vedení konzervatoře svůj radikální postoj umírnilo. Byl to úlet v afektu. Asi je vyděsil politický závěr. To víte dotace poskytuje magistrát a ministerstvo. Takže to vyřeší potichu. Svoboda umění nadevše.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Mimochodem, vzpomene si ještě někdo na ten mediální cirkus, když pan prezident přeložil z angličtiny a nahlas vyslovil jedno dost nespisovné slovo?

Nejen v této souvislosti pytlici vnímají prezidenta čr jako zdatného kabaretního umělce, a to o těch 'kundách' jako povedený skeč. Pytici také rozumějí tomu, že Egon Bondy zažíval při psaní textu nezanedbatelný umělecký přetlak.
Na této záležitosti je ale zajímá především ten moment, kdy že se to z vulgarity stává umění, a z hulváta umělec. Ostatně, o jaký druh rýmu se v té básni jedná?

krtek řekl(a)...

Bondyho mám rád - jako filozofa i jako básníka. Jeho tvorba po roce 1989 je ale velmi slabá v porovnání s padesátými léty. A tato báseň - podle mne - používá vulgarismy jen proto, aby upoutala, ne proto, aby sdělila nějakou myšlenku. Ona tady ta myšlenka se dá vtěsnat do jiného verše:
"po všechnom je hovno,
jenom po včelách med."
Verš volný.
Pokud by studentka šla na soutěž sama za sebe, bez uvedení školy, pak možná. Možná, že to uměla podat tak, že porotu oslnila. Možná byla oceněna odvaha. Koneckonců - jak se nejlépe porazí vešekerý radikalismus? Tím, že se stane součástí establišmentu.

Pavel Pilch řekl(a)...

Ano, škola má vychovávat a chránit děti před ďáblem, proto vznikla tato publikace, kterou jsem náhodou objevil na internetu:

https://issuu.com/vibracesatanovy/docs/vibrace_satanovy_web

Okomentovat