10.5.17

Jednotné přijímací zkoušky: didaktické testy Matematika 5, 7 a 9

Přinášíme testová zadání jednotných přijímacích zkoušek: didaktické testy Matematika 5, 7 a 9.16 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jelikož mám ve své péči vietnamského kluka, který ještě před rokem neuměl klápnout česky a zároveň je velice nadaný, stáhla jsem mu letos starší testy , přijímačky na gympl. Ve čtvrté třídě. Matematicky to samozřejmě dává. když mu pořádně vysvětlím zadání. A při té příležitosti jsem zjistila, že pro matiku i češtinu je stěžejní ČTENÍ A POROZUMĚNÍ TEXTU. Toto učivo se mi vůbec zdá jako stěžejní pro celou základku. na druhém stupni se tato dovednost již moc nerozvíjí. Což je hodně špatné, protože to souvisí úplně se vším. Všichni se biflují jak pitomí gramatiku. Včera kolegyně přemýšlela, jak vysvětlí dětem vid sloves. A já se jí ptala, k čemu je to dobré. prý kvůli angličtině.No, fajn.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Nad videm zase netřeba moc přemýšlet, ne? To by měla pochopit i malá děcka snadno.

Ygrain řekl(a)...

"prý kvůli angličtině"

Ale prdlajs. V angličtině kategorie vidu neexistuje. Aspekt dokončené a nedokončené nebo jednorázové a opakované činnosti se promítá do rozlišování prostých a průběhových časů, ale ne kompletně a ne za každých okolností.

Češtináři mě asi ukamenují, ale výuka čj je přegramatizovaná a vesměs vyžaduje stupeň abstrakce, který děti ještě nemají.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ano Ygrai, já mám podobný pocit. Zatímco se žáci plácají v předmětech, příslovečných určeních a z toho vyplývajících vět, plus další gramatické kategorie, které nečeštináři již dávno úspěšně zapomněli a nijak zvlášť to nevadí. Ta děcka neumí pořádně číst. Neumí interpretovat čtený text volnými slovy. Nenapíší sloh. Nechápou,co čtou, neumí z grafů a tabulek pochopit data. Neumí z textu vybrat důležitá fakta. Některý ryze česká slova jsou pro ně "španělštinou". Mohla bych toho popsat více. A bohužel, reedukace třeba vývojových vad dělali v mnoha školách lidé s kurzem a zase jen biflovali gramatiku. Dodnes se pokouší moje "takyvzdělaná" kolegyně měnit mi naplánované reedukační hodiny s tím, že mi přinese papír a prý máme trénovat na středční písemku. Abych nebyla z a blba, tak tomu deset minut věnujeme. Jinak zbytek dělám výše popsané a je to děs. Věděli jste, že sedmák se třeba vůbec neorientuje v jízdním řádě? Že nezná celkem běžná česká slova jako drdol, lán pole, bujný kůň, vraný kůň, vladař apod. Výrazy často z pohádek. No prostě děs, hlavně že ví,co je to slovesný způsob.Češtináři mě tu asi taky ukamenují, že pane Sotoláři a Soukale.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Sorry, mám tam chyby, píši rychle v přestávce.

Tomáš Barták řekl(a)...

Jsem češtinář a beze zbytku souhlasím s tím, že by se výuka (obsah) češtiny měla změnit. Češtinu učíme především cizince. Čechy učíme ne češtinu, ale o češtině. Jasně, ne vždy, ale často. Podívejte se na přijímačky a maturitu.

Jsem šťastný, že nemusím dělat přijímačky na SŠ, maturitu...

Radomír Palát řekl(a)...

Možná trochu mimo - při testování ČŠI jsme narazili na slovo ŠENK, znala (význam) pouze jedna žákyně. Babo raď - čí je to chyba?

Ygrain řekl(a)...

Jako že "vešli" do šenku, anebo "královský šenk"?

Nicka Pytlik řekl(a)...

A nebylo to slovo ŠNEK?

Radomír Palát řekl(a)...

šenk ve smyslu hospoda, nálevna - přesné znění raději až po ukončení testování :) Šneka by poznali, v Nj probírají - die Schnecke

Nicka Pytlik řekl(a)...

A nepletou si to třeba se snack barem?

Radomír Palát řekl(a)...

Po pamlskové vyhlášce mají raději burger-bar...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Trošku jsme od té matematiky odskočili.
Tak honem zpátky od šneka přes Fibonacciho posloupnost k zlatému řezu a především pak spirále.

mirek vaněk řekl(a)...

V mnohém souhlasím s diskutujícími. Mám stejnou zkušenost, jako paní Karvaiová. Jenže pracuji s těmi nejslabšími. Řada dětí nezná základní slova. Mají krajně omezenou slovní zásobu. Nemyslím si, že za to může špatná výuka češtiny na ZŠ. To si jako matematik netroufám posuzovat. Vím, že velký problém při testech z matematiky je neporozumění textu.
Problém vidím v nedostatečné verbální komunikaci dětí s okolím. Elektronická komunikce je zjednodušená a jednostranná. Nedostatečná slovní zásoba je důsledek toho, že děti nečtou. To vše má vliv na myšlení. A školství na to není už řadu let schopno reagovat. Chce to systémový přístup a ne jen pár ukřičených firem, které propagují svůj podnikatelský záměr. Akce Čteme dětem je asi dost málo.

mirek vaněk řekl(a)...

Když už kolega Pytlík nakousl tu spirálu. Za mých školních let byl spirální přístup k učivu. Děti se s jedním učivem setkávali opakovaně několikrát a pokaždé na vyšší úrovni. Tím si to opakovali, prohlubovali a zobecňovali.
Podívejte se na RVP. Tam se se sirálním přístupem nepočítá. Opakování je pomalu zakázáno. Dnes vítězí představa jak jedním projektem se žák naučí kompetenci na celý život. Vůbec se nedivím, že to nefunguje.

Nicka Pytlik řekl(a)...

vítězí představa jak jedním projektem se žák naučí kompetenci na celý život

Nutno dodat, že kolikrát i projektem s vysokou mírou vzdělávací nahodilosti.
Hlavně, aby bylo co vystavit na webu. Soustavná, systematická práce se už nenosí.

Okomentovat