5.5.17

MŠMT k zahájení trestního stíhání několika osob

Státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč přijal dle služebního zákona personální opatření v souvislosti se zahájením trestního stíhání.

V souvislosti s oznámením Policie ČR o zahájení trestního stíhání byla státní zaměstnankyně Mgr. Simona Kratochvílová, MBA, náměstkyně ministryně pro řízení sekce sportu a mládeže, v souladu se služebním zákonem s účinností od dnešního dne zproštěna výkonu služby. S tímto krokem byla přijata nezbytná organizační opatření k zajištění řádného fungování sekce.

Dále ke dni 9. 5. bude také z pozice ředitele Vysokoškolského sportovního centra odvolán Ing. Zdeněk Bříza.

MŠMT nadále poskytuje veškerou součinnost orgánům činným v trestním řízení.

Zároveň bylo rozhodnuto o ukončení dohody o pracovní činnosti s Ing. Karlem Březinou.

Další informace o postupu sekce k zajištění financování sportovních klubů, dětí a mládeže oznámí MŠMT v úterý.​

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

s účinností od dnešního dne zproštěna výkonu služby

Tak oni se náměstci ministrů věnují výkonu služby. To pytlici nevěděli. Jařmo to ale musí být až řeholné, když jsou ho nakonec zproštěni. To si pak ale zhluboka oddechnou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ukončení dohody o pracovní činnosti

A dozvíme se tedy, jakou pracovní činnost tam ten Březina vykonával?

Fanda Moudry řekl(a)...

Březina je poradce Valachové.

Okomentovat