29.5.17

Janek Wagner: Kdopak nám to tady mluví za učitele?

V pátečním večerním jen několikaminutovém duelu s Jiřím Zajíčkem, předsedou Unie školských asociací ČR - CZESHA, v pořadu Českého rozhlasu Plus Den v 60 minutách padlo několik zajímavých tvrzení, které by stálo uvést na pravou míru. Je potřeba si odpovědět především na otázky, kdo tu vlastně mluví za učitele a za školy, kdo tu koho zastupuje?


Ministerstvo školství využívá ve svém PR souhlasná stanoviska platformy Comenius, která původně vznikla jako neformální platforma zástupců vysokých škol, a později byla ustavena jako neformální seskupení organizací působících ve vzdělávání (viz Platforma Comenius: informace o členech). Členy platformy je nejen Unie školských asociací ČR - CZESHA, ale také její členské organizace. O činnosti této platformy se rozepsal Tomáš Feřtek, který se jednání platformy Comenius účastnil za EDUin: "Představte si čtyřicet padesát lidí ze všech oblastí vzdělávání v jedné velké místnosti, které ministryně sezvala, aby s nimi „široce diskutovala své záměry“. To byla užitečná novinka. Ale v praxi to vypadalo tak, že dvě hodiny nezadržitelně mluvila – v nasazení a kadenci je nepřekonatelná – a na konci si nechala „odhlasovat“, že přítomní souhlasí se všemi těmi zákony, vyhláškami a nařízeními, jež navrhuje. Většinou byla míra souhlasu téměř stoprocentní a účastníci odcházeli s brnící hlavou."

Jiří Zajíček v pořadu uvedl po mé výtce, že Unie školských asociací ČR - CZESHA zastupuje převážně asociace ředitelů odborných škol, že, cituji, "zastupuje základní školy". Unie školských asociací ČR - CZESHA má 16 členských asociací, z toho jen dvě, tedy Asociace ředitelů základních škol ČR a Asociace předškolní výchovy, sdružují školy (respektive ředitele škol), které zaměstnávají zhruba tři čtvrtiny učitelů. Asociace ředitelů gymnázií z Unie školských asociací ČR - CZESHA vystoupila, protože proti majoritě asociací odborných škol evidentně neměla šanci.

Ale vraťme se k Asociaci ředitelů základních škol ČR a Asociaci předškolní výchovy, které jsou členy Unie školských asociací ČR - CZESHA i platformy Comenius. Podle sdělení jejich předsedkyň má první z nich aktuálně 160 členů a druhá dvě stovky. Základních škol je zhruba 4100 a mateřských škol je zhruba 5100, tedy Asociace ředitelů základních škol ČR zastupuje 3,9 % základních škol a Asociace předškolní výchovy méně než 3,9 % mateřských škol, protože je sdružením občanů i právnických osob.

Tvrzení Jiřího Zajíčka i argumentace PR ministerstva o podpoře odborných asociací působících ve vzdělávání vedle uvedených čísel vyznívají přinejmenším směšně.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdopak nám to tady mluví za učitele?

Pak je tu ještě vyloženě pytlikovská otázka:
'Kdo mluví proti učitelům?'

Okomentovat