6.5.17

Laboratorní škola Labyrinth rozšíří své vzdělávací aktivity také do Zlína

V prostorách zlínské Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně začne od září působit laboratorní základní škola LABYRINTH. Nová komunitní škola zajistí dětem bezpečné a inspirující prostředí založené na spolupráci školy, rodiny, komunity a dalších partnerů. Roli univerzitního partnera ve Zlíně na sebe převzala Univerzita Tomáše Bati, kde se také v polovině května uskuteční prezentace celého konceptu školy a představení budoucích výukových prostor.


Laboratorní škola LABYRINTH, která nyní působí v Brně, je první laboratorní školou v České republice. Ve světě už existuje síť vzájemně spolupracujících škol tohoto typu. „Laboratorní školy jsou založeny na úzké spolupráci základních škol a univerzit. Principem vzdělávání je zde symbióza jednotlivců a institucí, které do vzdělávání vstupují a mohou ho obohacovat. Cílem je kvalitní vzdělávání postavené na participaci všech zúčastněných, zejména dětí,“ uvedl ředitel LABYRINTHU Brno Břetislav Svozil.

Zázemí školy vznikne v prostorách budovy na náměstí T. G. Masaryka 1279, kde v současnosti působí Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně. Za vznikem nové školy stojí iniciativy rodičů, kteří hledají školu podporující individuální talenty jejich dětí, ale i dalších podporovatelů moderního vzdělávání, mezi nimiž je i senátor Ivo Valenta.

Bilingvní vzdělávací program LABYRINTHU vychází z amerického konceptu tzv. „Laboratory School“, akreditovaného MŠMT. Výuka v takové škole probíhá v malé skupině s ohledem na individuální potřeby a nadání každého dítěte. Moderní formu vzdělávání zajišťují v českém a anglickém jazyce zkušení pedagogové, společně s rodilým mluvčím. Při výuce jsou navíc využívány nejnovější technologie z různých oborů a oblastí. „Při práci s dětmi budou učitelé využívat různé formy a metody práce, zejména prožitkové učení, badatelství, matematiku budou děti učit i dle Hejného. Do výuky je zapojeno také kritické myšlení či polytechnické vzdělávání,“ doplnil Břetislav Svozil.

Prostory školy budou chytře přizpůsobené vzdělávání, například děti budou při výuce pracovat ve skupinách, využívat aktivní panely nebo tablety. Učení ale bude probíhat i mimo budovy školy – na univerzitě, v přírodě, v muzeu apod. Součástí vybavení školy bude i moderní venkovní sportoviště a areál. Škola zajistí i mimoškolní a volnočasové aktivity až do pozdních hodin (provoz školy 7.00 – 18.00 hodin), družinu a dětem bude poskytováno celodenní stravování, včetně pitného režimu.

Od září se ve škole připravuje výuka žáků 1. třídy, postupně škola nabídne vzdělávání až do 9. třídy. V současnosti škola hledá i kvalifikované pedagogy a rodilé mluvčí. Laboratorní škola LABYRINTH je součástí IALS, Mezinárodní asociace laboratorních škol, spolupracuje s univerzitními pracovišti, neziskovými organizacemi, kulturními institucemi i firmami.

Více informací o vzdělávacím konceptu i škole:

Laboratorní škola Brno
Labyrinth - laboratorní škola Zlín (stránka na sociální síti facebookŽádné komentáře:

Okomentovat