9.5.17

Kalibro: Evaluační ohlédnutí - žáci 5. ročníku ZŠ po 10 letech

Podstatou evaluačních ohlednutí je zopakování vybraných srovnávacích testů, popřípadě zadání dotazníků na školách, které se šetření účastnily v minulosti. Porovnáním výsledků lze dokumentovat vývoj v českém školství jak individuálně (případové studie jednotlivých škol), tak globálně (vzorek škol dokládající vývoj v ČR).

Evaluační ohlédnutí 2007 – 2017, žáci 5. r. ZŠ

Opakovaného testování pěti testy (Český jazyk, Matematika, Humanitní základ, Přírodovědný základ, Anglický jazyk) se v únoru až březnu 2017 a současně v únoru až březnu 2007 zúčastnilo celkem 100 škol. Výsledný vzorek zahrnuje cca 1000 až 2500 žáků (podle druhu testu) ze všech regionů ČR s přihlédnutím k velikosti školy a velikosti sídla školy.

Hlavní výsledky

S výjimkou testu Anglický jazyk nedošlo k opravdu významné změně celkové úspěšnosti žáků testovaných škol, a tedy ani k významnému zhoršení. To je (podobně jak výsledky našich předchozích evaluačních ohlédnutí v jiných ročnících z let 2015 a 2016) v rozporu s hromadně sdílenými názory (učitelů, politiků i značné části laické veřejnosti) na neustále se zhoršující úroveň žáků, výuky a českého školství všeobecně. V případě testu Anglický jazyk došlo naopak k významnému zvýšení úspěšnosti žáků. Mírného zlepšení dosahli žáci v testu Český jazyk, k mírnému zhoršení (jako u jediného testu) došlo v případě Přírodovědného základu. Celkově vyznívá srovnání výsledků žáků ukončujících ZŠ v těchto testech velmi pozitivně, zvlášť uvážíme-li, že:
  1. právě před 10 lety, ve školním roce 2007/2008 byl do českého vzdělávacího systému zaveden nový, významně decentralizační prvek v podobě Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a navzujících Školních vzdělávacích programů (ŠVP), přičemž tato změna byla provázena obavami o zachování úrovně výsledků vzdělávání;
  2. ve školách za posledních deset let přibylo integrovaných dětí, dětí s různými "dis" diagnozami a dalšími faktory, o nichž se má za to, že na úroveň výuky působí negativně.

Doprovodná dotazníková šetření

Dotazníky pro ředitele a učitele zúčastněných škol škol měly za cíl zmapovat současný stav těchto škol i změny, ke kterým na nich za uplynulých dvacet let došlo, a jak je ředitelé a učitelé vnímají. Dotazníkové šetření probíhalo online formou bezprostředně po provedení testů ve školách. Výsledky tohoto budou začleněny do zprávy z šetření do konce ledna 2017.

Základní zpráva

Základní zpráva z šetření určená pro média je k dispozici zde: EvalOhlednuti_2007-2017

Testy k vyzkoušení

Pokud si chcete vyzkoušet testy, které byly při evaluačním ohlédnutí použity, najdete je zde:Přečtěte si k tématu:Zdroj: Kalibro.cz

2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Mě se zdá, že test z matematiky ověřuje schopnost používat kalkulačku. Jsou to počty.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Vzhledem k tomu, že testy Kalibro nemají nic společného s výstupy rvp, je takové ohlédnutí na nic. Strčit do skříně a čekat, až přijde ČŠI. Ta to možná sežere jako bohulibou aktivitku pana ředitele.

Okomentovat