3.5.17

MŠMT: Dotační program Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR

Dotační program má za cíl podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) schválilo s účinností ke dni 2. května 2017 dotační program „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“ (Č. j.: MSMT-9989/2017-1) na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Dotační program má za cíl podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci předkládaného dotačního programu může být pouze střední škola zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytující výuku v českém a španělském nebo českém a francouzském vyučovacím jazyce podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Zároveň realizace záměru rozvoje česko-španělského a česko-francouzského dvojjazyčného vzdělávání touto střední školou vyplývá z resortní mezinárodní smlouvy nebo z ujednání učiněných na základě resortní mezinárodní smlouvy se Španělským královstvím nebo Francouzskou republikou.

Žádost se podává výlučně na formuláři (viz níže), jehož nedílnou součástí je
  1. popis záměru,
  2. rozpočet nákladů spojených se záměrem za kalendářní rok,
  3. čestné prohlášení o bezdlužnosti.
Žadatel je povinen k žádosti dále připojit právní titul, na základě kterého zahraniční učitel vykonává vzdělávací činnost u žadatele, například pracovní smlouvu, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle formuláře žádosti.

Žádost lze podávat od 16. do 30. dne po vyhlášení programu (tj od 18. 5. do 1. 6. 2017).

Přílohy ke stažení:


  • Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“ – dotační program.docx
  • Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“ – Dotační program.pdf4 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A poradce Březina v tom zase lítá.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A komu radí? Ta figurka...

V. řekl(a)...

No jo. Zase dotace. K čemu opravdu dotace slouží - viz článek výše...

Nicka Pytlik řekl(a)...

No jo. Zase dotace.

Pořád se to zkouší. Někdo se spokojí s drobečky, někdo rovnou celý pecen...
Je to selhání jednotlivce, a nebo záležitost systémová. A co odpovědnost vyšších stupňů řízení?

Okomentovat