2.5.17

Nikola Křístek: Finanční gramotnost v boji proti dluhům nestačí

Vzdělání má velký potenciál měnit osud člověka, někdy však ani excelentní znalosti, dovednosti, postoje či návyky nemohou změnit situaci, ve které se nachází. Z výzkumu zadlužování a nových forem lichvy, který proběhl v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2015 a 2016 v sociálně vyloučených lokalitách, je zřejmé, že problém i jeho řešení leží na institucionální úrovni, nikoliv individuální.


Výsledky výzkumu, jehož souhrnná závěrečná zpráva je k dispozici na tomto odkazu, nejsou nijak zásadně překvapivé, jde spíše o podrobnější sondu do hory problému, která je viditelná z velké dálky. Aktualizuje některá fakta týkající se zdrojů, forem a následků zadlužování.

Popisuje koloběh sociálního vyloučení, na jehož počátku nejčastěji stojí právě dluh.


Dává přehled o nových formách lichvy, které spočívají nejen v absurdních úrocích či „poplatcích“, ale také v nepřiměřeně vysokých cenách za základní potřeby, jaké je bydlení nebo potraviny, a které jsou lidem bez hotovosti nedostupné.


Závěry výzkumu vedou k doporučením na systémové i obecní úrovni řešení problému zadlužení v sociálně vyloučených lokalitách, který má samozřejmě úzkou spojitost s dalšími oblastmi společenského života, jakými jsou bezpečnost, veřejné zdraví nebo vzdělávací systém.


Mezi doporučeními jsou například zrušení institutu rozhodčího řízení, které nová legislativa skutečně zakazuje (šlo o to, že případný (a pravděpodobný) spor mezi dlužníkem a věřitelem bude rozhodovat člověk, kterého vybere a bude platit věřitel (o jeho nezávislosti tedy nemůže být řeč). Dalším doporučeným opatřením je například přijetí zákona o sociálním bydlení, kterého se, jak se zdá, v tomto volebním období už nedočkáme.

Jde jen o vybrané příklady, na kterých lze dobře ilustrovat komplexnost problematiky. Školy se snaží svým žákům pomoci v jejich budoucnosti prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti, je zřejmé, že to nebude stačit. Je proto nutné zvyšovat i jejich právní gramotnost a zejména občanskou angažovanost, aby se kromě individuálních či rodinných rozpočtů jako voliči zajímali i o systémová řešení, bez kterých je počítání úroků jen matematická zajímavost bez reálného smyslu.

Výzkum Nové formy lichvy a zadlužení byl součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti podpořeného grantem EHP/Norských fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Souhrnná závěrečná zpráva je ve formátu PDF k dispozici na Disku Google.

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Romská etnicita jako příčina předlužení
Pod tento faktor spadají také neobvykle vysoké výdaje za jídlo. Romská tradice neumožňuje jednou uvařené jídlo uschovat na další den, co se nesní, to se vyhodí. Když je zároveň kladen důraz na to, aby jídlo nikdy nechybělo, dochází z pohledu ekonomického hospodaření k výraznému plýtvání na nákup jídla, které se posléze nespotřebuje a vyhodí.


Tak tohle pytlici nevěděli.
Má-li někdo historicky v povaze plýtvání, a nehodlá-li se s touto tradiční zátěží nějakým způsobem vyrovnat, není zbytí, než aby to všichni okolo přijali jako nezvratitelný fakt a prostě se s tím vyrovnali. Pytliky by zajímalo, jestli tyto skutečnosti zohledňuje náš sociální systém, a nebo jestli se chová diskriminačně.

V. řekl(a)...

problém i jeho řešení leží na institucionální úrovni, nikoliv individuální.
Nikoli. Právě naopak.

poste.restante řekl(a)...

Dovolím si poznamenat dvě skutečnosti:
1. Jak občas připomínám, už v totalitním Rakousko-Uhersku platil zákon, že každá půjčka s úrokem nad 10 % je lichva a taková smlouva je ze zákona neplatná.
2. Nelze přijmout zákony, ani osvětovými a vzdělávacími aktivitami, či jiným způsobem zabránit svobodnému jedinci, aby se choval jako blbec, když chce.
Svobodný jedince má právo naložit se svým majetkem jak sám uzná za vhodné, třeba ho i ... prošustrovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Svobodný jedince má právo naložit se svým majetkem jak sám uzná za vhodné, třeba ho i ... prošustrovat.

To bezesporu!
V moderní době má nad to snad i svaté právo domáhat se od státu řešení svojí svízelné situace, a klidně i na úkor těch, kteří svého šustrovacího práva nevyužívají.

Okomentovat