27.5.17

NÚV: Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016

Publikace obsahuje informace o vzdělanostní a oborové struktuře žáků středních a vyšších odborných škol, nezaměstnanosti absolventů škol a pohled na uplatnitelnost mladých lidí v rámci EU. Dalšími tématy v této publikaci jsou názory budoucích absolventů na profesní rozhodování a pracovní plány, přehled o volných místech, která nabízejí úřady práce. Do souhrnné publikace byly zařazeny i výsledky průzkumu uplatnění středoškoláků po šesti letech od absolvování školy a informace o predikcích kvalifikačních potřeb trhu práce.

Publikace vychází v rámci zajištění udržitelnosti projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Přináší výsledky výzkumů z oblasti trhu práce a vzdělávání, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2016.Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016, Doležalová, G. - Chamoutová, D. - Paterová, P. - Trhlková, J. - Úlovcová, H. - Úlovec, M. - Vojtěch, J. Praha: NÚV, 2017. 83 s. ISBN: 978-80-7481-188-3 (tištěná verze) ISBN: 978-80-7481-189-0 (pdf).

Žádné komentáře:

Okomentovat