16.5.17

MŠMT: Ministryně jednala s odborníky o přípravě rozpočtu

Příprava rozpočtu na školství pro rok 2018 a také plány k zavedení kariérního řádu a reformy financování jsou hlavními úkoly, které chce do konce května dokončit ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Na dnešním jednání o tom informovala zástupce školských asociací sdružené v platformě Comenius.

"Pokládám za důležité, abychom úspěšně dotáhli vyjednávání rozpočtu,“ uvedla ministryně. Kromě navýšení učitelských platů chce ministryně prosadit i růst tarifních platů nepedagogických pracovníků ve školství. V současnosti o tomto kroku jedná s MPSV.

V pondělí by také vláda měla projednávat navýšení 400 milionů korun na zajištění kariérního systému učitelů v roce 2017. Tyto peníze jsou nutné například na pokrytí nároku na příplatky uvádějících učitelů a výchovných poradců a na náklady spojené se snížením rozsahu přímé pedagogické činnosti pracovníků školních poradenských pracovišť. Kariérní řád bude Senát schvalovat 31. května.

Na hladký náběh zavedení kariérního řádu učitelů má MŠMT připraven podrobný implementační plán. Na podporu učitelů a ředitelů škol vznikl projekt ADAPTACE v gesci Národního institutu pro další vzdělávání – do konce prázdnin se budou konat také vzdělávací semináře. Cílem je vzájemná profesní podpora mezi učiteli a šíření dobré praxe. Do konce června bude mít NIDV také první statistiky o počtu uvádějících učitelů. V případě schválení vládního návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, který zavádí kariérní řád učitelů, budou školy moci uvádějící učitele odměnit novým příplatkem. Vedle příplatku pro uvádějící učitele zákon počítá též s možností, že ředitel školy bude moci uvádějícím učitelům snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat