22.5.17

Markéta Hronová: Maturita z cizího jazyka je špatně nastavená, příliš lehká, říká ředitel Cermatu Zíka

Pro studenty je snazší složit maturitu z cizího jazyka než z matematiky, protože ministerstvo školství nastavilo hranici úspěšnosti níž, než je mezinárodní standard. Proto je počet propadlíků z matematiky každoročně mnohem vyšší. Letos uspělo v matematice o 1,5 procenta více studentů než loni.


Celý článek na iHNed.cz

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se už nebudou pídit po tom, jestli se ta matika zlepšila o jeden a půl procenta, a nebo o jeden a půl procentního bodu. Ono je to nakonec jedno. Pokud se mění úroveň zkoušky i taktika volby maturitního předmětu, pak se toho ze shlukování výsledkových chuchvalců stejně moc dovodit nedá.
Pytlikům nepřišel loňský didaktický test z češtiny zase až tak moc dramaticky náročný. I tady se pochlubí, že bez jakékoli přípravy nejméně čtyřicet let po vlastní maturitě pořešili češtinové nástrahy pod časovým limitem za hodně slušnou plhovskou dvojku. A to si rovnou nezapočítali bodík za tu zpropadenou epizeuxis.
Kdyby na to přišlo, zkusili by si letos střihnout zkoušku z jazyka ruského. Tedy, jestli se ta podnastavená laťka týká i slovanského jazyka. Tu by si taky vybrali místo matematiky. Nějak jim ani po těch letech užívání nepadá do oka. S Hejného metodou se minuli, totiž.

Ygrain řekl(a)...

To jsou ale kecy. Úroveň B1 je definována takto:

Globální pohled:

Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Uživatel jazyka dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Na úrovni B1 rozumíte textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k vaší práci či škole. Rozumíte popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Poslech
Se znalostmi na úrovni B1 rozumíte hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkáváte v práci, ve škole či ve volném čase. Rozumíte smyslům mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi vašeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Umíte si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážete se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou vám známa, o něž se zajímáte nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Samostatný ústní projev
Na úrovni B1 umíte jednoduchým způsobem spojovat fráze, abyste popsal/a své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umíte stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Zvládnete vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

PSANÍ

Písemný projev
Umíte napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znáte nebo která vás osobně zajímají. Bez problémů napíšete osobní dopisy popisující osobní zážitky a dojmy.

Ygrain řekl(a)...

Žák, který prolézá na těch 44%, výše uvedené zvládá. Kostrbatě, ale zvládá - jinými slovy, v souladu s hodnocením "dostatečně". Porozumí obsahu, napíše, domluví se. Zároveň je to hranice, na kterou lze žáka střední odborné školy, v mezích jeho předpokladů a časové dotace, skutečně dovést, a většina má výsledky mnohem lepší. Nevím, proč by to mělo představovat problém.

Okomentovat