5.5.17

MŠMT: Zaměstnanci a mzdové prostředky ve školství - rok 2016

Informační datová svodka „Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 4. čtvrtletí 2016“ je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích regionálního školství, veřejných vysokých škol, organizačních složek státu a ostatních přímo řízených organizací v resortu školství.

Kromě údajů z výkazů vychází materiál i z průměrných mezd v České republice a v kapitole „Průměrná měsíční mzda/plat v ČR a ve školství" jsou porovnávány průměrné platy/mzdy ve školství se statistickými daty o průměrné mzdě Českého statistického úřadu za celou ČR.Údaje o počtech zaměstnanců, vynaložených mzdových prostředcích a průměrných mzdách za rok 2016 (data za 1. - 4.čtvrtletí 2016) ke stažení:

Žádné komentáře:

Okomentovat